Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Dốt đặc biệt

Thứ Ba, 28/07/2020

Jonny về nhà vớ một bạn cùng lớp và nói:

- Mẹ ơi, đây là bạn Tommy. Bạn ấy là người khác thường.

- Khác thường thế nào?

- Bạn ấy học dốt hơn cả con.

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: