Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Chiếc nạng bên mình

Thứ Hai, 27/07/2020

Mang theo cái nạng bên mình

Chú không mong hóa thương binh làm gì

Chỉ vì bom đạn, chỉ vì...

Xéo giày nên phải ra đi giữ gìn

Đạn bom giăng bẫy, gài mìn

Trăm con mắt cũng khó nhìn được ra

Quẩn quanh cái nạng trong nhà

Quen dần nên quãng đường xa không dài

Bạn xưa còn được mấy ai

Người quê mưa nắng không ngoài chuyện quê

Mang theo cái nạng trở về

Con cò đã bỏ vòm tre đi rồi

Vòng vo lối ngõ làng đồi

Tay khua cái nạng chú cười trong mưa

Kể làm gì mãi chuyện xưa

Vịn vào cái nạng, nạng đưa qua đường

Chú đưa nạng đến muôn phương

Dựa vào tay ghế, thành giường cùng đi

Có ai muốn thế làm gì

Chỉ vì bom đạn, chỉ vì chiến tranh

Mang theo cái nạng bên mình

Chú mang về sự thanh bình hôm nay...

NGUYỄN HƯNG HẢI
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: