Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Đa nghi

Thứ Sáu, 24/07/2020

Trong bữa tiệc, đôi bạn ngồi bên nhau nói chuyện:

- Trên đời này có nhiều người rất đa nghi. Hễ nghe ai nói bất cứ điều gì họ lập tức nghĩ ngay đến mình.

- Cậu đang ám chỉ mình đấy phải không?

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: