Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Lầm

Thứ Tư, 22/07/2020

Khách hàng: Tại sao em bảo chị may cho em một chiếc áo, vậy mà chị đã may làm hai cái.

Thợ may: Bởi vì khi nhìn số đo này chị cứ nghĩ mình đã ghi lầm hai khách hàng làm một.

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: