Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị sinh hoạt điểm chuyên đề nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Sáu, 04/11/2016

Ngày 4/11/2016, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sinh hoạt điểm chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy sở,Đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở VHTT&DL chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Điều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Sở VHTT&DL có 230 đảng viên, đang sinh hoạt ở 17 chi bộ cơ sở.Những năm qua, Đảng ủy Sở VHTT&DL luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và của UBKT Đảng ủy; tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng đến tất cả các chi bộ cơ sở; xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị tập trung vào công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng thực hiện nghị quyết chi bộ, tổ chức họp chi ủy, chi bộ; đảng viên thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và những điều đảng viên không được làm; giám sát việc nhiệm vụ được phân công của đảng viên trong thực hiện công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo… Qua kiểm tra, giám sát giúp BTV Đảng ủy nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác; chủ động, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót, lệch lạc trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại những vấn đề nổi cộm bức xúc; góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tham gia thảo luận, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở Đảng hiện nay; đồng thời thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy sở như: Đề nghị công khai kết quả tài chính và thông tin kịp thời kết quả sau công tác kiểm tra giám sát; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ…

Phát biểu hội nghị, đồng chí Lê Thị Điều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở VHTT&DL trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát như:Nội dung, kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể; chế độ thông tin hai chiều trong việc kiểm tra, giám sát; nghiêm khắc xử lý, kỷ luật những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, quan tâm củng cố khối đoàn kết dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; gắn việc thực hiện nhiệm vụ với khắc phục thiếu sót thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Kết luận tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở VHTT&DL đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: