Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Năm, 06/08/2015

Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM) liên tục từ năm 2007 đến nay, trong đó có nhiều năm đạt TSVM tiêu biểu, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Đảng bộ xã Đạo Tú (Tam Dương) trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Xã Đạo Tú luôn xác định xây dựng Đảng bộ TSVM là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một trong những thế mạnh của Đảng bộ là đã chú trọng chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tạo nên sự đồng thuận to lớn trong cả hệ thống chính trị”.

Để xây dựng Đảng bộ TSVM, Đảng ủy xã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp uỷ các cấp được quán triệt kịp thời đến từng chi bộ và đảng viên, nhấn mạnh vào triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có sự chuyển biến rõ rệt trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đánh giá này được đúc kết từ công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, đồng thời tăng cường tính nghiêm minh của Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) đều xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ và thực hiện tự kiểm tra, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách hoặc ở những chi bộ thôn đang xây dựng nhiều công trình công cộng… Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phối hợp với UBKT Huyện ủy kiểm tra 3 cấp ủy và 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đều có kết luận, rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng. Nội dung kiểm tra đã gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Qua kiểm điểm cho thấy, Đảng ủy xã Đạo Tú đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát thực và phù hợp với tình hình địa phương. Những khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm, những ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu và đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể. Đặc biệt, đã khắc phục được những yếu điểm trong công tác quản lý đất đai, vốn là mặt tồn tại trong nhiều năm của cán bộ, đảng viên xã Đạo Tú. Đến nay, trên địa bàn xã không còn tình trạng khai thác đất trái phép; xét cấp đất giãn dân, chuyển mục đích sử sụng đất và cấp quyền sử dụng đất cho các hộ đúng quy trình.

Có thể nói, việc thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên một cách khách quan, chính xác. Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ chi bộ đạt TSVM và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Đảng bộ xã Đạo Tú đều tăng theo hàng năm. Mỗi năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ đều đạt hơn 90%, trong đó có 7,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 44% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu.

Xác định nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi mặt công tác, Đảng ủy xã Đạo Tú luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã tạo điều kiện cho 5 đồng chí theo học đại học, cử 22 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị. Từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ luôn bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn của từng người. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có điều kiện phát huy sở trường, sự sáng tạo và ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với một hệ thống chính trị vững mạnh nhiều năm liền và sự đồng thuận của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Đạo Tú đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH đã đề ra, đặc biệt là đã về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt hơn 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Kinh tế dần phát triển, xã có điều kiện đẩy mạnh chăm lo toàn diện các sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Mai ThơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: