Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Thứ Hai, 10/08/2015

Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Tam Dương có 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự, với 190 đảng viên. Đảng bộ xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trước hết phải có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ.Tổ chức Đảng và đảng viên phải là những hạt nhân trung tâm của sự đoàn kết. Xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đi đôi với phát triển kinh tế là phải ổn định về an ninh chính trị, TTATXH…

Xuất phát từ quan điểm trên, trong nhiệm kỳ qua, xã Vân Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý đối với từng cấp ủy chi bộ, để cấp ủy chi bộ lãnh đạo toàn diện và giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay tại địa bàn mình lãnh đạo, quản lý, không để tình trạng đùn đẩy lên cấp trên. Công tác phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ. Hàng năm, tỷ lệ chi bộ đạt TSVM trên 85%. Công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Làm tốt công tác kết nạp đảng viên, hàng năm kết nạp từ 10- 12 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên luôn được làm thường xuyên. Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt. Do làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, những năm qua, các chỉ tiêu phát triển KT- XH của xã Vân Hội luôn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trên địa bàn hình thành được mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bình quân thu nhập đầu người từ hơn 11 triệu đồng năm 2010 lên gần 30 triệu đồng năm 2014. Năm 2014, Vân Hội cán đích xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, theo đại biểu Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Hội, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Vân Hội thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát nghị quyết của cấp trên, đổi mới và áp dụng sát với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, từng cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, khắc phục khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Bạch Dương (lược ghi)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: