Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ phường Đồng Tâm: Xây dựng Đảng TSVM gắn với khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4

Thứ Ba, 31/03/2015

Đảng bộ phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên) xác định, để xây dựng Đảng ngày càng thật sự trong sạch vững mạnh (TSVM), không có gì hiệu quả hơn là thực hiện thật nghiêm túc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế trong Đảng bộ, BTV Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch để mỗi chi bộ, mỗi đơn vị, cá nhân có căn cứ đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực chất, dân chủ, tránh nể nang trong việc xử lý những sai phạm, khuyết điểm.

Phường Đồng Tâm luôn quan tâm xây dựng nếp sông văn minh đô thị. Ảnh Lê Minh

Sau kiểm điểm, tập thể BTV Đảng ủy phường Đồng Tâm đã nghiêm túc tiếp thu 5 nội dung mà BTV Thành ủy gợi ý kiểm điểm; từ đó, đề ra những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai, như: Chỉ đạo UBND phường xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2012-2015 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đề ra; giảm các khoản chi thường xuyên để tập trung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, đường giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa và trả nợ xây dựng cơ bản của những năm trước; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, công tâm, đúng quy định pháp luật... Đặc biệt là tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và trật tự đô thị, bởi đây là một trong những lĩnh vực có tính chất tương đối nhạy cảm diễn ra trên địa bàn phường trong thời gian vừa qua.

Trong quá trình khắc phục hạn chế, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã thẳng thắng nhìn nhận những khuyết điểm: Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, chưa chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên và thật sự hiệu quả, tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn thấp, còn tình trạng nể nang, né tránh phê bình và tự phê bình của đảng viên. Đặc biệt còn để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Những sai phạm của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên này đã làm giảm uy tín của cấp ủy Đảng và dấy lên trong nội bộ nhân dân sự băn khoăn, lo lắng.

Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, BTV Đảng ủy và BCH Đảng bộ đã cùng tập thể đảng viên nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, quyết tâm gây dựng lại niềm tin từ nhân dân. Chỉ như vậy, mới có thể đưa phường Đồng Tâm phát triển hơn nữa, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Giải pháp trước mắt được Đảng bộ phường Đồng Tâm thực hiện là làm tốt công tác giáo dục chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đặc biệt là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, Đảng bộ phường đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN. Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ được phát huy, kỷ cương được củng cố. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường đã tổ chức được 12 cuộc kiểm tra, 24 cuộc giám sát. Sau mỗi đợt kiểm tra, UBKT đều ra kết luận rõ ràng, đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế của từng tổ chức Đảng và đảng viên; đồng thời cũng nghiêm khắc xử lý kỷ luật với tổ chức, cá nhân vi phạm. Chính sự kiên quyết này đã góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân, khiến nhân dân nhận thấy rõ sự trong sạch của đại đa số cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Cũng qua công tác kiểm tra, giám sát, những yếu kém, hạn chế lớn được chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm đã và đang được BTV Đảng ủy và các đảng viên khắc phục có hiệu quả, nhất là trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giảm thiểu những sai phạm trong quản lý đất đai. Đảng ủy phường xác định, muốn chính trị ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền thì việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề nghị của công dân phải kịp thời, công tâm; không để nhân dân kiến nghị nhiều lần; song song với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân thì phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên sai phạm, công khai giải quyết các sự vụ để nhân dân biết và giám sát.

Đặc biệt, phường Đồng Tâm đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những vi phạm trên lĩnh vực đất đai. Để có được kết quả này, Đảng ủy phường đã nghiêm túc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06 và Chỉ thị số 05 của BTV Thành ủy Vĩnh Yên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ phường Đồng Tâm khắc phục những khuyết điểm liên quan đến lĩnh vực đất đai, vốn là vấn đề khá nổi cộm của phường. Gắn với giải pháp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, khi triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị của Thành ủy, BCH Đảng bộ phường đã có Nghị quyết số 12 về lãnh đạo nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng; đồng thời ban hành bộ tiêu chí đánh giá và nội dung ký cam kết của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 06 và Chỉ thị 05. Căn cứ vào bộ tiêu chí và cam kết này để đánh giá trách nhiệm, phân loại đảng viên. Ngoài ra, hàng tháng, UBND phường đều có đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị; đồng thời UBKT Đảng ủy cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền, các tổ dân phố để chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh vi phạm mới. Nhờ vậy, phường Đồng Tâm đã xử lý dứt điểm 21 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo Chỉ thị 05 và 7 trường hợp vi phạm theo Nghị quyết số 06.

Có thể khẳng định, sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, kết quả đáng ghi nhận nhất của BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ cũng như toàn bộ tập thể cán bộ, đảng viên của phường Đồng Tâm là đã từng bước lấy lại niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là nền tảng, là sức mạnh to lớn để Đảng bộ duy trì danh hiệu TSVM suốt nhiệm kỳ 2010-2015, với 90% chi bộ đạt TSVM, trong đó, có 21,5% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu; số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt trên 60%.

Mai ThơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: