Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Tư, 04/02/2015

Tính đến hết năm 2014, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 261 Đảng bộ cơ sở, 6 Đảng bộ bộ phận, 409 chi bộ trực thuộc và 3.076 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã. Tổng số đảng viên có gần 57 ngàn người, tăng hơn 4.500 đảng viên so với năm 2011. Trung bình những năm gần đây, mỗi năm có hơn 2.400 đảng viên mới được kết nạp.

Cùng với giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đòi hỏi tất yếu, khách quan trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định và nâng cao