Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ TAND tỉnh gắn xây dựng Đảng TSVM với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 04/02/2015

Những năm qua, Đảng bộ TAND tỉnh luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều giải pháp được Đảng ủy TAND tỉnh đưa ra nhằm xây dựng Đảng bộ TSVM và đội ngũ cán bộ, đảng viên chuẩn mực như lời Bác Hồ căn dặn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy TAND tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ phải đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên và gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Tòa án. Để đạt được sự chuyển biến tích cực về tác phong, đạo đức, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy TAND tỉnh đặc biệt chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý luận, phát triển nhân cách trong cán bộ, đảng viên. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, BCH Đảng ủy đều họp và định hướng cho các chi bộ sinh hoạt theo nhiều chuyên đề như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; chuyên đề “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”...

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã xây dựng những chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức theo tư tưởng, tấm gương, phong cách của Người phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhiệm vụ của ngành. Theo đó, tinh thần "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư" ngày càng thấm sâu vào tư tưởng, trở thành kim chỉ nam cho mỗi cán bộ Tòa án. Đặc biệt, nhiều thẩm phán đã thực hiện nghiêm túc lời dạy của Người, không chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án, mà phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Muốn làm tốt công tác xử án thì ngoài sự liêm khiết, trong sạch, người cán bộ Tòa án cần hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc của người dân, qua đó sẽ giúp dân, cảm hóa và học ở dân nhiều kinh nghiệm sống. Nhiều cán bộ làm việc tại Tòa án các huyện vùng núi, vùng xa như Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tìm hiểu những phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt, nếp nghĩ của họ để thấu hiểu và có cái nhìn toàn diện, khách quan. Điều đó cho thấy, các cán bộ Tòa án đã vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công việc chuyên môn để đưa ra những bản án thấu tình đạt lý nhất. Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở ngành Tòa án thể hiện rõ nét qua tỷ lệ giải quyết án đạt 98,6%; chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được đảm bảo; tỷ lệ án sửa do lỗi chủ quan là 0,9%, tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan chỉ còn 0,9% trong khi TAND tối cao quy định tỷ lệ đối với án sửa là 3%, án hủy là 1,16%. Ngành TAND tiếp tục duy trì việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Để xây dựng một tập thể đảng viên thật sự liêm khiết và đội ngũ cán bộ công tâm, BCH Đảng bộ Tòa án tỉnh luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy giao cho UBKT theo dõi, kiểm tra việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng bộ. Nhiều bài học về thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống… được các chi bộ, các đoàn thể triển khai bằng những hành động thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều chi bộ tiêu biểu đã thực hiện tốt việc gắn nội dung sinh hoạt với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chi bộ Tòa Hình sự, Chi bộ Tòa Dân sự.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của chi bộ đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, chống tiêu cực, thoái hóa biến chất; tư tưởng bình quân chủ nghĩa, thiếu tinh thần trách nhiệm và thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân trong cán bộ, thẩm phán. Có thể nói, những lời dạy của Bác đều được thể hiện thành những việc làm cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành Tòa án phấn đấu thực hiện.

Mai Thơ


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: