Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Thị xã Phúc Yên: Kiểm tra 53 đảng viên và 86 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm

Thứ Năm, 28/08/2014

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp của thị xã Phúc Yên đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hơn 3 năm qua, các cấp ủy Đảng và cơ quan UBKT đã kiểm tra 53 đảng viên và 86 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; 79 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 123 tổ chức đảng và 1.693 đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề đối với 383 đảng viên và 44 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên đối với 135 tổ chức đảng và 2.187 đảng viên. Cấp uỷ và UBKT các cấp của thị xã thi hành kỷ luật 69 đảng viên và 01 tổ chức đảng, trong đó: khiển trách 30 đảng viên, cảnh cáo 21 đảng viên và 1 tổ chức đảng; cách chức 2 đảng viên, khai trừ 16 đảng viên.

Việc xử lý kỷ luật đảng đã từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, nể nang, né tránh, ngăn ngừa tình trạng vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Nguyên Anh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: