Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ban CHQS huyện Bình Xuyên: Bồi dưỡng kết nạp đảng cho thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2014

Thứ Tư, 20/08/2014

Ngày 20/8/2014, Ban chỉ huy Quân sự phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 60 thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2014.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng và chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với 5 bài học: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Một số vấn đề cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học, các học viên nhận thức đúng đắn hơn về con đường Cách mạng Việt Nam, về Đảng cộng sản Việt Nam; từ đó tự rèn luyện, xác định phương hướng, củng cố giữ vững niềm tin vào vai trò lãnh đạo, mục tiêu lý tưởng, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống các luận điểm, hành động sai trái, phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao./.

Nguyên Vũ

(Đài TT Bình Xuyên)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: