Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ Thị xã Phúc Yên: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4

Thứ Hai, 11/08/2014

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, BTV Thị uỷ Phúc Yên đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) của Đảng; ra Kế hoạch để mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực chất, dân chủ, tránh nể nang trong việc xử lý những sai phạm, khuyết điểm.

Khu du lịch Đại Lải đang được thị xã Phúc Yên quan tâm đầu tư xây dựng thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng

Sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, tập thể BTV Thị uỷ đã xác định 7 nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai, đó là: Chấn chỉnh công tác giải quyết đơn thư KNTC, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC tồn đọng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. UBND hai cấp có các biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn để có biện pháp khắc phục; phòng TNMT và các xã, phường rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Chỉ đạo việc chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xây dựng và hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cấp phường, xã. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020. Chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, Đảng bộ thị xã đã tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN. Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, làm việc đúng nguyên tắc, dân chủ được phát huy, kỷ cương được củng cố. Tình trạng mất đoàn kết cơ bản được khắc phục. Đây chính là hạn chế, khuyết điểm kéo dài của Đảng bộ thị xã trong nhiều năm qua, làm hạn chế vai trò lãnh đạo, suy giảm sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, từ BTV Thị ủy đến nhiều chi, đảng bộ trực thuộc.

Xác định sự đoàn kết, thống nhất là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngay sau khi tiến hành kiểm điểm, BTV Thị uỷ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". BTV Thị uỷ đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về "Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng", đồng thời triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, từ đó ngăn chặn các biểu hiện và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, khách quan, dân chủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, theo thực tế, sát cơ sở hơn. Nhiều Đảng bộ cơ sở để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài đến nay cơ bản được khắc phục.

Thị xã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố QP-AN. Những yếu kém, hạn chế lớn được chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm đã và đang được khắc phục có hiệu quả. Thị xã Phúc Yên đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những vi phạm trên lĩnh vực đất đai. BTV yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai ngay biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm mới; đồng thời thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm cũ, xây dựng lộ trình xử lý. Tất cả các chi, đảng bộ, đoàn thể chính trị tổ chức cho đảng viên, hội viên, đoàn viên ký cam kết không vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng. BTV Thị uỷ đã thành lập 6 đoàn kiểm tra việc để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng trong năm 2012 của các xã, phường để đề xuất hướng xử lý; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xem xét, xử lý các đối tượng vi phạm, trước hết là với cán bộ, đảng viên để làm gương cho quần chúng. Xã, phường nào để xảy ra vi phạm mới sẽ xem xét trách nhiệm, trước hết là của đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai của thị xã chuyển biến tích cực. Năm 2013, thị xã có 5/10 xã, phường không vi phạm mới; 5/10 xã phường còn lại, số vụ vi phạm ít và đang được xử lý tích cực. 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn có xảy ra một số vụ việc vi phạm nhưng đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời, không để phát sinh vụ việc mới.

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của thị xã Phúc Yên cũng được chấn chỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thị ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài 2 ngày tiếp dân theo định kỳ hàng tháng, hàng tuần, lãnh đạo UBND thị xã dành ngày thứ 7 để trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết, xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đồng thời tổ chức thanh tra trách nhiệm tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tất cả các chủ tịch xã, phường. Cùng với đó, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân; nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết; tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã giảm bức xúc.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, thị xã Phúc Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công 2 dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh là đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Nguyễn Tất Thành sau gần 2 năm bị ngừng trệ. Một số dự án trọng điểm của thị xã như: đường vành đai, đường từ QL2 đi UBND xã Tiền Châu... về cơ bản, mặt bằng được khai thông.

Thời gian qua, thị xã Phúc Yên đã từng bước chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém về XDCB trên địa bàn. Trước thực trạng về những yếu kém trong công tác đầu tư XDCB như: công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chuẩn bị kỹ, số lượng công trình dự án dàn trải, năng lực một số nhà thầu yếu; việc thẩm định các dự án đầu tư còn nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ; nhiều công trình chậm tiến độ, chất lượng không đảm bảo, quyết toán chậm, bố trí vốn còn dàn trải, BTV Thị uỷ ban hành Kết luận số 26-KL/TU ngày 12/4/2013 về chấn chỉnh công tác đầu tư XDCB, tập trung đầu tư cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết bỏ và dừng thi công các dự án hiệu qủa thấp. Mọi chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thị xã và các quy định của pháp luật. Nếu như năm 2011, thị xã không quyết toán được công trình nào, năm 2012 chỉ quyết toán được 8 công trình thì năm 2013, đã quyết toán được trên 20 công trình XDCB; 6 tháng đầu năm 2014 quyết toán được 25 công trình.

Thời gian qua, BTV Thị uỷ đã xây dựng và hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cấp phường, xã. Hoàn thành quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ, trong đó quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy được khả năng, sở trường của mình. Thước đo để đánh giá cán bộ là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau một thời gian được giao nhiệm vụ, những trường hợp không hoàn thành hoặc có vi phạm khuyết điểm, BTV Thị uỷ đã mạnh dạn chuyển xuống các vị trí thấp hơn. Việc làm trên đã giúp cho đội ngũ cán bộ nói chung có ý thức, trách nhiệm cao hơn với công việc được giao, tạo được động lực phấn đấu cho mọi cán bộ, đảng viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ thị xã đã nhìn nhận được hạn chế, khuyết điểm để nhanh chóng khắc phục như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; cá biệt còn một số lãnh đạo chủ chốt cơ sở còn buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành. Có lúc, có nơi, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa hăng hái, thiếu kiên quyết. Tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, thậm chí còn vi phạm phải xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền. Có địa phương còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm về đất đai; việc xử lý các vụ vi phạm cũ còn chậm. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm vẫn chậm; chất lượng, hiệu quả đầu tư XDCB một số công trình còn thấp. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở còn hình thức, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, trình độ, uy tín, vi phạm về phẩm chất đạo đức bị xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của thị xã cần tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chủ động sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh Triệu Ngọc Toàn


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: