Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ xã Yên Bình: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ Ba, 15/04/2014

Với phương châm “cán bộ là cốt lõi của phong trào” “cán bộ nào phong trào ấy”, những năm vừa qua, Đảng bộ xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, đủ năng lực đảm nhiệm công việc được giao. Mỗi cán bộ cấp ủy thực sự đổi mới phong cách lãnh đạo, không ngừng xây dựng sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ Đảng với các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Công tác đảng viên thường xuyên được phát huy từ việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tính tiên phong g­ương mẫu trong các mặt công tác gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mỗi cán bộ, đảng viên còn phải có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục gia đình, vợ con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các công việc của địa phương. Đảng bộ xã Yên Bình đã xây dựng được quy chế làm việc, chương trình sinh hoạt định kỳ, chương trình công tác của từng đồng chí trong cấp ủy gắn với từng lĩnh vực công tác, từ đó nâng cao được trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên. Nội dung sinh hoạt của Đảng ủy, Đảng bộ cũng như sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới theo phương châm ngắn gọn, sát yêu cầu thực tế của địa phương nhưng đúng nguyên tắc, quy chế của Đảng. Thực hiện nhất quán việc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thống nhất bàn bạc các chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo từng thời điểm cụ thể được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ, uy tín của Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn được chú trọng. Hàng năm, Đảng bộ quan tâm cử hàng chục cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch đi học lý luận chính trị và học Đại học, Trung cấp chuyên ngành. Năm 2013, đã cử hơn 10 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp lý luận chính trị, qua quá trình rèn luyện đã kết nạp vào Đảng 7 đồng chí, nâng tống số đảng viên trong Đảng bộ lên 213 đồng chí, làm nguồn cán bộ bổ sung tại chỗ cho Đảng bộ, đảm được nhiệm vụ theo nhu cầu phát triển của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên; thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết hàng tháng, Nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, về ANTT, thu đảng phí…được Đảng ủy tiến hành định kỳ thường xuyên và đột xuất. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện xử lý đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm Điều lệ Đảng và nghị quyết đã kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao tính tự giác chấp hành kỷ luật Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh và những thuận lợi và khó khăn của địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã đã sát cánh cùng với nhân dân trong xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng hệ số sử dụng đất; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; khuyến khích phát triển kinh tế hộ, nhất là phát triển mô hình trang trại, ngành nghề, xuất khẩu lao động và đi làm xây dựng; chuyển một số diện tích đưa các giống lúa, cây màu cho năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: lúa KD18, Q5, Li Hương số 1, ngô lai VN10; lạc ĐK999...vào gieo trồng; chuyển gần 3 ha diện tích cấy lúa 1 vụ không ăn chắc ở thôn Đình, thôn Yên Trù sang thả cá kết hợp cấy lúa; quy hoạch vùng sản xuất tập trung ở 2 thôn Yên Trù, Yên Nội sang trồng cây hàng hóa. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 41,5 tỷ đồng. Chăn nuôi phát triển nhanh. Thu nhập từ chăn nuôi toàn xã đạt 98,4 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã quan tâm đẩy mạnh việc quy hoạch khai thác diện tích mặt nước, ao hồ, đập để nuôi cá tăng thu nhập cho người dân, phát triển ngành nghề, dịch vụ xay xát, vận tải. Thu nhập từ ngành nghề dịch vụ đạt gần 17 tỷ đồng, thu nhập từ lao động ngoài địa phương đạt hơn 18 tỷ đồng, nâng tổng thu nhập GDP toàn xã lên hơn 180 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt gần 20 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế phát triển tạo động lực thúc đẩy các mặt đời sống VH-XH phát triển, năm 2013, xã đã sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có sự đóng góp tiền vốn và nhiều ngày công của nhân dân, đặc biệt nhân dân tự nguyện hiến 5.566 m2 đất trị giá hơn 1,15 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo giảm dần, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng, QP-AN-TTATXH được đảm bảo. Đảng bộ xã Yên Bình được công nhận Đảng bộ TSVM.

Xuân Hùng


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: