Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Xã Bình Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 25/03/2014

Những ngày cuối tháng 3, có dịp trở lại vùng quê cách mạng Bình Dương, điều dễ nhận thấy nhất là nông thôn mới (NTM) Bình Dương đang đổi thay từng ngày, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đường giao thông đã được bê tông hóa và gạch hóa… có được kết quả đó là do sự đồng lòng, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây với mục tiêu sẽ đưa Bình Dương trở thành xã NTM vào năm 2014.

Đồng chí Lê Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương cho biết: Đảng bộ xã Bình Dương hiện có 342 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ. Sau khi tiếp nhận kế hoạch của huyện Vĩnh Tường về việc thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020; Đảng ủy, UBND xã đã triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn và các quy định của huyện ủy, UBND huyện. Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; UBND xã đã thành lập Ban quan lý (BQL) thực hiện chương trình nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. BCĐ, BQL chương trình xây dựng NTM đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ; xây dựng và mở các hội nghị triển khai các kế hoạch, chương trình thực hiện xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011 – 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị của xã và các hội nghị QCDC của các thôn; tăng cường các bài viết phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng NTM đồng thời BCĐ đã tiếp nhận và cấp phát các tài liệu tuyên truyền công tác xây dựng NTM đến các hộ dân trong xã. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, các tiểu ban, các thôn dân cư tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, tạo lòng tin, ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi, mở rộng diện tích rau hành, trồng bí đỏ, ớt, cà chua, chăn nuôi bò sữa, rắn, ba ba…Với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền mở rộng đa dạng hóa ngành nghề theo hướng ai giỏi nghề nào làm nghề đó, quan tâm và tạo điều kiện cho các hộ sản xuất vay vốn phát triển ngành nghề, từ đó tạo động lực sản xuất TTCN – XD ở địa phương có bước phát triển nhanh. Toàn xã có 598 hộ sản xuất TTCN – XD; 45 hộ có máy trộn bê tông; 73 hộ có ô tô đã giải quyết việc làm cho cho hàng nghìn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,08%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,6 triệu đồng/năm…

Đến nay, sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng NTM gồm tiêu chí quy hoạch, điện, trường học, bưu điện, nhà ở, thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, an ninh TTXH. Hệ thống rãnh nước ở trong khu dân cư đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện, các tuyến đường trục chính rãnh đã có nắp đạy. Xã đã cứng hóa được 0,8/11,2km đường trục chính nội đồng, đạt 7,14%; cứng hóa được 5.659m kênh mương, đạt 51,17%; 100% các hộ trong xã dùng nước giếng khoan, có 60% số hộ mua và sử dụng máy lọc nước. 100% số thôn thì 8 thôn đều có khu tập kết rác thải với 8 tổ vệ sinh môi trường thực hiện vệ sinh thu gom rác thải. Hiện nay các hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn với số lượng lớn đã có hầm biogas, xã chỉ đạo ban chăn nuôi thú y phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm làm hầm bioga com posit, nhà nước hỗ trợ 2 triệu đồng/hầm đảm bảo vệ sinh đồng thời sử dụng nấu thay cho ga và điện…

Để đạt được mục tiêu đề ra là hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2014, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng chủ trương xây dựng NTM của đảng, nhà nước và về những tiêu chí mà địa phương đang phấn đấu hoàn thành; động viên mọi người dân tin tưởng, phấn khởi, góp công, góp sức, góp trí tuệ tham gia xây dựng NTM. Với cách làm đúng đắn và phù hợp, tin tưởng rằng Bình Dương sẽ sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

Thu Vân


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: