Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Khối thi đua các ban Đảng: Ký giao ước thi đua năm 2014

Thứ Hai, 03/03/2014

Chiều 3/3/2014, Khối thi đua các Ban Đảng gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Báo Vĩnh Phúc; Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ đã ký giao ước thi đua năm 2014. Đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh Dương Chung

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2014, khối phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phong trào thi đua yêu nước; thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào. Tích cực động viên cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của các nội dung phong trào thi đua của Khối với các cuộc vận động lớn; mỗi cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, tạo sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, các đại biểu trong khối đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động; nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí chấm điểm thi đua.

Thu Thủy


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: