Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Phúc Yên

Thứ Tư, 26/02/2014

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ Thị xã Phúc Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác lãnh đạo, điều hành chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Thêm, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ Phúc Yên cho biết: Ngay sau khi Ban Thường vụ Thị uỷ, các cấp uỷ đảng và các cá nhân Đảng bộ thị xã Phúc Yên nghiêm túc tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Thị uỷ đã xác định những vấn đề hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục ngay sau kiểm điểm. Thị ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Những hạn chế, khuyết điểm có thể khắc phục được thì phải khắc phục ngay, không để tình trạng kiểm điểm xong để đấy, không kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ Thị xã Phúc Yên đã xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, làm việc đúng nguyên tắc, dân chủ được phát huy, kỷ cương được củng cố. Thị uỷ đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về “Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng”, đồng thời, triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn chặn các biểu hiện và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó, đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, khách quan, dân chủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, theo thực tế và sát với cơ sở.

Trước tình hình vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng điễn ra trong nhiều năm qua ở hầu khắc các địa bàn thuộc thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành Nghị quyết số 13 ngày 18/6/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Phúc Yên”. Thực hiện nghị quyết số 13, Ban Thường vụ Thị uỷ đã thành lập 6 đoàn kiểm tra về việc để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng trong năm 2012 để đề xuất hướng xử lý; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xem xét xử lý các đối tượng vi phạm, trước hết là cán bộ, đảng viên để làm gương cho quần chúng. Xã, phường nào để xảy ra vi phạm mới sẽ xem xét trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND. Đến nay, công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thị xã về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã Phúc Yên đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những vi phạm trên lĩnh vực này. Năm 2013, thị xã đã có 5/10 xã, phường không có vi phạm mới; 4/5 xã phường còn lại số vụ vi phạm ít và đang được các cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực xử lý.

Riêng trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Thị xã Phúc Yên đã hoàn thành việc bảo vệ thi công 2 dự án trọng điểm Quốc gia và của tỉnh là Đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đường Nguyễn Tất Thành (công trình trọng điểm của tỉnh sau gần 2 năm ngưng trệ do vướng mắc mặt bằng); hoàn thành giải phòng mặt bằng dự án mở rộng của Công ty Honda Việt Nam. Một số dự án trọng điểm của thị xã như: đường vành đai, đường từ Quốc lộ 2 đi UBND xã Tiền Châu…. cơ bản được triển khai.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được chấn chỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới. Ngoài 2 ngày tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng, hàng tuần, lãnh đạo UBND thị xã dành ngày thứ 7 để trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết, xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài. Đã tổ chức thanh tra trách nhiệm tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND xã, phường và một số phòng ban chức năng.

Trước thực trạng về những yếu kém trong xây dựng cơ bản, Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành Kết luận số 26 ngày 12/4/2013 “về chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã”; đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung cho các dự án có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết cắt bỏ và dừng thi công các dự án có hiệu quả thấp.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Thị uỷ đã xây dựng và hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cấp phường xã; đồng thời ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Thuý Hường


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: