Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Chi bộ Thôn Tảo Phú giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền

Thứ Hai, 17/02/2014

12 năm qua (2002 – 2013), chi bộ thôn tảo Phú, xã Tam Hồng (Yên Lạc) luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Thành tích này là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên nơi đây không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chi bộ thôn Tảo Phú có 40 đảng viên, tuổi đời bình quân 51 tuổi. Trên 80% số đảng viên được phát triển trong quân đội, về địa phương luôn phát huy phẩm chất chính trị và bản lĩnh cụ Hồ trên mọi lĩnh vực được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, chi bộ luôn xác định rõ được nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Khi triển khai các chương trình, kế hoạch luôn dân chủ, công khai mọi nội dung để nhân dân nắm được trước khi tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, từ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày một tăng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên từng bước được nâng lên.

Chi bộ thường xuyên chăm lo, giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ đảng viên để phát hiện những lệch lạc về phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Trước kia, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, quân số tham gia chưa thật đầy đủ, từ sau khi có nghị quyết Trung ương 4, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn, tỷ lệ đảng viên tham sinh hoạt chi bộ đạt trên 80%. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, chất lượng hiệu quả thiết thực hơn. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các thông tin kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đều được phổ biến cho đảng viên biết, lắng nghe và tiếp thu ý kiến xây dựng của đảng viên để tham mưu với Đảng ủy đề ra Nghị quyết sát thực.

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của xã Tam Hồng, Ban lãnh đạo thôn đã thành lập Ban phát triển nông thôn mới gồm 19 người do đồng chí trưởng thôn làm trưởng ban. Ban phát triển đã tổ chức họp các hội nghị trong thôn tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2013 chi bộ thôn đã vận động nhân dân đổ bê tông đường xóm 1.519m2, lát gạch 109 m2 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó nhân dân hỗ trợ 76,5 triệu đồng. Trong thôn hiện có 7 công ty TNHH; 35 hộ làm nghề với số vốn đầu từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng như sản xuất ống dây dẫn nước, dệt bao tải, chế biến nhựa tái sinh, sản xuất găng tay vải, sản xuất đồ mộc…các hộ đã chủ động nguồn vốn, bố trí nhân công mở rộng kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, trên 95% số hộ đạt hộ gia đình văn hóa.

Với những nỗ lực đó, trong suốt 12 năm qua (2002 – 2013) chi bộ thôn Tảo Phú luôn được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, gần 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thu Vân


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: