Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Tăng cường chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng, làm cho đảng viên và tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 22/01/2014

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được dư luận rất quan tâm. Phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã trao đổi với đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn (Tam Đảo) về một số vấn đề liên quan đến nội dung này.

Với quyết tâm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" coi tự phê bình và phê bình là khâu “mấu chốt” để kiểm điểm, đánh giá tình hình, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; xin đồng chí cho biết nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã thời gian qua về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng ?

Mỗi đảng viên, dù ở cương vị nào, cũng cần phải phát huy tốt vai trò của đảng viên, nhận thức tốt trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Trong cuộc sống hằng ngày, đảng viên cần nêu gương bằng cuộc sống mẫu mực của bản thân và gia đình. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng, trong từng buổi sinh hoạt Đảng bộ. Đảng bộ xã luôn quán triệt nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng; đồng thời quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình, phải kiên trì và thận trọng, tránh chủ quan, nóng vội; tránh tình trạng lợi dụng để thực hiện các động cơ trù dập cá nhân, bôi nhọ danh dự cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức rõ yêu cầu, mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng. Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Đây là nguyên tắc tổ chức, là sự tồn tại và phát triển của Đảng, do vậy cần nêu cao tinh thần tự giác, trung thực, khách quan, phát huy dân chủ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và tinh thần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn, thấy rõ ưu điểm để phát huy, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Quá trình triển khai thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt Đảng bộ ở địa phương thời gian qua đã thực sự triệt để và nghiêm túc chưa ?

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn một số chi bộ Đảng và một số đảng viên chưa nhận thức rõ vai trò, tác dụng to lớn của nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong công tác xây dựng Đảng. Trong sinh hoạt Đảng bộ, việc thực hiện nguyên tắc này nhìn chung thể hiện sự nghiêm túc và tính triệt để, tuy nhiên cẫn còn có một vài biểu hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ. Ở một vài chi bộ thôn, quan hệ anh em, dòng tộc, láng giềng… khiến nhiều đảng viên có tâm lý ngại va chạm, e dè, nể nang, nên trong công tác tự phê bình và phê bình còn có những mặt hạn chế, dù có góp ý cho nhau cũng chỉ là xuề xoà, mang hình thức theo kiểu “dễ người dễ ta”, rồi khi ra bên ngoài thì lại có biểu hiện “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với đồng chí mình. Một số đảng viên còn chưa nêu cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình, một phần do tự ti hoặc ngại phát biểu vì lo đồng nghiệp, đồng chí hiểu sai về mình, vì thế khó có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ được. Một số đảng viên nếu được chỉ định phát biểu cũng chỉ chung chung, hoặc “thống nhất cao với ý kiến của chủ toạ”…ngoài ý kiến phát biểu của chủ toạ thì các đảng viên dự họp rất ít khi tham gia ý kiến hoặc có đóng góp cũng chỉ là những ý kiến xuôi chiều. Mặt khác số đảng viên phát biểu xây dựng nghị quyết chủ yếu vẫn là những đảng viên cao tuổi.

Vậy theo đồng chí, cần phải có những biện pháp gì để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn?

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình, tự phê bình mỗi ngày, từ đó mới nâng cao phẩm chất đạo đức của từng cá nhân. Cần phải rà soát lại việc thực hiện các phương thức, nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng như: Phê bình và tự phê bình; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách... Cũng cần phải phát huy hơn nữa vai trò làm chủ và trách nhiệm của mỗi đảng viên; tăng cường chất vấn trong Đảng; Phải phát huy được vai trò của nhân dân tham gia vào xây dựng Đảng chứ không chỉ dừng lại ở việc giám sát. Phải gắn Nghị quyết với sinh hoạt của chi bộ, căn cứ vào quan điểm chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của Nghị quyết mà chi bộ xây dựng nội dung hoạt động của mình như thế nào cho phù hợp. Đặc biệt là trong phê bình và tự phê bình, ai làm trước, làm lúc nào phải rõ ràng, có kế hoạch cụ thể. Tự phê bình và phê bình là quy luật, là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng ta, được thực hiện thường xuyên từ trước đến nay. Cái khó là làm thế nào để từng cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo phải nhận ra được khuyết điểm, từ đó mới có thể huy động được đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng cấp dưới tham gia phê bình một cách thực chất, không hình thức.

Xin cảm ơn đồng chí !

Việt Sơn (thực hiện)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: