Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 16/8÷28/8/2022

Thứ Năm, 11/08/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện DCLF 472-7 E25.9/1 dự kiến mất điện từ 05:30÷12:30 ngày 18/8/2022 gồm các TBA: Cty VIKO; TBA TĐC Thiện Kế; Thiện Kế 1+ 7.

Cắt điện MC&DCL 471-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 05:30÷12:00 ngày 20/8/2022 gồm các TBA: Cty May Đáp Cầu; TBA Gia Khánh 2+ 3; TBA Trại Mới.

Cắt điện DCL 471-7 E25.4/1 dự kiến mất điện từ 05:30÷12:30 ngày 22/8/2022 gồm các TBA: Bơm Z192; TBA Cổ Độ ; Cổ Độ 2; Hương Sơn 2+10.

Cắt điện DCL F471-7 E25.4/3 dự kiến mất điện từ 05:30÷12:30 ngày 24/8/2022 gồm các TBA: Thanh Xuân; Thanh Xuân 3; Kim Long; Gia Khánh 9; Đồng Mận; Cơ Sở GD Thanh hà; Cty Duy An; Cty Thành Thái; Công Nghệ Việt Nam; Cty Chình Thái.

Cắt điện DCL 471-7 E25.4/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:30 ngày 25/8/2022 gồm các TBA: CQT Tân Hà.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Dương Kim Thoa

 

7:30

 

9:30

 

16/8

 

Thay TI dầu cực định kỳ

 

2

 

TBA Chiếu Sáng Tôn Đức Thắng

 

9:30

 

11:30

 

16/8

 

Thay TI dầu cực định kỳ

 

3

 

TBA Thiện Kế 4

 

14:30

 

16:30

 

16/8

 

Thay TI dầu cực định kỳ

 

4

 

TBA Cty Hoàng Đăng

 

7:30

 

9:30

 

19/8

 

Thay TI dầu cực định kỳ

 

5

 

TBA Cty Long Đạt Phát

 

9:30

 

11:30

 

19/8

 

Thay TI dầu cực định kỳ

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện MC& DCL475 - 7E25.3/2 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:00 ngày 18/8/2022 gồm các TBA: Cao Phong 1, 3, 7, TBA Bơm Cao Phong 1, Bơm Cầu Mai, Cầu Vĩnh Phú, Đồng Vạy, Đồng Vạy 2, Gia Khánh, Khoái Thọ, Khoái Thọ 2, Khoái Trung, Khoái Trung 2, Nam Giáp, Phú Cường 2, Phú Thượng, Thượng Thọ, Thượng Thọ 2, Tứ Yên, 2, 3, 6, UB Đức Bác.

Cắt điện MC& DCL 477-7E25.3/02 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:00 ngày 19/8/2022 gồm các TBA: Đỗ Hoàng Hạnh, Đồng Quế 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Nguyễn Văn Bình, Nhạo Sơn 2, 3, 4, Tam Đa, Thiền Viện.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Đồng Thịnh 11

 

7:00

 

8:30

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

2

 

TBA Trường Cấp 3 Văn Quán

 

7:30

 

9:00

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

3

 

TBA Bơm Cầu Mai 1

 

8:15

 

9:45

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

4

 

TBA Trường Cấp 3 Trần Nguyên Hãn

 

9:00

 

10:30

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

5

 

TBA Bơm Cầu Mai 2

 

9:30

 

11:00

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

6

 

TBA Bơm Cầu Mai 3

 

11:00

 

12:30

 

18/8

 

Vệ sinh công nghiệp TBA, TNĐK TBA

 

7

 

TBA Trại Lợn Thành Hưng

 

7:30

 

10:00

 

19/8

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN TBA

 

8

 

TBA FWKK

 

8:00

 

11:00

 

21/8

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN TBA

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Khu Ga

 

6:00

 

18:30

 

19/8

 

Kéo dây mới, thu hồi dây cũ, đấu chuyển ghíp xuống hòm công tơ từ cáp cũ sang cáp mới

 

2

 

TBA Tin Lành 2

 

6:00

 

17:30

 

20/8

 

Kéo dây mới, thu hồi dây cũ, đấu chuyển ghíp xuống hòm công tơ từ cáp cũ sang cáp mới

 

3

 

TBA Đồi Cút

 

6:00

 

18:30

 

22/8

 

Kéo dây mới, thu hồi dây cũ, đấu chuyển ghíp xuống hòm công tơ từ cáp cũ sang cáp mới

 

4

 

TBA Khu D2

 

6:00

 

16:30

 

23/8

 

Kéo dây mới, thu hồi dây cũ, đấu chuyển ghíp xuống hòm công tơ từ cáp cũ sang cáp mới

 

5

 

TBA Tháp Miếu 2

 

6:00

 

16:30

 

24/8

 

Tháo chuyển hòm công tơ và dây dẫn lộ 4 từ cột cũ sang cột mới

 

6

 

TBA Khu D3

 

6:00

 

10:30

 

24/8

 

Kéo dây mới, thu hồi dây cũ, đấu chuyển ghíp xuống hòm công tơ từ cáp cũ sang cáp mới

 

7

 

TBA Thanh Tước 2

 

7:30

 

9:15

 

24/8

 

Thay định kỳ công tơ, TI

 

8

 

TBA Đồng Quỳ

 

13:30

 

15:15

 

24/8

 

Thay định kỳ công tơ, TI

 

9

 

TBA Ngọc Thanh 1

 

15:00

 

17:00

 

24/8

 

Thay định kỳ công tơ, TI, lắp hàng kẹp trung gian

 

10

 

TBA Hoàng Vân

 

8:00

 

10:00

 

27/8

 

Thay định kỳ công tơ, TI đầu cực; kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý các tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

11

 

TBA Chiếu Sáng Hàm Nghi

 

10:00

 

12:00

 

27/8

 

Thay định kỳ TI đầu cực; kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý các tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

12

 

TBA Trang Đạt

 

13:30

 

15:30

 

27/8

 

Thay định kỳ công tơ, lắp hàng kẹp trung gian

 

13

 

TBA Tuấn Tài

 

15:30

 

17:30

 

27/8

 

Thay định kỳ công tơ, lắp hàng kẹp trung gian

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Công ty TNHH sản xuất và chế biến lâm sản HTCOM

 

15:00

 

17:30

 

20/8

 

Thay định kỳ công tơ ,TI đầu cực

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Yên Lập 1

 

8:00

 

10:00

 

17/8

 

Thí nghiệm định kỳ TBA, đo điện trở tiếp địa TBA, lấy mẫu dầu MBA

 

2

 

TBA công ty SAIYDA VINA

 

6:00

 

8:30

 

21/8

 

Thay TI đầu cực, thí nghiệm định kỳ, VSCN TBA

 

3

 

TBA chi cục thuế VT

 

9:00

 

11:30

 

21/8

 

Thay TI đầu cực, thí nghiệm định kỳ, VSCN TBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 471E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 18/8/2022 gồm các TBA: Cầu oai, Cầu oai 2,4, Vĩnh Thịnh,Tích sơn 5,6, Đầm Vạc 1.

Cắt điện đ/d 475E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 18/8/2022 gồm các TBA: Đông Đạo 2,3,7,9, Ngã tư tam dương, Đồng Tâm 2,3.

Cắt điện Đ/d 475E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷17:00 ngày 20/8/2022 gồm các TBA: Hội Hợp 7.

Cắt điện Đ/d 471E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷14:30 ngày 20/8/2022 gồm các TBA: Xóm am, Xóm am 2,3,4, Cầu oai, Cầu oai 2,4, Vĩnh Thịnh, Tích sơn 5, 6, Đầm Vạc 1.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Tô Hiến Thành

 

6:00

 

16:30

 

19/8

 

Tháo hạ đường dây trên không. Đấu cáp ngầm XDM vào tủ 400V

 

2

 

TBA Bảo sơn 2

 

13:30

 

17:30

 

20/8

 

Kéo dây lấy độ võng lên cột tram, đấu nối vào tủ 400V, chuyển nguồn hòm công tơ lưới cũ sang lưới mới

 

3

 

TBA Cầu oai 3

 

6:00

 

16:30

 

20/8

 

Tách tháo hạ đường dây trên không

 

4

 

TBA Đông Hưng

 

6:00

 

16:30

 

20/8

 

Tháo hạ đường dây trên không

 

5

 

TBA Đông Hưng 3

 

6:00

 

16:30

 

20/8

 

Tháo hạ đường dây trên không

 

6

 

TBA Cty HH Sun Hua T2

 

7:10

 

10:00

 

21/8

 

Thực hiện kiểm tra HTTĐ và thí nghiệm định kỳ MBA, CSV, TĐ trạm

 

7

 

TBA Cty HH Rèn Rập Viet Sheng T4

 

9:30

 

12:00

 

21/8

 

Thực hiện kiểm tra HTTĐ và thí nghiệm định kỳ MBA, CSV, TĐ trạm

 

8

 

TBA Cty HH Sun Hua T1

 

14:00

 

16:00

 

21/8

 

Thực hiện kiểm tra HTTĐ và thí nghiệm định kỳ MBA, CSV, TĐ trạm

 

9

 

TBA Cty HH Rèn Rập Viet Sheng T1,2

 

15:30

 

17:30

 

21/8

 

Thực hiện kiểm tra HTTĐ và thí nghiệm định kỳ MBA, TĐ trạm

 

10

 

TBA Đống Đa 2

 

6:30

 

12:00

 

26/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới

 

11

 

TBA Vị Thanh 8

 

13:00

 

17:00

 

26/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới

 

12

 

TBA Vị Thanh 1

 

6:30

 

17:00

 

27/8

 

Thay dây dẫn, chuyển ghíp nguồn hòm công tơ từ lưới cũ sang lưới mới

 

13

 

TBA Gốc Vừng 5

 

6:30

 

12:30

 

28/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới

 

14

 

TBA Gốc Vừng 1

 

6:30

 

12:30

 

28/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới

 

15

 

TBA Đông Đạo 2

 

13:30

 

17:30

 

28/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới

 

16

 

TBA Xóm Thủy 3

 

13:30

 

17:30

 

28/8

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: