Thông tin quảng cáo

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Thứ Hai, 04/07/2022

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Thắng công bố thông tin về Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

1. Số, ký hiệu, hiệu lực giấy phép: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 01/2019/SVP cấp ngày 24/05/2019.

2. Hiệu lực giấy phép: Hết hiệu lực hoạt động

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                                                              

         THAY MẶT CÔNG TY     

           

                  

            GIÁM ĐỐC             

   Nguyễn Văn Tuệ


 

 

 

 

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: