Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 30/5÷07/6/2022

Thứ Sáu, 27/05/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Quang Sơn 2

 

6:30

 

14:30

 

30/5

 

Thay máy biến áp 180kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

2

 

TBA Tử Du 9

 

6:30

 

14:30

 

30/5

 

Thay máy biến áp 320kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 180kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

3

 

TBA Quang Sơn 3

 

6:30

 

17:00

 

30/5

 

Thay máy biến áp 400kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 560kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

4

 

TBA Tử Du 5

 

6:30

 

14:30

 

30/5

 

Thay máy biến áp 400kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

5

 

TBA Hợp Lý 4

 

6:30

 

14:30

 

30/5

 

Thay máy biến áp 250kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 400kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

6

 

TBA Hợp Lý 2

 

14:30

 

16:00

 

30/5

 

Chuyển nấc MBA từ nấc 3 lên nấc 4

 

7

 

TBA Hợp Lý 5

 

16:00

 

17:30

 

30/5

 

Chuyển nấc MBA từ nấc 3 lên nấc 4

 

8

 

TBA Thụy Điền

 

14:00

 

17:30

 

30/5

 

Đấu nối cáp XT 400V mới vào tủ 400V

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện Đ/d 471 TCXH dự kiến mất điện từ 07:00÷18:30 ngày 30/5/2022 gồm các TBA: Chùa Quãng, Bê Tông Nhựa Nóng, Mạnh Lĩnh, Hoá Chất Long Long, Phượng Hoàng, Sáng Tác Đại Lải, Đại lải 2, Đại Lải 3, Đảo Ngọc T1, Đảo Ngọc T2, Nhà Nghỉ TW, Tác Nghiệp, CS Lê Duẩn T1, Nhật Hằng T1, Nhật Hằng T2.

Cắt điện đ/d 472 TCXH dự kiến mất điện từ 07:00÷13:00 ngày 30/5/2022 gồm các TBA: Xuân Hòa 16, Pin Xuân Hòa, Cty Xuân Hòa, Xuân Hòa 7.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

Cắt điện đ/d 475E25.6 dự kiến mất điện từ 07:10÷13:00 ngày 07/6/2022 gồm các TBA: Thanh Vân 3, Thanh Vân 6, Thanh Vân 2, Thanh Vân 8, Thanh Vân 14, Thanh Vân 3, Thanh Vân 6, TBA DNTN Ngọc Tú, TBA Nguyễn Thị Đặt, TBA Tây Hà, TBA Việt Tiến, TBA Kiều My.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

Cắt điện MC371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷13:00 ngày 30/5/2022 gồm các TBA: Xã Đạo Trù, Yên Dương.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Yên Dương 3

 

6:30

 

13:30

 

30/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm

 

2

 

TBA Kiên Tràng

 

6:30

 

13:30

 

30/5

 

Tháo thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm

 

3

 

TBA Trung Tâm 6

 

6:00

 

13:30

 

04/6

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm, VSCN, Bịt lỗ chống chim chuột

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Bích Chu 4

 

7:30

 

17:30

 

31/5

 

Lắp phụ kiện, dải dây, kéo độ võng dây dẫn 0.4kV và đấu nối san tải từ tủ PP400V

 

2

 

TBA Tân Cương 1

 

7:30

 

9:30

 

01/6

 

Lắp xà lánh xử lý vi phạm hành lang đường dây 0.4kV

 

3

 

TBA Yên Nhiên

 

9:30

 

11:30

 

01/6

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, VSCN TBA

 

4

 

TBA Ngũ Kiên 4

 

13:30

 

15:30

 

01/6

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, VSCN TBA

 

5

 

TBA Vĩnh Thịnh 5

 

15:30

 

17:30

 

01/6

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, VSCN TBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện Đ/d 477 E25.9 dự kiến mất điện từ 07:30÷12:00 ngày 05/6/2022 gồm các TBA: Cty Lâm Viễn T1+2, Toàn Hưng T1+2, Cty HJC Vina T2, Cty LaViTech T1, HaoShing T1+2, Đại An, CosMos T1+2, Marado, Vinh Thịnh 4.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

Trạm Khai Quang 4

 

7:10

 

16:30

 

30/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt

 

2

 

Trạm Xóm Am

 

7:10

 

15:30

 

31/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 22KV

 

3

 

Trạm Đông Đạo 7

 

7:10

 

15:30

 

31/5

 

hực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 22KV

 

4

 

TBA Gốc Vừng 3

 

7:10

 

9:30

 

01/6

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu ty sứ hạ thế và chuyển nấc điện áp MBA

 

5

 

TBA Đông Hưng 4

 

9:10

 

12:00

 

01/6

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu ty sứ hạ thế và bổ xung dầu MBA

 

6

 

TBA Chắn Voi

 

13:30

 

17:00

 

01/6

 

Thực hiện tách lèo, đấu lèo NR 1.3/1.1 từ lộ 1 sang lộ 4

 

7

 

TBA Khu DV&DL Sinh Thái Đầm Vạc

 

7:10

 

9:30

 

04/6

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm lắp hàng kẹp công tơ.

 

8

 

TBA Ngân hàng Nhà Nước tỉnh VP

 

9:00

 

11:00

 

04/6

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm lắp hàng kẹp công tơ và thí nghiệm định kỳ

 

9

 

TBA Đoàn Nghệ Thuật Chèo

 

10:30

 

12:20

 

04/6

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm lắp hàng kẹp công tơ

 

10

 

TBA Cty CP Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

 

13:30

 

15:30

 

04/6

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm lắp hàng kẹp công tơ

 

11

 

TBA Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

 

15:10

 

17:30

 

04/6

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm lắp hàng kẹp công tơ

 

12

 

Cty TNHH Toàn Hưng T1

 

7:10

 

9:00

 

05/6

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và tháo lắp CSV + đo điện trở TBA

 

13

 

Cty TNHH Toàn Hưng T2

 

8:30

 

10:30

 

05/6

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và tháo lắp CSV + đo điện trở TBA

 

14

 

Cty TNHH CN Denzen

 

10:00

 

12:00

 

05/6

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và tháo lắp CSV + đo điện trở TBA

 

15

 

Cty Nhựa Hùng Phương

 

13:30

 

15:30

 

05/6

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và tháo lắp CSV + đo điện trở TBA

 

16

 

Cty TNHH ĐTXD&KD TM Hải Nam

 

15:00

 

17:00

 

05/6

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và tháo lắp CSV + đo điện trở TBA

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Tách lèo Nre CN Tề Lỗ dự kiến mất điện từ 07:10÷17:30 ngày 04/6/2022 gồm các TBA: CN Tề lỗ , Tề lỗ 1,2,4,5,6,7,8, Viễn thông Tề lỗ.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                 Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc                   

                                                                        

                                                                               Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: