Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch tuyển dụng giáo viên thành phố Phúc Yên năm 2022

Thứ Sáu, 29/04/2022

UBND thành phố Phúc Yên thông báo điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành quy định tại mục VII, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND thành phố Phúc Yên về việc Tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2022 như sau:

4. Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố: Chậm nhất ngày 04/5/2022.

5. Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố và gửi trực tiếp thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 1 theo địa chỉ đã đăng ký: Chậm nhất ngày 09/5/2022.

6. Tổ chức thi Vòng 1: Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 21/5/2022.

7. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả Vòng 1 tại trụ sở UBND thành phố và Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố: Chậm nhất ngày 27/5/2022.

8. Nhận đơn phúc khảo Vòng 1: Từ ngày 27/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Nội vụ thành phố Phúc Yên.

9. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1: Chậm nhất ngày 15/6/2022

10. Triệu tập thí sinh dự thi và thông báo nội dung ôn thi Vòng 2: Đăng thông báo trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố và gửi trực tiếp thông báo triệu tập cho thí sinh dự thi vòng 2 theo địa chỉ đã đăng ký: Chậm nhất ngày 15/6/2022.

11. Tổ chức thi Vòng 2: Từ ngày 25/6/2022 đến ngày 26/6/2022.

12. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi Vòng 2: Chậm nhất ngày 08/7/2022.

13. Nhận đơn phúc khảo Vòng 2: Từ ngày 08/07/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2022 tại Phòng Nội vụ thành phố Phúc Yên.

14. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2: Chậm nhất ngày 29/7/2022.

15. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận kết quả tuyển dụng và thông báo thí sinh trúng tuyển thu hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 29/7/2022 đến ngày 15/8/2022.

16. Trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng: Từ ngày 16/8/2022.

17. Chủ tịch UBND thành phố quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển: Từ ngày 26/08/2022.

Mọi thắc mắc xin được liên hệ cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng: Phòng Nội vụ Thành phố Phúc Yên (Số 145 đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.874.816)

UBND thành phố Phúc Yên trân trọng thông báo./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHHoàng Trọng Lợi

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: