Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 04/5÷17/5/2022

Thứ Sáu, 29/04/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ.d 374 E25.1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:00 ngày 04/5/2022 gồm các TBA: Cty Ong Tam Đảo, Cty Thành Phát; Cty Quế Lâm Phương Bắc, Cty Tùng Mai, TBA Kiền Sơn, Kiền Sơn 2; Bơm Kiền Sơn, Hưởng lộc 2; Cty Ghoome, Cty Vĩnh Hưng, Cty Bao Bì atlanlics, Cty Vạn Xuân, Cty Lâm Tùng; Cty Nước Sạnh; Cty Quế Lâm Phương Bác; Cty Biotech Quế lâm, Cty Ngọc Minh; Cty Phương Lan.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Thái Hòa 1

 

7:00

 

8:30

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc, VSCN trạm

 

2

 

TBA Thái Hòa 4

 

8:30

 

10:00

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc, VSCN trạm

 

3

 

TBA Thái Hòa 7

 

10:00

 

11:30

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc,VSCN trạm

 

4

 

TBA Thái Hòa 12

 

13:30

 

15:00

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc,VSCN trạm

 

5

 

TBA Hoa Sơn 5

 

15:00

 

16:30

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc,VSCN trạm

 

6

 

TBA UB Đức Bác

 

16:30

 

18:00

 

04/5

 

Chuyển nấc phân áp MBA từ nấc 3 lên nấc 4, thí nghiệm MBA sau chuyển nấc, VSCN trạm

 

7

 

TBA CQT Hoa Sơn

 

6:30

 

12:00

 

04/5

 

Thay hoán chuyển MBA 250kVA bằng MBA 400kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

8

 

TBA Khoái Trung 2

 

6:30

 

12:00

 

04/5

 

Thay hoán chuyển MBA 400kVA bằng MBA 250kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

9

 

TBA Vân Trục 1

 

6:30

 

12:00

 

05/5

 

Thay hoán chuyển MBA 320kVA bằng MBA 250kA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

10

 

TBA Xuân Lôi 6

 

6:30

 

12:00

 

05/5

 

Thay hoán chuyển MBA 250kVA bằng MBA 320kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

11

 

TBA Vân Trục 7

 

6:30

 

12:00

 

06/5

 

Thay hoán chuyển MBA 320kVA bằng MBA 180kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

12

 

TBA Đôn Nhân 3

 

6:30

 

12:00

 

06/5

 

Thay hoán chuyển MBA 180kVA bằng MBA 320kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

13

 

TBA Vân Trục 2

 

6:30

 

12:00

 

07/5

 

Thay hoán chuyển MBA 320kVA bằng MBA 180kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

14

 

TBA Đồng Thịnh 14

 

6:30

 

12:00

 

07/5

 

Thay hoán chuyển MBA 180kVA bằng MBA 320kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

15

 

TBA Nam Giáp

 

6:30

 

12:00

 

09/5

 

Thay hoán chuyển MBA 560kVA bằng MBA 400kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

16

 

TBA Đồng Thịnh 14

 

6:30

 

12:00

 

09/5

 

Thay hoán chuyển MBA 400kVA bằng MBA 560kVA cùng các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ.d 374 E25.1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:00 ngày 04/5/2022 gồm các TBA: Tiền Châu 4, Thịnh Kỷ 2.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Tân Lợi

 

6:00

 

12:00

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 320kVA lên 400kVA

 

2

 

TBA Nam Viêm 2

 

6:00

 

12:00

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 400kVA xuống 320kVA

 

3

 

TBA Đại Phùng 3

 

13:00

 

19:00

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 400kVA lên 560kVA

 

4

 

TBA Phúc Thắng 4

 

13:00

 

19:00

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 560kVA xuống 400kVA

 

5

 

TBA Đồng Đầm

 

6:00

 

12:30

 

06/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 250kVA lên 400kVA

 

6

 

TBA Đại Lải 2

 

6:00

 

12:30

 

06/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 400KVA xuống 250KVA

 

7

 

TBA Công An

 

6:00

 

12:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 250kVA lên 320kVA

 

8

 

TBA Phạm Văn Đồng

 

6:00

 

12:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 320kVA xuống 250kVA

 

9

 

TBA Z123 -T1

 

13:00

 

19:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 560kVA xuống 400kVA

 

10

 

TBA Xuân Hòa 1

 

13:00

 

19:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải từ 400kVA lên 560kVA

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Thanh Vân 2

 

5:30

 

12:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA lên 400kVA và phụ kiện kèm theo

 

2

 

TBA Thanh Vân 3

 

5:30

 

12:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA từ 400kVA xuống 320 kVA và phụ kiện kèm theo

 

3

 

TBA Thanh Vân 14

 

13:30

 

18:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA từ 250kVA lên 320kVA và phụ kiện kèm theo

 

4

 

TBA An Hoà 10

 

13:30

 

18:00

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA xuống 250 kVA và phụ kiện kèm theo

 

5

 

TBA Đồng Láng

 

5:30

 

12:00

 

10/5

 

Hoán chuyển MBA từ 400kVA xuống 320 kVA và phụ kiện kèm theo

 

6

 

TBA Hoàng Đan 5

 

5:30

 

12:00

 

10/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA lên 400kVA và phụ kiện kèm theo

 

7

 

TBA Hoàng Đan 12

 

13:30

 

18:00

 

10/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA xuống 180 kVA và phụ kiện kèm theo

 

8

 

TBA Hoàng Hoa 13

 

13:30

 

18:00

 

10/5

 

Hoán chuyển MBA từ 180kVA lên 320kVA và phụ kiện kèm theo

 

9

 

TBA Thanh Vân 10

 

5:30

 

12:00

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA từ 250kVA lên 320kVA và phụ kiện kèm theo

 

10

 

TBA Thanh Vân 11

 

5:30

 

12:00

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA xuống 250 kVA và phụ kiện kèm theo

 

11

 

TBA Hướng Đạo 16

 

13:30

 

18:00

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA xuống 250 kVA và phụ kiện kèm theo

 

12

 

TBA Kho Vũ Khí Đạn

 

13:30

 

18:00

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA từ 250kVA lên 320kVA và phụ kiện kèm theo.

 

13

 

TBA An Hòa 1

 

5:30

 

15:30

 

12/5

 

Hoán chuyển MBA từ 400kVA xuống 320 kVA và phụ kiện kèm theo

 

14

 

TBA Vân Hội 5

 

5:30

 

15:30

 

12/5

 

Hoán chuyển MBA từ 320kVA lên 400kVA và phụ kiện kèm theo.

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Xóm Thông

 

7:30

 

9:30

 

05/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý tiếp xúc cực hạ thế MBA, thay GZ500V; VSCN TBA Xóm Thông.

 

2

 

TBA Minh Quang 10

 

9:30

 

11:00

 

05/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý tiếp xúc cực hạ thế MBA, đấu lại mạch áp đồng hồ Vôn kế, VSCN TBA

 

3

 

TBA Vườn Quốc Gia TĐ

 

11:00

 

13:00

 

05/5

 

Kiểm tra TBA,thay đầu cốt cáp xuất tuyến phát nhiệt pha A lộ 3, VSCN TBA

 

4

 

TBA Hồ Sơn 7

 

14:00

 

16:00

 

05/5

 

Kiểm tra TBA, thay đồng hồ điện tử báo dòng điện, điện áp, thay đầu cốt cáp xuất tuyến phát nhiệt pha A lộ 1, pha C lộ 3, VSCN TBA

 

5

 

TBA Đồng Xuân

 

16:00

 

17:30

 

05/5

 

Thay khởi động từ số 1 tủ tụ bù

 

6

 

TBA Bồ Lý 1

 

7:30

 

9:30

 

06/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý tiếp xúc cực hạ thế MBA, lắp chụp hạ thế MBA, thay đồng hồ điện tử báo dòng điện, điện áp VSCN TBA

 

7

 

TBA Bồ Lý 2

 

9:15

 

11:00

 

06/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý tiếp xúc cực hạ thế MBA, lắp chụp hạ thế MBA, bịt lại lỗ chống chim chuột, VSCN TBA

 

8

 

TBA Bồ Lý 3

 

11:00

 

13:00

 

06/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý tiếp xúc cực hạ thế MBA, lắp chụp hạ thế MBA, thay đầu cốt cáp xuất tuyến lộ 1 pha C, VSCN TBA

 

9

 

TBA Quan Ngoại 3

 

14:00

 

16:00

 

06/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý gỉ dầu ty sứ hạ thế pha A , bịt lại lỗ chống chim chuột , VSCN TBA

 

10

 

TBA Quan Đình 3

 

15:45

 

17:30

 

06/5

 

Kiểm tra TBA, xử lý gỉ dầu ty sứ hạ thế pha C, bịt lại lỗ chống chim chuột, VSCN TBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Phú Đa 3

 

7:00

 

12:30

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị kèm theo

 

2

 

TBA Vĩnh Sơn 2

 

7:00

 

12:30

 

05/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

3

 

TBA Phú Thịnh 1

 

7:00

 

12:30

 

06/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

4

 

TBA Cam Giá 1

 

7:00

 

12:30

 

06/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

5

 

TBA Đại Đồng 13

 

6:00

 

12:00

 

07/5

 

Thay và dịch chuyển cột (1.2.5).1 đến cột 1.6 ĐZ hạ thế lộ 1 và từ cột (1.2.5).1 đến cột 2.3 ĐZ hạ thế lộ 2

 

6

 

TBA Thượng Trưng 7

 

7:00

 

12:30

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

7

 

TBA Thủ Độ 1

 

7:00

 

12:30

 

07/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

8

 

TBA Đội Cấn

 

7:00

 

12:30

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

9

 

TBA Tứ Trưng 4

 

7:00

 

12:30

 

11/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

10

 

TBA Phú Đa 4

 

7:00

 

15:30

 

13/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

11

 

TBA Tân Tiến 4

 

7:00

 

15:30

 

17/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm tại TBA

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đồng thời Đ/d 371E4.3 và đ/d 372E4.3 dự kiến mất điện từ 07:10÷11:00 ngày 05/5/2022 gồm các TBA: Xóm Bầu, Xóm Bầu 3, Công ty CP Diệp Linh, Trường QSQK2 (CK14); Trường Chuyên T1, T2; Công ty Hải Nam; TT Đào tạo VĐV tỉnh; Xóm Bầu 4; Xóm Bầu 1; Xóm Bầu 5; Trường CĐ Nghề Việt Đức; Đèn đường T3; Xóm Bầu 6; Hóa Nổ; Hóa Nổ 2; Hương Quê; Hóa Nổ 3; Khai Quang 8; Khai Quang 2, Xóm Thủy 2; Hán Lữ 2; Đèn đường T2; Công ty CP Dịch vụ T&T.

Cắt điện đường dây 371E4.3 dự kiến mất điện từ 07:10÷11:00 ngày 08/5/2022 gồm các TBA: Viễn Thông Mobipone; Vinh Thịnh 1; BV Sản Nhi; Vinh Thịnh 5; Bơm Chuyển Bậc T1; Khai Quang 15; Nhà thi Đấu tỉnh VP; Công viên Quảng Trường; Nhà Hát tỉnh; Khai Quang 15.

Cắt điện đ/d 371E4.3 dự kiến mất điện từ 07:10÷10:00 ngày 08/5/2022 gồm các TBA: Ngân Hàng Ngoại Thương; Thép Việt Đức; Bảo Sơn 3; Công An tỉnh T1,T2; B45 Tổng Cục Bộ CA; Khách sạn Bảo Quân ; Bơm Tăng Áp KQ; Bảo Sơn 2; Bảo Sơn 6; T1DC2; T7DC2.

Cắt điện đ/d 371E4.3 dự kiến mất điện từ 07:10÷16:30 ngày 08/5/2022 gồm các TBA: Sở TT&TT; Bảo Sơn 3; B45 Tổng Cục Bộ CA.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Khai Quang 10

 

7:10

 

16:30

 

08/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay cáp tổng, thay TI, Am Pe + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì FCO 22kV

 

2

 

TBA Bến Xe

 

7:10

 

16:30

 

08/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay cáp tổng, thay TI, Am Pe + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì FCO 22kV

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                                         Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc                              

          Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: