Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 20/4÷25/4/2022

Thứ Năm, 14/04/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ/d 477E25.7 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 22/4/2022 gồm các TBA: Thanh Lãng 1,2,3,6,8,9,10,11,12,Minh Lương, CQT Thanh Lãng, Đồng Lý, Đồng Lý 3,4,CQT Đồng Lý ,Yên Thần ,Công Bình.

Cắt điện đ/d 376E25.7 dự kiến mất điện từ 07:00÷12:30 ngày 23/4/2022 gồm các TBA: Cty Hanh Nguyệt, Bình Xuyên 1,2,3,6, Hương Canh 2, Gò Ga, Gò ga 2, Gò Phúc, Bưu cục BX, PT Bình Xuyên, Ga Hương Canh, Đại Phúc Sinh, Gốm Tam Đảo, Nho Quý, Anh Long, Thịnh Hưng, Quất Lưu 2,3, GieoTech, Tiến Mạnh Lợi, Nhà Nghỉ Đại Phúc, Hoa Cương- VP, WOODR ViNa, Bình Xuyên, JaFa VN.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Cơ Sở GD Thanh Hà

 

7:30

 

9:30

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đo đếm đầu cực 400V, VSCN, Xử lý tiếp xúc, thí nghiệm định kỳ MBA

 

2

 

TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

9:30

 

12:00

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đo đếm đầu cực 400V, VSCN, Xử lý tiếp xúc, thí nghiệm định kỳ MBA

 

3

 

TBA Công ty Cổ phần Cấp nước SETFIL Vĩnh Phúc

 

13:30

 

15:30

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đo đếm đầu cực 400V

 

4

 

TBA Xử lý nước thải Quất Lưu

 

15:30

 

17:30

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đo đếm đầu cực 400V

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Hồng Hạc T2

 

7:30

 

9:30

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

2

 

TBA Hồng Hạc T3

 

9:10

 

11:00

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

3

 

TBA Hồng Hạc T12

 

10:40

 

12:30

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

4

 

TBA E24

 

15:00

 

17:00

 

20/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

5

 

TBA Trang Trại 2

 

8:00

 

10:00

 

23/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

6

 

TBA Đông Bắc Bộ

 

10:00

 

12:00

 

23/4

 

Thay định kỳ TI trừ phụ, lắp hàng kẹp trung gian công tơ trừ phụ, tại hòm công tơ, hòm TI trừ phụ

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Hoàng Lâu 3

 

8:00

 

10:30

 

23/4

 

Thay định kỳ TI đầu cực.

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 478E25.10 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:00 ngày 20/4/2022 gồm các TBA: Tứ Trưng 3,5, Ngũ Kiên 1,4,5,6, Xóm Dầu, Phú Đa 1, Bơm liêu 1,2, Bơm Liễu Tri, Thôn Liễu, Vĩnh Thịnh 3, An Lão 1, Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 1, Liễu Trì, Vân Giang, Vân Giang1, Vân Hà, Vân Hà 1, Cam Giá 1, CQT Kim Đê, Kim Đê, Thủ Độ, Thủ Độ 1,2, Bích Chu, Bích Chu 1,2,4, Mộc Sông Hồng.

Cắt điện đ/d 375E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:00 ngày 25/4/2022 gồm các TBA: Bồ Sao 2,3, Chiếu Sáng Cầu Việt Trì, Cty hưng Phúc, Cty Hằng Quý, Bơm Bạch Hạc, Bạch Hạc, BQT Cầu Việt Trì, Bến Xe, Cty Phương Nam, Á Châu, Cty SaiYda, Cty SaiYda2, Cty Hoàng Thịnh, Xuyên Giang, Gạch Bồ Sao, Vật Liệu XD Bồ Sao, Cty XD Vĩnh Lạc, Anh Vương, Bơm Đại Định 1,2,3,4, Dạy Nghề Số 2 BQP, CtyCP Việt Pháp, Cty Việt Pháp.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Đại Đồng 1

 

14:00

 

15:30

 

22/4

 

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu TG công tơ

 

2

 

TBA Phú Thịnh 1

 

15:30

 

17:30

 

22/4

 

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu TG công tơ, VSCN

 

3

 

TBA Nghĩa Hưng 7

 

14:30

 

16:30

 

22/4

 

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu TG công tơ, VSCN

 

4

 

TBA Ngã Tư Vũ Di 3

 

7:00

 

12:30

 

22/4

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị kèm theo

 

5

 

TBA Phú Đa 4

 

7:00

 

12:30

 

22/4

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị kèm theo

 

6

 

TBA Bình Dương 7

 

7:00

 

12:30

 

23/4

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị kèm theo

 

7

 

TBA Yên Bình 8

 

7:00

 

12:30

 

23/4

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị kèm theo

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Công Sở 3

 

15:30

 

17:30

 

23/4

 

Thực hiện thay TI định kỳ

 

2

 

TBA Cty Rèn Dập VietSheng T4

 

7:00

 

9:00

 

24/4

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ 3 pha 3 giá do cổng công tơ không kết nối được thiết bị đo xa

 

3

 

Cty DKT T2

 

8:30

 

10:30

 

24/4

 

Kiểm tra HTDĐ và thay TI định kỳ

 

4

 

Cty BH Flex T3X2

 

10:00

 

12:00

 

24/4

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm

 

5

 

TBA Đoàn Trinh Sát MB T2

 

13:30

 

15:30

 

24/4

 

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ 3 pha 3 giá do cổng công tơ không kết nối được thiết bị đo xa

 

6

 

TBA Cty An Phú T1 +T2

 

15:00

 

17:30

 

24/4

 

Thực hiện thay Ti định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                                   Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc                         

         Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: