Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 30/3÷05/4/2022

Thứ Ba, 29/03/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện DCL F474-7 E25.4/1 Trại Lợn dự kiến mất điện từ 07:00÷09:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Cty VINECO Tam Đảo, CQT Nông Trường Tam Đảo.

Cắt điện Đoạn sau lèo cột 12 NR Trại Lợn lộ 474 E25.4 dự kiến mất điện từ 07:00÷17:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Trại lợn 3.

Cắt điện DCL F474-7 E25.4/1 Trại Lợn dự kiến mất điện từ 15:00÷17:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Cty VINECO Tam Đảo, CQT Nông Trường Tam Đảo.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện Đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Kho bạc Sông Lô, Tam Sơn 5, UB Huyện SL, Thuế Sông Lô, Bình Lạc, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Tam Sơn 1, Bơm Then 1, Nước sạch Tam Sơn, Tam Sơn 3.

Tách lèo nhánh rẽ Bình Lạc dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Bình Lạc, Chiếu sáng 1.

Cắt điện Đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 14:30÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Kho bạc Sông Lô, Tam Sơn 5, UB Huyện SL, Thuế Sông Lô, Bình Lạc, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Tam Sơn 1, Bơm Then 1, Nước sạch Tam Sơn, Tam Sơn 3.

Cắt điện DCL F371-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Đá Tân Trung, Xuân Hòa 1.

Tách lèo nhánh rẽ Xuân Hòa 1 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Xuân Hòa 1.

Cắt điện DCL F371-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 14:30÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: Đá Tân Trung, Xuân Hòa 1.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: TBA Xuân Hòa 11, Xuân Hòa 7, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 5, Bầu Tỉnh, Vân Trục 5, Bắc Bình 5, 4, Phao Tràng, Ba Làng, Xã ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý.

Tách lèo nhánh rẽ Hợp Lý 1 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: xã Hợp Lý.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 14:30÷16:30 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: TBA Xuân Hòa 11, Xuân Hòa 7, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 5, Bầu Tỉnh, Vân Trục 5, Bắc Bình 5, 4, Phao Tràng, Ba Làng, Xã ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: xã Quang Sơn.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 14:30÷16:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: Xã Quang Sơn.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: Quang Sơn 10, 5, 6, 1, 8, 7, Trần Văn Mạnh, An Phú, Đá Quang Sơn.

Tách lèo nhánh rẽ Quang Sơn 7 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: Quang Sơn 7, Đá Quang Sơn.

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 14:30÷16:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: Quang Sơn 10, 5, 6, 1, 8, 7, Trần Văn Mạnh, An Phú, Đá Quang Sơn.

Cắt điện MC&DCL 371-7E25.3/117 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: TBA Ngọc Mỹ 10, 3, 9, 8, 4, 5, 6, 7, Nguyễn Văn Hải; Xã Quang Sơn.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Quang Sơn 4

 

 

6:00

 

 

16:30

 

 

31/3

 

 

Thay thế xà, sứ, dây dẫn, phụ kiện trên đường dây

 

 

2

 

 

TBA Cao Phong 2

 

 

7:00

 

 

9:00

 

 

02/4

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, xử lý rỉ dầu, Thay GZ 500 bị hỏng, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

3

 

 

TBA Cao Phong 1

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

02/4

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

4

 

 

TBA Cao Phong 8

 

 

10:45

 

 

12:30

 

 

02/4

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, xử lý tiếp xúc đầu cáp pha C lộ 2, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

5

 

 

TBA Cao Phong 5

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

02/4

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

6

 

 

TBA Nam Giáp

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

02/4

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

7

 

 

TBA Yên Mỹ

 

 

7:00

 

 

9:00

 

 

04/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

8

 

 

TBA Hoa Mỹ

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

04/4

 

 

Xử lý cáp đầu cực bị vỡ cách điện, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

9

 

 

TBA UB Yên Thạch

 

 

10:45

 

 

12:30

 

 

04/4

 

 

Thay AB 400V lộ 1, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

10

 

 

TBA Tân Lập 3

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

04/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

11

 

 

TBA Đồng Quế 3

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

04/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

12

 

 

TBA Đôn Nhân 1

 

 

7:00

 

 

9:00

 

 

05/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, thay lưới chống chim chuột bị rách, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

13

 

 

TBA Hải Lựu 1

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

05/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, thay lưới chống chim chuột bị rách, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

14

 

 

TBA Đồng Tâm

 

 

10:45

 

 

12:30

 

 

05/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

15

 

 

TBA Nhân Lạc

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

05/4

 

 

Thay lưới chống chim chuột bị rách, xử lý tiếp xúc đầu cáp pha A lộ 1, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

16

 

 

TBA Móng Tấn

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

05/4

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

Cắt điện đ/d 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 30/3/2022 gồm các TBA: xã Đạo Trù; Yên Dương.

Cắt điện đ/d 471 E25.4 dự kiến mất điện từ 06:30÷09:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: xã Hồ Sơn, một phần xã Tam Quan.

Cắt điện đ/d 471 E25.4 dự kiến mất điện từ 06:30÷12:30 ngày 31/3/2022 gồm các TBA: Thôn Làng Hà - Hồ Sơn.

Cắt điện TBA Đồng Mận dự kiến mất điện từ 08:00÷10:00 ngày 31/3/2022 nội dung kiểm tra TBA, thay công tơ đầu cực lỗi cổng đo xa.

Cắt điện đ/d 376E4.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 03/4/2022 gồm các TBA: KCN Tam Dương 2.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 371E4.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷12:30 ngày 02/4/2022 gồm các TBA: T5DC1; Bơm CB T4; Bảo Sơn 8; Bảo Sơn; Bảo Sơn 1; Bảo Sơn 4; Gia Đình Học Viện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                    Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc         
    
            

         Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: