Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 27/05÷31/05/2020

Thứ Sáu, 22/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện: Yên Lạc, thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường 484 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Hà Tiên 3

 

07:00

 

27/5

 

13:30

 

27/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Xóm Bầu

 

07:00

 

27/5

 

13:30

 

27/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Xóm Bầu 4

 

07:00

 

27/5

 

13:30

 

27/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Hà Tiên 6

 

10:30

 

27/5

 

13:30

 

27/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Xóm Đậu

 

10:00

 

30/5

 

13:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Ngân hàng TMCP Công thương VN

 

06:30

 

30/5

 

08:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Viễn thông Vĩnh Phúc

 

08:30

 

30/5

 

10:00

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Lý Bôn

 

06:30

 

30/5

 

07:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Lý Bôn 1

 

07:30

 

30/5

 

08:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Tô Hiệu

 

08:30

 

30/5

 

09:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Tô Hiệu 1

 

09:30

 

30/5

 

10:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Khách sạn Vĩnh Yên

 

10:30

 

30/5

 

11:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Truyền hình Vĩnh Phúc

 

10:30

 

30/5

 

14:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Nhà khách tỉnh Ủy

 

06:30

 

30/5

 

07:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Trạm 19/5

 

07:30

 

30/5

 

08:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Rừng Lim

 

08:30

 

30/5

 

09:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Bưu Điện tỉnh VP

 

09:30

 

30/5

 

10:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Kho Bạc tỉnh VP

 

10:30

 

30/5

 

11:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Đầm Vạc 2

 

13:30

 

30/5

 

14:30

 

30/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Cty TNHH Haesung Vina T5

 

09:30

 

31/5

 

11:30

 

31/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Cty TNHH WORLD PS Vina

 

13:30

 

31/5

 

15:30

 

31/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

22

 

Cty TNHH MTV Thiện Mỹ

 

15:30

 

31/5

 

17:30

 

31/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Đường dây 472 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 07h00÷09h30 ngày 31/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Cty Cơ khí CXVN1 1500kVA T1, T6; Cty CP BQLReal; Cty Lục Nam; TBA Khai Quang 12; TBA Khai Quang 6; TBA Khai Quang 5; Cty Đạt Hòa T2.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường 479, trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Yên Thư 2

 

06:00

 

28/5

 

11:30

 

28/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Phương Trù

 

13:30

 

28/5

 

18:00

 

28/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Thủ Ích 3

 

06:00

 

28/5

 

11:30

 

28/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Đồng Lạc

 

06:00

 

29/5

 

11:30

 

29/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Vĩnh Đông 2

 

14:00

 

29/05

 

16:30

 

29/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 7h00÷8h00, lần 02 từ 15h30÷16h30 ngày 27/5/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Ngọc Quang, Sân Gôn T4, CS Lê Duẩn T2.

- Đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 7h30÷8h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Hồng Hạc 5, Hồng Hạc 6, Hồng Hạc 15, Hồng Hạc 16.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

 

                                                                               Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                 Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: