Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 10/05÷20/05/2020

Thứ Tư, 06/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Tam Dương thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Đường dây 471 trạm 110kV Thiện Kế và đường dây 372, 477 trạm 110 kV Vĩnh Yên 2 mất điện các trạm biến áp (TBA) cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

C.ty CoVi

 

8:00

 

15/05

 

10:00

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

C.ty May Đáp Cầu

 

10:30

 

15/05

 

12:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

C.ty Duy An

 

15:00

 

15/05

 

17:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

C.ty Anh Quang

 

8:00

 

16/05

 

10:00

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

C.ty Duy Kyunoptics

 

10:00

 

16/05

 

12:30

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 8h00÷11h30 ngày 10/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty May Hương Canh, C.ty Kum NamPrim 1+2, C.ty Tân phát, C.ty MBM, Bơm Tiêu Úng, Sơn Lôi 1+3+4+6+7+8, CQT Sơn Lôi, Bơm Đầm Phan, Chiếu sáng Sơn Lôi.

- Đường dây 474, 475 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷8h30 ngày 14/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Đạo Đức, CQT Thôn Giữa, Thôn giữa 2, Thượng Đức, Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Viên 8, Giếng G3, Thu Phí BOT QL2, C.ty Nho Quý, C.ty Tùng Lâm, C.ty Hùng Huy, Trường Đào tạo GT Vận Tải.

- Đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷13h30 ngày 14/05/2020 gồm các TBA sau: Đạo Đức, Yên Lỗ.

- Đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷11h30 ngày 16/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Thanh Lãng 1+2+3+4+5+6 +8+11+12, Đồng Lý, CQT Đồng Lý, Yên Thần, Công Bình.

- Đường dây 376 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷8h30 ngày 17/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Bình Xuyên 1+2+3+6, Trung Tâm, Gò Ga,, Gò Ga 2, Gò Phúc, Trường PTTH Bình Xuyên, Quất Lưu 3, Tam Hợp 3, C.ty Hanh Nguyệt, C.ty Đại Phúc trạm 1+2, C.ty Word Vina, C.ty GeoTech, C.ty Bình Xuyên, C.ty Hoa Cương Vĩnh Phúc, C.ty Jafa, C.ty Nho Quý, C.ty Anh long, C.ty Gốm Tam Đảo, C.ty Thịnh Hưng, C.ty Hoàng Đăng, Thu Phí QL2 BOT.

- Đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷8h30 ngày 18/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Hương Ngọc, Bờ Đáy, CQT Đình Tiên, Đồng Cang 1+2, Đồng Rau Xanh 1+2, Vườn Sim.

- Đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 5h00÷13h30 ngày 18/05/2020 gồm TBA: Hương Ngọc

- Đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 5h00÷16h30 ngày 19/05/2020 gồm TBA: Nông nghiệp Quất Lưu.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Đường dây 371, 374, 473 trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ C Nghĩa Hưng 7

 

7:30

 

16/05

 

9:30

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ C Công ty BMC l

 

9:30

 

16/05

 

11:30

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Vĩnh Sơn 7

 

13:00

 

20/05

 

15:00

 

20/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷09h00 ngày 20/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Cao Đại 4, Hộ KD Tô Thị Hồng.

- Đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 9h00÷11h00 ngày 20/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Cao Đại 6+7, C.ty Nguyễn Viết Quang.

- Đường dây 475 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 15h30÷17h30 ngày 20/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Khách Nhi xuôi, CQT Khách Nhi Xuôi.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Đường dây 471, 474 trạm 110kV Thiện Kế và đường dây 971 trung gian Yên Dương mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Đạo Trù 10+11

 

6:30

 

13/5

 

12:00

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Bồ Lý 2+6

 

6:30

 

13/5

 

12:00

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

BQL Du Lịch Tam Đảo 1

 

8:00

 

15/05

 

9:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Ngân hàng Agribank Tam Đảo

 

9:30

 

15/05

 

11:00

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Chi Cục Thuế Tam Đảo

 

11:00

 

15/05

 

12:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

HTX Chăn Nuôi T.Trọt Kim Long

 

14:00

 

15/05

 

15:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Trại Lợn Đức Khang

 

15:30

 

15/05

 

17:00

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Khoáng Sản V.Phúc

 

7:30

 

15/05

 

9:00

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Hồ Chứa Nước Đồng Mỏ

 

9:30

 

15/05

 

11:00

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Gạch AD (trạm 1)

 

11:00

 

15/05

 

12:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Gà Bố Mẹ Kim Long

 

7:30

 

16/05

 

9:00

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Mỏ Đá Minh Quang 2

 

9:00

 

16/05

 

11:00

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Xí Nghiệp Z95

 

11:00

 

16/05

 

12:30

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường và đường dây 474 trạm 110kV Hội Hợp mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Hoàng Đan 9.

 

7:00

 

13/5

 

11:30

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ A, D Hoàng Đan 5

 

9:00

 

13/5

 

10:30

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Lộ A Hoàng Đan 8

 

12:30

 

13/5

 

14:00

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lộ C Hoàng Đan 8

 

13:30

 

13/5

 

15:00

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ B, D Đồng Láng

 

7:00

 

13/5

 

11:30

 

13/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

                                                                                              Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                               Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: