Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 02/05÷16/05/2020

Thứ Tư, 29/04/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 372, 484 486 trạm 110kV Vĩnh Yên và đường dây 471 trạm 110 kV Hội Hợp mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Trạm 2 Dân Cư 2

 

6:30

 

06/05

 

8:00

 

06/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Trạm 3 Dân Cư 2

Xóm Thủy 3

 

7:30

 

06/05

 

9:30

 

06/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Thanh Giã

 

9:00

 

06/05

 

11:00

 

06/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Bộ Chỉ Huy QS 1

 

7:00

 

08/05

 

9:00

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Bộ Chỉ Huy QS T

 

8:30

 

08/05

 

10:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Viện 109 1

 

10:00

 

08/05

 

12:00

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Lộ E Cầu Oai ,

Lộ A Cầu Oai 3

Viện 109 2

 

7:00

 

08/05

 

9:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Trung Tâm

 

10:30

 

09/05

 

12:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Ngân Hàng Nông Nghiệp CNVP

 

5:30

 

09/05

 

7:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

C.ty TNHH kết Hiền

 

7:30

 

09/05

 

9:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

C.ty CPTĐ Phúc Sơn

 

9:30

 

09/05

 

11:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

C.ty CPĐT VCI

 

11:00

 

09/05

 

12:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Công Sở 1

 

5:30

 

09/05

 

7:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Công Sở 3

 

7:30

 

09/05

 

9:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Liên Bảo

 

9:30

 

09/05

 

11:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Bệnh Viện Tâm Thần

 

11:00

 

09/05

 

12:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Công Sở 4,

Xóm Tấm 2

 

5:30

 

09/05

 

7:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Lộ A, D Trạm 6 DC2

Lộ B, E Trạm 4 DC2

 

7:00

 

12/05

 

13:00

 

12/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Lộ A Trạm 4 DC2

 

7:00

 

12/05

 

12:30

 

12/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Lộ B Ngô Quyền 2

Lộ A Ngô Quyền

Lộ C, D Ngô Quyền 3

 

13:30

 

12/05

 

17:30

 

12/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Lộ A Khu vui chơi

Lộ A Cống Vuông

 

13:30

 

12/05

 

17:30

 

12/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

22

 

Lộ D Đông Đạo 3,

Lộ B Đông Đạo 2

 

7:00

 

13/05

 

12:00

 

13/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

23

 

Lộ A, B Xóm Am

 

13:00

 

13/05

 

17:30

 

13/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

24

 

Lộ B Xóm Bầu,

Lộ A Xóm Bầu 4

Lộ A, D Hà Tiên 3

 

7:00

 

14/05

 

13:30

 

14/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

25

 

Lộ B,C Định Trung 2

Lộ A C, D Định Trung 6

Lộ C Xóm Chám

 

7:00

 

15/05

 

13:30

 

15/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

26

 

Đồng Tâm

 

7:00

 

16/05

 

13:30

 

16/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 5h30÷17h00 ngày 04/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Rửa Xe, Hội Hợp 2+3+4+5+6+7+8, Quán Tiên, Đông Đạo 2+3+7, Ngã Tư Tam Dương, Đồng Tâm 2+3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 5h30÷17h00 ngày 05/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Hội Hợp, Quán Tiên, Đông Đạo 2+3+7, Đồng Tâm 2, Ngã Tư Tam Dương, Hội Hợp 5+7, Đồng Tâm 3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h00÷10h30 ngày 05/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Đông Đạo 1+5, C.ty Bình Thịnh, Ngã Tư Tam Dương 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473, 482 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷8h30 ngày 05/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Lạc Ý 1+2+3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 05h30÷16h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Xóm Đậu 2, Xóm Nọi, Xóm Chám, Trường THCS Vĩnh Yên, Định Trung 1, C.ty Dệt Hiểu Huy 1+2, C.ty Kim Quy, Xóm Chám 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 07/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Hà Tiên 3+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 486 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 06h00÷12h30 ngày 14/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty EB Vĩnh Phúc, Chiếu Sáng Hà Minh Anh, C.ty Trần Anh, C.ty DisCoop, Đôn Hậu 2, C.ty XD và PT Đô Thị, Sân Golf Đầm Vạc, Đôn Hậu 3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475, 484 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 05h00÷12h30 ngày 15/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty XD và PT Khu Đô Thị Nam VY, C.ty Cấp Nước G10, G5, BQL Dự Án MT Tỉnh, Chắn Voi, C.ty CP Thép Việt Đức, KDC Sông Hồng Thủ Đô, C.ty Sông Hồng Thủ Đô, Đoàn An Dưỡng 18, Khách Sạn DicStar, Ban QLDA đầu tư XD Vĩnh Yên.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 06h00÷12h30 ngày 16/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Điện Lực VP, Gốc Vừng 3, Vinaconex 1+2+3, Định Trung 2+4+6, TT Phòng Chống HIV, Đèn Đường 4, BV Y Học Cổ Truyền, C.ty SungWon Tech, C.ty Mỹ Việt, Bệnh Viện Lạc Việt, Ký Túc Xá C.ty JaWa, Xuân Mai 1+2+3, C.ty Tân Việt.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 06h00÷13h30, lần 02 từ 14h30÷16h00 ngày 11/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Tỉnh Ủy 1+2+3, Đầm Mé, Trại Tạm Giam.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 2h00÷3h00, lần 02 từ 23h00÷00h00 ngày 02/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Nho Quý, C.ty Tùng Mai, Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Đạo Đức, CQT Thôn Giữa, Thôn Giữa 2, Thượng Đức, Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực , CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viên 8, Thu Phí số 2 BOT.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 3h00÷4h00, lần 02 từ 23h00÷0h00 ngày 02/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Sản Xuất Thép Việt Đức Số 1, C.ty KWANG SEONG VINA.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 377 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 3h00÷4h00, lần 02 từ 23h00÷0h00 ngày 02/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Ống Thép Việt Đức, C.ty Á Việt, C.ty Minh Dũng, C.ty Thịnh Cường, C.ty Nước Sạch số 2, C.ty Nhị Hà, C.ty Phú Điền, C.ty Myrai, C.ty Đồng Khánh, C.ty Tâm Anh, Xóm Trại 1+2, CQT Đạo Đức, Ngã 3 Kếu, Hưởng Lộc.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 377 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 3h00÷4h00, lần 02 từ 23h00÷00h00 ngày 02/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Kim Tràng, Hoa Cau, Tơ Tằm, Tiền Châu 1.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 482 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 7h30÷8h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Trường CĐ Công Nghiệp 3, Giếng G5, Giếng G2+5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 482 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 8h00÷9h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Tây Đức 1, Bãi Soi, Toán Hồng, Chiếu Sáng Trần Phú 2, UBND Nam Viêm, Đại Phùng 2, Nam Viêm 1+7, Trường CĐ Công Nghiệp 3, Giếng G5, Giếng G2+5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473, 477 trạm 110kV Phúc Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷12h00 ngày 16/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Bến Xe 1, Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Phúc Yên, Bệnh Vện Công Cộng PY.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 471, 472, 474, 475, 477 trạm 110kV Lập Thạch mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Thái Hòa 2,3

 

6:00

 

04/5

 

10:30

 

04/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Thái Hòa 4

 

10:00

 

04/5

 

15:30

 

04/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lộ B Quang Yên 12

Lộ A,C Quang Yên 8

 

7:30

 

04/5

 

10:30

 

04/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Đồng Thịnh 4

 

8:00

 

05/5

 

10:00

 

05/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Đồng Ích 2

 

10:00

 

05/5

 

12:00

 

05/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Ngọc Mỹ 3

 

6:00

 

05/5

 

16:30

 

05/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Ngọc Mỹ 5

 

6:00

 

05/5

 

8:30

 

05/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Lộ B Ngọc Mỹ 5

 

6:00

 

05/5

 

14:30

 

05/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Ngọc Mỹ 4

 

15:00

 

06/5

 

17:30

 

06/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Lộ A,B Ngọc Mỹ 4

 

6:00

 

06/5

 

16:30

 

06/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Lộ C,D Ngọc Mỹ 4

 

6:00

 

06/5

 

15:30

 

06/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Xuân Lôi 3,

Đồng Hầm

 

7:30

 

06/5

 

12:30

 

06/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Đồng Quế 1,

Đôn Nhân 4

 

8:00

 

06/5

 

13:30

 

06/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Xuân Hòa 7,

Ngọc Mỹ 2

 

7:30

 

09/05

 

12:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Khoái Trung ,

Cao Phong 2

 

8:00

 

09/05

 

13:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Hạ Ích,

Tử Du 2

 

7:30

 

11/5

 

13:30

 

11/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Đạo Nội

 

8:00

 

11/5

 

14:00

 

11/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Quang Yên 4

 

6:00

 

29/4

 

15:00

 

29/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Đôn Nhân 1

 

8:00

 

11/5

 

13:30

 

11/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110kV Thiện Kế mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ C Minh Quang 6

 

7:30

 

07/05

 

9:30

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ B Xóm Cóc

 

9:30

 

07/05

 

10:45

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Lộ A Minh Quang 10

 

10:30

 

07/05

 

11:45

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lộ C Minh Quang 10

 

11:30

 

07/05

 

12:45

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A Hồ Sơn 6

 

14:00

 

07/05

 

16:00

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Lộ A,B,D,E Đồng Xuân

 

7:30

 

07/05

 

9:30

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Lộ A Quan Ngoại 1

 

9:30

 

07/05

 

12:00

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Lộ A Hợp Châu 3

 

13:15

 

07/05

 

14:30

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Lộ A Yên Trung

 

14:15

 

07/05

 

15:45

 

07/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Đồng Bùa

 

8:00

 

08/05

 

10:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Lộ B Đại Đình 5

 

7:30

 

08/05

 

11:00

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Đại Đình 1

 

11:00

 

08/05

 

12:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Lộ B Gò Đẩu

 

13:30

 

08/05

 

15:00

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Lộ B Nhân Lý 2

 

15:00

 

08/05

 

16:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Lộ A Đồng Thanh

 

7:30

 

08/05

 

9:00

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Lộ A Quan Đình

 

9:00

 

08/05

 

10:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Lộ C Quan Đình

 

10:15

 

08/05

 

11:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Lộ A,B Quan Đình 3

 

11:15

 

08/05

 

12:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Lộ B Quan Ngoại 4

 

13:30

 

08/05

 

16:30

 

08/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Lộ C Minh Quang 7

 

7:30

 

09/05

 

11:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Lộ B Minh Quang 7

 

13:30

 

09/05

 

14:45

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

22

 

Lộ C Minh Quang 2

 

14:30

 

09/05

 

16:30

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

23

 

Hợp Châu 1

 

8:00

 

09/05

 

11:00

 

09/05

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

24

 

Quan Đình 2

 

7:30

 

11/5

 

9:30

 

11/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

25

 

Lộ A,C Quan Đình 2

 

9:15

 

11/5

 

12:30

 

11/5

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 6h00÷8h30 ngày 05/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty A&T, Dịch Đồng 1+2, Phú Cường.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 14h00÷17h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Tây Hà, C.ty Kiều My, C.ty Bao Bì Nam Khánh, C.ty Việt Tiến, C.ty Bê Tông VP, C.ty Ngọc Tú, C.ty CPPT Công nghệ Nông Thôn, Hộ KD Nguyễn Thị Đặt, TT Trồng Trọt, Thanh Vân 1+2+3+6+8+14.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                                             Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                                     Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: