Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 18/04÷09/05/2020

Thứ Năm, 16/04/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 471, 472 477, 478 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

C.ty HJC Vina 1+2+3

 

7:00

 

19/04

 

11:00

 

19/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

C.ty HJC Vina 4

 

10:30

 

19/04

 

12:30

 

19/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

C.ty Tech Win

 

14:00

 

19/04

 

16:30

 

19/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Vinaconex 2

 

15:30

 

22/04

 

17:30

 

22/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A,B Vinh Thịnh 6

Lộ D trạm Vinh Thinh 2

 

7:30

 

22/04

 

11:00

 

22/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Đèn Đường 1

 

11:00

 

22/04

 

12:30

 

22/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Lộ D,E Khai Quang 6

Lộ E Khai Quang 5

 

13:30

 

22/04

 

16:00

 

22/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Lộ B, C Bến Xe

Lộ A Bến Xe 2

 

7:30

 

27/04

 

15:00

 

27/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Lộ B Xóm Đậu

 

7:30

 

27/04

 

15:00

 

27/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Lộ A, D Đông Hưng 2

Lộ A Tỉnh Ủy 2

 

7:30

 

28/04

 

15:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Lộ A, B Lý Bôn 1

Lộ C Tô Hiệu

 

7:30

 

28/04

 

15:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Lộ B Trạm 1Dân Cư 2

 

7:30

 

29/04

 

15:00

 

29/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Lộ C, D Đồng Tâm

Lộ B Đồi Son

 

7:30

 

29/04

 

15:00

 

29/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30÷7h30, lần 02 từ 15h30÷17h30 ngày 22/04/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Xóm Bầu, C.ty Diệp Linh, Xóm Bầu 3, Dầu Khí, Trường QSQK 2, C.ty Thạch Anh, Tăng Thiết Giáp, BQLDA Cao Tốc NB-LC, CS Quốc Lộ 2B, Rau Quả, BQLDA Đầu Tư XD các CT Dân Dụng và CN tỉnh VP (trạm 1+2).

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 05h30÷17h30 ngày 22/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: BQLDA ĐTXD các CT Dân Dụng và CN tỉnh VP (trạm 1+2), Trường QSQK 2, Dầu Khí.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 06h00÷12h30 ngày 25/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Điện Lực VP, Gốc Vừng 3, Vinaconex 1+2+3, Trung Tâm PC HIV, Đèn Đường 4, Bệnh Viên Y Học Cổ Truyền, C.ty SungWon Tech, C.ty Mỹ Việt, Bệnh Viện Lạc Việt, C.ty JaWa (KTX), Định Trung 2+4+6, C.ty Tân Việt, Xuân Mai 1+2+3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 484, 486 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 5h00÷12h30 ngày 09/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Cống Vuông, Ngô Quyền 3, Trung Tâm, Khu Vui Chơi, Nguyễn Viết Xuân 2, Nguyễn Viết Xuân, Chợ VY 2, Chợ, Ngô Quyền, Ga, An Định, C.ty Giày 1+2, An Định 1, Cục Thuế Tỉnh, An Sơn 2, An Sơn, Đoàn Thể, Ao Hải 2, Ao Hải, Sở GT Vận Tải, NH Nông Nghiệp, Bến Xe 2, Bến Xe, C.ty Kết Hiền, C.ty Phúc Sơn, Trần Phú, Liên Bảo, Địa Chất, C.ty CP đầu Tư VIC, Trạm 204, Trường Nghề 11 (trạm 1+2), BV Tâm Thần, Xóm Tấm, Ngô Quyền Plaza, Liên Bảo 2+3+ 4, Xóm Tấm 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 484, 486 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 5h00÷15h30 ngày 09/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Cống Vuông, Ngô Quyền 3, Trung Tâm, Khu Vui Chơi.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Thiện Kế mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

C.ty VJKO

 

8:00

 

24/04

 

10:00

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

C.ty May Đáp Cầu

 

10:00

 

24/04

 

12:30

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

C.ty Duy An

 

15:00

 

24/04

 

17:30

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 3h30÷7h00 ngày 22/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty HMDC, C.ty Chè Tôn Vinh, C.ty Bê Tông Bảo Quân, C.ty Nấm Phùng Gia, HTX Tuổi Trẻ 1+2, CQT Xóm Phổ, Giãn Dân Sư 304B, Trung Đoàn 24, Cơ Khí NN Trung Ương, Chùa Tiếng, Thiện kế 4, Khu B Ủy Ban Huyện, Cơ Khí Quang Trung, K887, Xóm Giữa Quất Lưu.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 16h30÷19h30 ngày 22/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty HMDC, C.ty Chè Tôn Vinh, C.ty Tuấn Thắng, C.ty Bê Tông Bảo Quân, C.ty Nấm phùng Gia, Kim Chung Úc, HTX Tuổi Trẻ 1+2, CQT Xóm Phổ, Giãn Dân Sư 304B, Trung Đoàn 24, Cơ Khí NN Trung Ương, Chùa Tiếng, Thiện kế 4, Khu B Ủy Ban Huyện, Cơ Khí Quang Trung, Bá Hiến 10, K887, Xóm Giữa Quất Lưu, Hương Sơn 4+5, Hương Vị, HTX Minh Trang, Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, CQT T600, Khu Nhà Ở Chiến Sỹ, Gia Khánh 4, Tân Hà 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 7h30÷12h30 ngày 23/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty May Hương Canh, C.ty Kum Nam Prim 1+2, C.ty Tân phát, C.ty MBM, Bơm Tiêu Úng, Sơn Lôi 1+3+4+6+7+8, CQT Sơn Lôi, Bơm Đầm Phan, Chiếu Sáng Sơn Lôi.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00÷12h30 ngày 26/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Technology ( CDL), C.ty CoVi, C.ty Kyungoptisc, C.ty ThinhK, C.ty Piagio Việt Nam, C.ty Vinasun, Chiếu Sáng An Thịnh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00÷13h30 ngày 26/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Sản Xuất Thép Việt Đức số 1, C.ty Ống Thép Việt Đức, C.ty Kwang Seong ViNsa, C.ty Á Việt, C.ty Minh Dũng, C.ty Thịnh Cường, Nước Sạch số 2, C.ty Nhị Hà, C.ty Phú Điền, C.ty Myrai, C.ty Đồng Khánh, C.ty Tâm Anh, Xóm Trại 1+2, CQT Đạo Đức, Ngã 3 Kếu, Hưởng Lộc.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 18h00÷19h00 ngày 26/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Sản Xuất Thép Việt Đức số 1, C.ty Ống Thép Việt Đức.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 3h30÷7h00 ngày 27/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Giãn Dân Bá Hiến 1+2, Bá Hiến 1+ 2+ 3+4+5+6+7+8+11, Vinh Tiến, Bưu Cục Bá Hiến, Trường THPT Nguyễn Duy Thì, C.ty Gạch Bá Hiến, Nước Sạch Bá Hiến.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00÷6h30, lần 02 từ 16h30÷19h00 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Giãn Dân Bá Hiến 1+2, Bá Hiến 1+ 2+ 3+4+5+6+7+8+11, Vinh Tiến, Bưu Cục Bá Hiến, Trường THPT Nguyễn Duy Thì, C.ty Gạch Bá Hiến, Nước Sạch Bá Hiến.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 4h00÷19h00 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Giãn Dân Sơn Lôi 1+2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷10h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Tiên Hường 3+4, Cầu Đá, C.ty Vĩnh An.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế, đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 5h00÷6h00 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: CQT Ngoại Trạch, Sư 304B, Ngoại Trạch, Đồng Mạ Hóc Áng, Hữu Bằng, Sư 304A, Trường Cơ Khí NNTW, Hương Sơn 1+3+6+8, CQT Trường T500, Bao Bì Xuất Khẩu.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Thiện Kế, đường dây 474 trạm 110 kV Vĩnh yên dự kiến mất điện từ 10h30÷11h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: CQT Ngoại Trạch, Sư 304B, Ngoại Trạch, Đồng Mạ Hóc Áng, Hữu Bằng, Sư 304A, Trường CKNNTW, Hương Sơn 1+3+6+8, CQT Trường T500, Bao Bì Xuất Khẩu, Trường T500, Khu Gia Đình T500, HTX Hương Sơn, C.ty Chí Linh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷9h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Trường T500, Khu Gia Đình T500, HTX Hương Sơn, C.ty Chí Linh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷9h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: CQT Viện Lao, Viên Lao, Viện Lao 3, Sơn Lôi 2, C.ty Đại Đô, C.ty ViNeCo, C.ty ViNaTop, Chiếu Sáng Sơn Lôi, C.ty Long Đạt Phát, Thu Phí Cao tốc Nội Bài Lào Cai.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Phúc Yên dự kiến mất điện từ 6h00÷9h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: C.ty Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ..

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 373, 472, 474, 477 trạm 110kV Lập Thạch mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Tử Du 1

 

6:00

 

19/4

 

10:30

 

19/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ A, B Tử Du 3

 

6:00

 

20/4

 

10:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Lộ C Tử Du 3

 

10:00

 

20/4

 

12:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Phương Khoan 1

 

7:00

 

20/4

 

10:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A Quang Yên 5

Lộ B Quang Yên 7

 

6:00

 

20/4

 

9:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Lộ A, C Quang Yên

 

6:00

 

20/4

 

19:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Quang Yên 5

 

13:00

 

20/4

 

15:30

 

20/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Lộ B Quang Yên 11

 

6:00

 

21/4

 

10:00

 

21/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Lộ A Quang Yên 11

 

10:00

 

21/4

 

17:30

 

21/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Lộ C Quang Yên 6

 

10:00

 

21/4

 

11:30

 

21/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Quang Yên 6

 

13:00

 

21/4

 

16:30

 

21/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Phương Khoan 2, Tử Du 4

 

6:00

 

21/4

 

10:30

 

21/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Lộ A Phương Khoan, Thái Hòa 1

 

6:00

 

22/4

 

10:30

 

22/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Lộ C Phương Khoan

 

6:00

 

22/4

 

16:30

 

22/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Tử Du 5, Đồng Ích 1

 

7:30

 

22/4

 

12:30

 

22/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Sơn Cầu Nam , Cao Phong 8

 

8:00

 

22/4

 

13:30

 

22/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Thái Hòa 2, Ngọc Mỹ 3

 

6:00

 

23/4

 

12:30

 

23/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Xuân Lôi 3, Đồng Hầm

 

7:30

 

23/4

 

12:30

 

23/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Đồng Quế 1, Đôn Nhân 4

 

8:00

 

23/4

 

13:30

 

23/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Lộ A Ngọc Mỹ 5

 

13:00

 

23/4

 

17:30

 

23/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Thái Hòa 3

 

6:00

 

24/4

 

11:30

 

24/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

22

 

Ngọc Mỹ 4

 

6:00

 

24/4

 

16:30

 

24/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

23

 

Hạ Ích, Tử Du 2

 

7:30

 

24/4

 

12:30

 

24/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

24

 

Đạo Nội, Đôn Nhân 1

 

8:00

 

24/4

 

13:30

 

24/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

25

 

Lộ B Quang Yên

Lộ A,C Quang Yên 8

 

6:00

 

25/4

 

16:30

 

25/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

26

 

Lộ B Bàn Giản 6

 

7:00

 

25/4

 

15:30

 

25/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

27

 

Thái Hòa 4, Quang Yên 1

 

6:00

 

25/4

 

16:30

 

25/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

28

 

Lộ B Thái Hòa 10

 

6:00

 

25/4

 

10:30

 

25/4

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110kV Thiện Kế mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

BQL Khu Du Lịch TĐ 1

 

8:00

 

24/04

 

9:30

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Ngân hàng AGRIBANK T.Đảo

 

9:30

 

24/04

 

11:00

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Chi Cục Thuế T.Đảo

 

11:30

 

24/04

 

13:00

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Khoáng Sản V.Phúc

 

13:30

 

24/04

 

15:00

 

24/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Hồ Chứa Nước Đồng Mỏ

 

8:00

 

25/04

 

9:30

 

25/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Trại Lợn Đức Khang

 

13:30

 

25/04

 

15:00

 

25/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

HTX Chăn Nuôi Trồng Trọt Kim Long

 

15:00

 

25/04

 

16:30

 

25/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 474 trạm 110kV Hội Hợp, đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch, đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ A,B,C Hoàng Đan 6

 

7:00

 

21/04

 

10:30

 

21/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

T.T Giống vật nuôi VP

 

6:00

 

23/04

 

10:30

 

23/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Lộ A Đạo Tú 9

 

7:00

 

23/04

 

8:30

 

23/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lộ A Đạo Tú 1

 

8:10

 

23/04

 

9:30

 

23/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A Đạo Tú 2

 

9:10

 

23/04

 

11:30

 

23/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Hoàng Lâu 7

Hướng Đạo 3

 

7:30

 

27/04

 

12:30

 

27/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Hướng Đạo 13

 

8:00

 

28/04

 

12:30

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Long Trì 3

 

6:00

 

28/04

 

12:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 471, 473 trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Bơm Bạch Hạc-1800kVA

 

7:00

 

28/04

 

9:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Chiếu Sáng cầu Hạc Trì

 

9:00

 

28/04

 

11:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Doanh nghiệp TN Anh Mỹ

 

13:30

 

28/04

 

15:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

C.ty TNH Windtech

 

15:00

 

28/04

 

16:30

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

C.ty TNHH Anh Tú

 

7:00

 

28/04

 

9:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Lũng Ngoại 1

 

9:00

 

28/04

 

11:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Yên Nhiên

 

13:30

 

28/04

 

15:00

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Thượng Trưng 3

 

15:00

 

28/04

 

16:30

 

28/04

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷9h30 ngày 21/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Thượng Trưng 7, Phú Thịnh 1+2+3+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷16h30 ngày 22/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Ngũ Kiên 2+3, Thôn Thượng, Phú Đa 3, Khách Nhi, Chiếu Sáng Cầu Vĩnh Thịnh 2, Khách Nhi 3, Hoàng Xám Hệ Trì, Hoàng Hệ, Chiếu Sáng 2 QL 2C cũ, C.ty FLC, Cam Giá 2+3, TT An Tường, Minh Châu 1+2+3+4, Rau Sạch Minh Châu 1+2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường, đường dây 478 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷16h30 ngày 22/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Toàn bộ xã Lý Nhân, Tân Lập 4, Thôn Táo, Quảng Cư, Phù Chính, Thôn Thượng, Tuân Chính 2, Mộc Sông Hồng, Bích Chu 1+2, Thủ Độ, Thủ Độ 1+2, Kim Đê, CQT Kim Đê, Cam Giá 1.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷16h30 ngày 24/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Toàn bộ xã Vân Xuân, Bình Dương 1, Phong Doanh 1, Yên Thịnh 1, Bơm Vân Xuân, Công An PCCC, Bình Dương 4, Chiếu Sáng số 3 QL 2C, Xứ Đồng Hóc Cá.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷16h30 ngày 25/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Tứ Trưng 1+2+4+7, Tam Phúc 1+2+3+4+5, Phú Đa 2, Trường THPT Đội Cấn, Chiếu Sáng QL 2C cũ, Chiếu Sáng số 1 QL 2C, TT Dạy Nghề VT, Bàn Than, Chi Cục Thuế, Nhật Tân, Nước Sạch Vĩnh Tường, Trung Tâm, Kho Bạc VT, Truyền Thanh 3, Huyện Lỵ, Đội Cấn, Đội Cấn 1, Ngã Tư Vũ Di, Ngã Tư Vũ Di 3,.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h00÷16h30 ngày 28/04/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Nghĩa Hưng 1+2+5+6, Yên Lập 6, Hoàng Phú Nông, Hạ Chuế, NN Kim Xá, Hoàng Phú, Hoàng Thượng, Cẩm Chiền, C.ty Hợp Thịnh Phát, C.ty Nho Quý, C.ty Vân Nam, C.ty Đông Dương, C.ty Gạch Ngói Vĩnh Phúc.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

 

                                                                                          Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                             Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: