Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 04/01÷15/01/2020

Thứ Sáu, 03/01/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, huyện Lập Thạch thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 484 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ A Đống Đa

 

13:30

 

14/01

 

16:30

 

14/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Đèn đường 4

 

7:30

 

15/01

 

14:30

 

15/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375, 471, 473, 475 trạm 110kV Vĩnh Tường và đường dây 471, 478 trạm 220kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Vân Xuân 4

 

7:30

 

06/01

 

9:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Yên Nhiên

 

9:30

 

06/01

 

11:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Đại Đồng 4

 

13:30

 

06/01

 

15:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Bơm Đại Định 1

 

7:30

 

06/01

 

9:00

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Bơm Đại Định 2

 

8:45

 

06/01

 

10:15

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Bơm Đại Định 3

 

10:00

 

06/01

 

11:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Bơm Đại Định 4-Tự Dùng

 

11:15

 

06/01

 

12:45

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Bơm Bạch Hạc 1

 

8:00

 

07/01

 

9:30

 

07/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Bơm Bạch Hạc 2

 

9:15

 

07/01

 

10:45

 

07/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Bơm bơm Liễu Trì

 

11:00

 

07/01

 

12:30

 

07/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Bích Chu 2

 

7:30

 

09/01

 

12:30

 

09/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Thủ Độ 2

 

7:30

 

09/01

 

12:30

 

09/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Tam Phúc 1

 

7:30

 

10/01

 

12:30

 

10/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Phú Thịnh 2

 

7:30

 

10/01

 

12:30

 

10/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Tứ Kỳ 1

 

7:30

 

11/01

 

12:30

 

11/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Thủ Độ 1

 

7:30

 

11/01

 

12:30

 

11/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Vân Xuân 3

 

9:30

 

14/01

 

11:30

 

14/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Thổ Tang 8

 

9:30

 

14/01

 

11:30

 

14/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 9h30 ngày 14/01/2020 gồm các trạm biến áp: Cao Đại 6+7, Hộ KD Nguyễn Viết Quang, Huyện Ủy, Đội Cấn, Trung Tâm, Truyền Thanh 3, Chi cục thuế, Kho bạc, Nhật Tân, Nước sạch Vĩnh Tường, Huện Lỵ, Ngã tư Vũ Di, Ngã tư Vũ Di 3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 12h30 ngày 14/01/2020 gồm các trạm biến áp: Phú Đa 2, Tam Phúc 4 Trường THPT Đội Cấn.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 14h00 ngày 05/01/2020 gồm các trạm biến áp: Chiếu Sáng 1+2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 7h30, lần 02 từ 17h00 ÷ 18h00 ngày 10/01/2020 gồm các trạm biến áp: Dịch Đồng 1+2, HTX Phú Cường.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 17h30 ngày 10/01/2020 gồm các trạm biến áp: Cty Hưng Linh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 17h30 ngày 10/01/2020 gồm các trạm biến áp: Bơm Đồng Cương, Chi Chỉ , Vật Cách, Đông Lỗ, Cổ Tích.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 7h00, lần 02 từ 17h00 ÷ 18h00 ngày 11/01/2020 gồm các trạm biến áp: Cổ Tích, Chi chỉ 2, Yên Quán, Bơm Bình Định, Vĩnh Tiên 2+5, Vĩnh Đông 1+3+7, Vĩnh Trung 1+2+3+4, Bơm Mả Lọ.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 17h00 ÷ 19h00 ngày 14/01/2020 gồm các trạm biến áp: Bơm Đồng Cương, Chi Chỉ, Vật Cách, Đông Lỗ, Cổ Tích.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 475 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Đồng Xuân 2

 

8:30

 

06/01

 

15:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Thượng Thọ 2

 

8:30

 

06/01

 

15:30

 

06/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

 

                                                                                    Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                     Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: