Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 28/12/2019÷10/01/2020

Thứ Năm, 26/12/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 372, 471, 475, 476, 484 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

C.ty Điện lực VP

 

8:00

 

29/12

 

10:00

 

29/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ A trạm 6 Dân Cư 2

 

8:00

 

03/01

 

9:30

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

LộC,D trạm 4 Dân Cư 2

 

9:00

 

03/01

 

11:00

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lộ B Thanh Giã

 

10:30

 

03/01

 

12:00

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A Bến Xe

 

11:30

 

03/01

 

13:00

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Lộ A Bến Xe 2

 

13:00

 

03/01

 

14:30

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Lộ A Liên Bảo

 

15:00

 

03/01

 

16:30

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Lộ A Liên Bảo 4

 

14:00

 

03/01

 

15:30

 

03/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Lộ C,D Hội Hợp 1

 

10:00

 

04/01

 

11:30

 

04/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Lộ C Hội Hợp 7

 

8:00

 

04/01

 

9:30

 

04/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Lộ C Hội Hợp 8

 

9:00

 

04/01

 

10:30

 

04/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Lộ D Ngã Tư Tam Dương

 

11:00

 

04/01

 

12:30

 

04/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Lộ Khai Quang 3

 

8:00

 

07/01

 

12:30

 

07/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Lộ D Ngô Quyền 2

 

13:00

 

07/01

 

16:30

 

07/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Xuân Mai 1

 

7:30

 

08/01

 

11:30

 

08/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Đông Đạo 1,7

 

13:00

 

09/01

 

16:30

 

09/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Đông Đạo 4

 

7:30

 

09/01

 

10:30

 

09/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Vị Thanh 5

 

8:00

 

10/01

 

11:30

 

10/01

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 476, 477, 478 trạm 110 kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 7h00÷11h30 ngày 05/01/2020 gồm các trạm biến áp: Chiếu sáng KCN, C.ty JaWa 1+2, C.ty Diamon, C.ty Sơn Phonix, C.ty HJC 1+2+3, C.ty Vina Tissue Linh An, C.ty LaViTech, C.ty Partron xưởng 4 (trạm 1+2+3), C.ty SunHua 1+2+3+4, C.ty VietSheng 1+2+3+4+5, C.ty DenZen, C.ty THK, C.ty MeiSei 1+2+3, C.ty Cosmolink, Bơm Trung chuyển nước thải, C.ty EuSun Vina, C.ty LaViChem, C.ty Cơ khí CX Việt Nam 1 trạm 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 476, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 7h00÷08h00, lần 02 từ 11h00÷12h00 ngày 05/01/2020 gồm các trạm biến áp: C.ty HeaSung 1+2+3+4+5+6+7+8, C.ty Bảo Quân 1+2+3.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Thiện Kế mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Nhân Lý

 

8:00

 

28/12

 

9:30

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Đồng Lính

 

8:00

 

28/12

 

10:00

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Đại Đình 1

 

14:30

 

28/12

 

16:30

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Đại Đình

 

8:00

 

30/12

 

13:30

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2, đường dây 474 trạm 110 kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Quất Lưu 2

 

8:00

 

30/12

 

10:30

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Chiếu sáng số 2 QL 2

 

10:30

 

30/12

 

12:00

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Sư đoàn 304B

 

8:00

 

30/12

 

12:30

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475, 479 trạm cắt Thiện Kế dự kiến mất điện từ 6h30÷17h30 ngày 30/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bá Hiến 7+8, CS Đường Nguyễn Tất Thành, C.ty Phát Đạt.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm cắt Vĩnh Yên, 477 trạm cắt Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 7h00÷9h30 ngày 29/12/2019 gồm các trạm biến áp: Nhà máy xử lý nước thải, C.ty Gốm Tam Đảo, C.ty Toyota Hirosima, Tiên Hường 2+5, TTTM Bình Xuyên, Xóm Phổ 2.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 473 trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ A TTTM Thổ Tang

 

7:30

 

28/12

 

10:00

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ D Tân Cương 2 và Lộ B Tân Cương 3

 

10:00

 

28/12

 

12:00

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474, 475 trạm 110kV Hội Hợp, đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

 

TT


TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ


THỜI GIAN DỰ KIẾN


NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Bắt đầu


Kết thúc


Giờ,

phút


Ngày


Giờ,

phút


Ngày

 

1

 

Thanh Vân 2

 

13:30

 

28/12

 

17:30

 

28/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Lộ B Hợp Hòa 1

 

8:00

 

30/12

 

12:30

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Đạo Tú 2

 

14:00

 

30/12

 

17:00

 

30/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 12h30 ngày 04/01/2020 gồm các trạm biến áp: Gà Tam Dương 1, Tam Dương 6, Hướng Đạo 3+4+8+13; Hoàng Hoa 10.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 07h00, lần 02 từ 11h30 ÷ 12h30 ngày 04/01/2020 gồm các trạm biến áp: Gà Tam Dương 2, Hoàng Hoa 1+2+6+7+8+9+11; Đồng Láng, Tiên Lộng.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h30 ngày 29/12/2019 gồm các trạm biến áp: Liễn Sơn 1+7, Hoa Sơn 1+2+3+5, C.ty Tân Thái, Trường THPT Liễn Sơn.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h30 ngày 29/12/2019 gồm các trạm biến áp: Đồng Ích 1, Viên Luận, Bơm Tiêu Triệu Đề 1+2+3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 13h00 ÷ 17h00 ngày 29/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tiên Lữ 1+2+3+4, Xuân Lôi 6, Đồng Ích 2, Hoàng Trung, Xuân Đán.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                                         Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                            Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: