Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 14/12÷23/12/2019

Thứ Bảy, 14/12/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473, 477 trạm 110kV Thiện kế, đường dây 471 trạm 110kV Phúc Yên mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Đồng Trầm

 

6:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Tân Bình 1

 

6:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Tân Bình 2

 

6:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Đoàn E24

 

10:00

 

15/12

 

12:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Đồng Tâm

 

10:00

 

15/12

 

12:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Xuân Mỹ

 

14:00

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

C.ty Nagakawa

 

7:30

 

15/12

 

10:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 13h00 ÷ 16h30 ngày 15/12/2019 gồm trạm biến áp: Quang Điện 23.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 7h00, lần 02 từ 9h00 ÷ 10h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hồng Hạc 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14, Ngọc Quang, Sân golf 4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 9h30 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Trang trại Minh Sơn, Trung đoàn E24, Đập Tràn, Đoàn K29, Gốc Duối, Chiếu sáng Lê Duẩn 3, Đồng Câu, Trường dân tộc Nội Trú, Đồng Trầm, Nga Hoàng,Tân Bình 1+2, Trang Trại Bãi Bằng, Đồng Tâm, Đa Dạng Sinh Học, Bắc Ái, C.ty Chè Hoàng Long, Doanh nghiệp Lê Ngọc Hiếu.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 377, 474 trạm 110kV Vĩnh Yên, đường dây 479 trạm 110kV Thiện Kế mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Hưởng Lộc

 

6:30

 

12/12

 

17:00

 

12/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Đồng Lý

 

6:00

 

13/12

 

17:30

 

13/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Công Bình

 

6:00

 

13/12

 

17:30

 

13/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Gò Ga

 

6:30

 

16/12

 

17:00

 

16/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lộ A Cầu Đá

 

6:30

 

16/12

 

12:00

 

16/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Lộ B Viện Lao 3

 

13:00

 

16/12

 

17:00

 

16/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Đồng Mạ Hóc Áng

 

6:30

 

17/12

 

17:00

 

17/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Tiên Hường 5

 

6:30

 

18/12

 

17:00

 

18/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Trung Tâm

 

6:30

 

19/12

 

17:00

 

19/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Ngã 3 Kếu

 

6:30

 

20/12

 

17:00

 

20/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Công ty CPĐL Miền Bắc

 

8:00

 

15/12

 

12:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

C. ty CPTVXD ĐL Miền Bắc

 

12:00

 

15/12

 

17:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Nước Sạch Hương Sơn

 

18:00

 

21/12

 

18:30

 

21/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375 trạm 110kV Vĩnh Yên, đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 4h00÷18h30 ngày 21,22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xóm Phổ 2, CQT Xóm Phổ, C.ty HMDC.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 6h00 ngày 21/12/2019, lần 02 từ 16h30 ÷ 18h30 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xóm giữa Quất Lưu, GD Sư 304B, Khu B UBND huyện, Hữu Bằng, 2, Bá Hiến 10, C.ty Bê Tông Bảo Quân, Nấm Phùng Gia, Trung Đoàn 24, HTX Tuổi Trẻ, Kho 887, Trường cơ khí nông nghiệp Trung Ương, Chùa Tiếng, Thiện Kế 4, C.ty Việt Vương, C.ty Chè Tôn Vinh , C.ty Tuấn Thắng, Chiếu sáng 50KVA.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hương sơn 4+5, Thiện Kế 8, Tân Hà 2, Gia Khánh 4, HTX Minh Trang, Trường T600, Khu Nhà ở T600, C.ty Phước An 1+2, Hộ KD Kim Chung Úc, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 15h30 ÷ 20h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Bồ Lý, Suối Đùm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 21/12/2019 gồm các trạm biến áp: Minh Quang 9+11+12, C.ty Hảo Vinh, Nước giải khát Hương Nam, Nhà máy Z92, Nhà máy Z95.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: KCN Tam Dương 2, Đồng Mận, Đồng Mận 2, Ninh Hà 2, C.ty Kim Ngân, C.ty Đá mài Minh Lộc.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373, 471, 472, 477 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Lộ A, C Văn Quán 1

 

7:00

 

14/12

 

11:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

KCN Á Mỹ

 

6:00

 

14/12

 

10:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Trần Phú

 

8:00

 

14/12

 

10:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Trần Phú 2

 

8:00

 

14/12

 

10:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lê Xoay

 

13:00

 

14/12

 

15:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Nhân Lạc

 

13:00

 

14/12

 

15:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Tam Sơn 2

 

7:00

 

14/12

 

9:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Móng Tấn

 

13:00

 

14/12

 

15:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Bình Lạc

 

13:00

 

14/12

 

15:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Sơn Cầu Nam

 

7:00

 

14/12

 

9:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Bình Sơn Thượng

 

10:00

 

14/12

 

12:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Bơm Then 1

 

7:30

 

14/12

 

9:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Bơm Cao Phong 1

 

9:30

 

14/12

 

11:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Nước sạch Nhạo Sơn

 

11:00

 

14/12

 

12:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Đồng Quế 2

 

13:00

 

14/12

 

13:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Tam Sơn 2

 

15:00

 

14/12

 

17:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Quang Yên

 

7:30

 

14/12

 

11:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

18

 

Xuân Lôi 3

 

6:00

 

14/12

 

7:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

19

 

Xuân Lôi 7

 

7:15

 

14/12

 

8:45

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

20

 

Đình Chu 4

 

9:45

 

14/12

 

11:15

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

21

 

Tiên Lữ 3

 

13:00

 

14/12

 

14:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

22

 

Bơm Triệu Đề

 

14:15

 

14/12

 

15:45

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

23

 

Đồng Ích 1

 

8:00

 

14/12

 

10:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

24

 

Vân Trục

 

10:00

 

15/12

 

12:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

25

 

Long Cương

 

13:00

 

15/12

 

15:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

26

 

Phú Triền

 

15:00

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

27

 

Hoa Vinh

 

6:00

 

15/12

 

8:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

28

 

Tử Du 1

 

8:00

 

15/12

 

10:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

29

 

Tử Du 2

 

6:00

 

15/12

 

8:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

30

 

Tử Du 4

 

7:30

 

14/12

 

9:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

31

 

Tử Du 4

 

10:00

 

14/12

 

12:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

32

 

Tử Du 7

 

15:30

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

33

 

Liên Hòa 4

 

15:00

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

34

 

Liên Hòa 7

 

13:00

 

15/12

 

15:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

35

 

Quang Sơn 4

 

10:00

 

15/12

 

12:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

36

 

Lộ A,B Quang Sơn 6

 

6:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

37

 

Lộ B Quang Sơn 7

 

13:00

 

15/12

 

15:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

38

 

Lộ B Xuân Lôi 1

 

15:00

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

39

 

Đồng Quế 4

 

13:00

 

15/12

 

15:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

40

 

Đồng Quế 3

 

7:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

41

 

Đồng Quế 1

 

7:00

 

15/12

 

9:30

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

42

 

Lộ B Xuân Lôi 1

 

15:00

 

15/12

 

17:00

 

15/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

43

 

Lợi Tín 3

 

6:00

 

22/12

 

9:30

 

22/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

44

 

Lợi Tín 4

 

6:00

 

22/12

 

9:30

 

22/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 13h30 ÷ 16h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Tứ Yên, Đức Bác, Cao Phong 3+7, Gia Khánh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 9h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Viên Luận, Đồng Ích 1, Bơm tiêu Triệu Đề.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30 ÷ 12h30, lần 02 từ 5h30 ÷ 18h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Quang Sơ, xã Ngọc Mỹ, xã Hợp Lý, xã Bàn Giản, Đồng Quyền, CQT Xuân Hoà, Bầu Tỉnh, Phao Tràng, Xuân Hoà 1+2+5+7, Tử Du 5, Phú Chiền, XN đá Tân Trung, Mỏ Đá Quang Sơn, C.ty Lợi Tín Lập Thạch, Trường THPT Triệu Thái, C.ty An Phú, Hộ KD Trần Văn Mạnh, Ba Làng, Bắc Bình 4+5, Liên Hoà 1+3, Tử Du 1+2+3+4, Hoa Vinh, Viên Luận, Đồng Ích 1, TĐC Hạ Ích, TĐC Bì La, Tử Du 6, Liên Hòa 7, Bì La, Hạ Ích, C.ty gạch Quang Minh, Giầy Lập Thạch, C.ty Á Mỹ, Bơm tiêu Triệu Đề 1, Thuế huyện Lập Thạch.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 7h45 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bàn Giản 4, Hạ Ích.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 15h30 ÷ 20h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Liễn Sơn , TT Hoa Sơn, Thái Hòa, Công An huyện, Đông Phú 2, UBND huyện 1+2, CQT UBND Huyện 2, Vĩnh Thịnh, Xuân Hòa 3+4+8, Thanh Xuân, Đồng Xuân, TT Viễn thông LT, Trại Lợn Thành Hưng, Công an PCCC, Hộ KD Bùi Quốc Tuấn, C.ty Hồng Quảng 1+2, Bắc Bình 1+2+6+7, Công ty CTD, C.ty Lâm Sản Thăng Long.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30 ÷ 7h00, lần 02 từ 16h30 ÷ 18h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Bàn Giản, Liên Hòa 1+3, Tử Du 1+2+3+4, Hoa Vinh, Viên Luận, Đồng Ích 1, TĐC Hạ Ích, TĐC Bì La, Tử Du 6, Liên Hòa 7, Bì La, Hạ Ích, C.ty gạch Quang Minh, Giầy Lập Thạch, C.ty Á Mỹ, Bơm tiêu Triệu Đề 1, Thuế huyện Lập Thạch.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h30 ÷ 19h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tử Du 2+6, Bàn Giản 2+5, C.ty Gạch Quang Minh, C.ty Hoa Vinh, C.ty Á Mỹ.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 16h30 ÷ 19h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Thuế huyện Lập Thạch, Giầy Lập Thạch, Tử Du 1+2+3+4+6, Bàn Giản 2+5, C.ty Á Mỹ.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30 ÷ 7h00, lần 02 từ 16h30 ÷ 19h00 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Bàn Giản, Liên Hòa 1+3, Tử Du 1+2+3+4, Hoa Vinh, Viên Luận, Đồng Ích 1, TĐC Hạ Ích, TĐC Bì La, Tử Du 6, Liên Hòa 7, Bì La, Hạ Ích, C.ty gạch Quang Minh, Giầy Lập Thạch, C.ty Á Mỹ, Bơm tiêu Triệu Đề 1, Thuế huyện Lập Thạch.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h30 ÷ 19h00 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tử Du 1+3+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30 ÷ 7h00, lần 02 từ 16h30 ÷ 18h00 ngày 19/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Bàn Giản, Liên Hòa 1+3, Tử Du 1+2+3+4, Hoa Vinh, Viên Luận, Đồng Ích 1, TĐC Hạ Ích, TĐC Bì La, Tử Du 6, Liên Hòa 7, Bì La, Hạ Ích, C.ty gạch Quang Minh, Giầy Lập Thạch, C.ty Á Mỹ, Bơm tiêu Triệu Đề 1, Thuế huyện Lập Thạch.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h30 ÷ 18h00 ngày 19/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tử Du 2+6, C.ty Gạch Quang Minh, C.ty Hoa Vinh, C.ty Á Mỹ, Bàn Giản 2+5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01từ 5h00 ÷ 7h00, lần 02 từ 16h30÷18h00 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Bàn Giản, Liên Hòa 1+3, Tử Du 1+2+3+4, Hoa Vinh, Viên Luận, Đồng Ích 1, TĐC Hạ Ích, TĐC Bì La, Tử Du 6, Liên Hòa 7, Bì La, Hạ Ích, C.ty gạch Quang Minh, Giầy Lập Thạch, C.ty Á Mỹ, Bơm tiêu Triệu Đề 1, Thuế huyện Lập Thạch.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 372, 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h00 ÷ 11h00, lần 02 từ 5h00 ÷ 18h00 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tử Du 1+3+4, Thuế huyện Lập Thạch, Giầy Lập Thạch, xã Quang Sơn, xã Ngọc Mỹ, xã Hợp Lý, Đồng Quyền, CQT Xuân Hoà, Bầu Tỉnh, Phao Tràng, Xuân Hoà 1+2+5+7, Tử Du 5, Phù Chiền, XN đá Tân Trung, Mỏ Đá Quang Sơn, C.ty Lợi Tín Lập Thạch, Trường THPT Triệu Thái, C.ty An Phú, Hộ KD Trần Văn Mạnh, Ba Làng, Bắc Bình 4+5, Rừng Võ, Trường Nghề Lập Thạch, C.ty Kelichtrolax, Xuân Lôi 2+3+4+7, Tử Du 7.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h30 ÷ 7h00 ngày 23/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Quang Sơn, xã Ngọc Mỹ, xã Hợp Lý, Đồng Quyền, CQT Xuân Hoà, Bầu Tỉnh, Phao Tràng, Xuân Hoà 1+2+5+7, Tử Du 5, Phú Chiền, XN đá Tân Trung, Mỏ Đá Quang Sơn, C.ty Lợi Tín Lập Thạch, Trường THPT Triệu Thái, C.ty An Phú, Hộ KD Trần Văn Mạnh, Ba Làng, Bắc Bình 4+5.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 9h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Bình 1+2+3+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 9h30 ÷ 11h00 ngày 14/12/2019 gồm trạm biến áp: Nghĩa Hưng 6.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 1h00 ÷ 8h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 21h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tân Tiến 1+4, Đại Đồng 2+11, Chán Hưng 1+4, C.ty THHH BMC, C.ty Hưng Hương, Viễn Thông Chấn Hưng, C.ty Thành Linh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 1h00 ÷ 2h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Đại Đồng 1+3+4+6+7+8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 220kV Vĩnh Tường, đường dây 373, 375 dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 12h00 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Nước sạch Tứ Trưng, C.ty 3-5, C.ty An Hưng, Chiếu sáng QL 2C, C.ty CK Vĩnh Phúc, BV Đa Khoa huyện, C.ty Việt Thiên 1+2+3+4, C.ty hóa Mỹ Phẩm, C.ty Loan Thắng 5, Yên lập 1+2+3+4+5, C.ty Nước Việt Xuân, Việt Xuân 2+4, Cầu 99, C.ty Việt Anh, Bồ Sao 2+3, Chiếu Sáng Cầu Việt Trì, C.ty Hưng Phúc, C.ty Hằng Quý, Bơm Bạch Hạc, Bạch Hạc, BQT Cầu Việt Trì, Bến Xe, C.ty Phương Nam, C.ty Á Châu, C.ty Saiyida Vina Technology, C.ty Saiyida Vina Technology 2, C.ty Hoàng Thịnh, C.ty Xuyên Giang, Gạch Bồ Sao, Vật Liệu XD Bồ Sao, C.ty XD Vĩnh Lạc, C.ty Anh Vương, Bơm Đại Định 1+2+3+4, Trường dạy Nghề Số 2 BQP, C.ty CP Việt Pháp 1+2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 375 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h30 ÷ 7h00, lần 02 từ 11h30 ÷12h30 ngày 22/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Lập 1+2+3+4+5+7, C.ty Việt Anh 1+2+3+4+5, Ga Bạch Hạc, Cầu 99, Nhà máy xử lý nước Việt Xuân, Việt Xuân 2+4, Bồ Sao 2+3, Chiếu sáng cầu Việt Trì 1+2, Bơm Bạch Hạc, C.ty Thái Sơn, C.ty Hưng Phúc.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 476 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 8h ÷ 14h30 ngày 15/12/2019 gồm trạm biến áp: C.ty Pattron Vina (trạm 4).

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 475 trạm 110kV Hội Hợp mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Thái Bình

 

13:00

 

17/12

 

15:00

 

17/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

C.ty A& T

 

15:00

 

17/12

 

17:00

 

17/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Nguyên Hưng 1

 

8:00

 

18/12

 

10:30

 

18/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 7h30, lần 02 từ 18h ÷ 20h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hùng Vỹ 1+3, C. ty thép Trường Biện.

8. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch, đường dây 474 trạm 110 kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Hướng Đạo 2

 

7:30

 

14/12

 

10:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Hướng Đạo 6

 

7:30

 

14/12

 

10:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Kho vũ khí đạn

 

7:30

 

14/12

 

10:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Hoàng Lâu 1

 

8:00

 

14/12

 

9:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Hoàng Lâu 3

 

9:30

 

14/12

 

10:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Hoàng Lâu 4

 

10:45

 

14/12

 

12:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Hoàng Lâu 5

 

13:30

 

14/12

 

14:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Hoàng Lâu 6

 

15:00

 

14/12

 

16:30

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Hoàng Đan 1

 

7:30

 

14/12

 

10:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

XZ 72

 

10:00

 

14/12

 

12:00

 

14/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 7h30÷10h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hướng Đạo 1+2+5+6+7 9+10+11+12, Kho vũ khí đạn, Đạo Tú 11, C.ty Việt Nhật, C.ty Tùng Phát, C.ty Trường Phát, C.ty HT- Com, C.ty Sputnick, C.ty Minh Quang, C.ty dệt len Phúc Hưng.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                                                Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                                  Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: