Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 07/12÷21/12/2019

Thứ Sáu, 06/12/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 07h00 ÷ 11h30 ngày 08/12/2019 gồm các trạm biến áp: Chùa Quãng, C.ty Bê tông Nhựa Nóng, Nhà sáng tác Đại Lải.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 7h00 ÷ 8h00, lần 02 từ 11h00 ÷ 12h00 ngày 08/12/2019 gồm các trạm biến áp: Đại Lải 2+3, Đảo Ngọc 1+2, Nhà nghỉ TW, Khu tác nghiệp, Chiếu sáng Lê Duẩn 1, C.ty Nhật Hằng 1+2, Xuân Hòa 11, An Lập 1+2+3+4+5, Đồng Đầm, Làng Mới, Đông Bắc Bộ, Triệu Hiền, Ngọc Thanh 1, Sân Golf 1+2+3, C.ty Thanh Xuân, Trang Trại 2, Thanh Cao, C.ty Poly Tech, Trang Trại Long Bính, Thanh Niên, CQT Ngọc Thanh, C.ty Môi trường CN Xanh.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 4h00÷6h30 ngày 07/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xử lý nước thải, Nông nghiệp Quất Lưu, C.ty gốm Tam Đảo, Tiên Hường 2+5, TT Thương mại Bình Xuyên.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 375, 376, 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 18h30 ngày 07/12/2019, lần 02 từ 4h ÷18h30 ngày 08/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xóm Phổ 2, CQT Xóm Phổ, C. ty HMDC.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 6h00 ngày 07/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xóm giữa Quất Lưu, Giãn dân sư 304B, Khu B UBND huyện BX, Hữu Bằng 2, C.ty bê tông Bảo Quân, Nấm Phùng Gia, Trung Đoàn 24, HTX Tuổi Trẻ, Kho 887, Trường Cơ khí NNTW, Chùa Tiếng, Thiện Kế 4, C.ty Việt Vương, Bá Hiến 10, C.ty Chè Tôn Vinh , C.ty Tuấn Thắng, Chiếu Sáng trạm 50kVA .

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00 ngày 07/12/2019, lần 02 từ 18h00 ÷19h00 ngày 09/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hương sơn 4+5, Thiện Kế 8, Tân Hà 2, Gia Khánh 4, HTX Minh Trang, Trường T600, Khu nhà ở T600, C.ty Phước An 1+ 2, Hộ kinh doanh Kim Chung Úc, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 09/12/2019 trạm biến áp: Nước Sạch Hương Sơn.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 11h00 ÷ 16h30 ngày 10/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bá Hiến 1+2+3+4+5+6+7 +9+11, Giãn Dân Bá Hiến 1+2, Chiếu Sáng số 5, Bá Thiện, Bưu Cục Bá Hiến, Trường Nguyễn Duy Thì, C.ty Gạch Bá Hiến trạm 1+ 2, Nước Sạch Bá Hiến, TBA Tuổi Bình Nguyên, Trung Mỹ 1+2+3+4, Vĩnh Đồng RII, Trung Màu, Đồng Giang, BA Gò, Đông Thành, Thanh Lanh, C.Ty Cổ phần Nam Tam Đảo.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2, đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 12h00 ngày 13/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hương Canh, CQT Thắng Lợi, Tiên Hường 1, CQT Tiên Hường 1, Chiếu Sáng số 4 BOT, Bơm Sáu Vó, Đặng Kim Thành, C.ty Gạch Tùng Phương, Tân Phong 2+3+5+6+7+8, Tiền Phong, Trường Võ Thị 6, Lý Nhân, Thanh Lãng 7, Làng Nghề Thanh Lãng, C.ty Kính Thủy Ngân, C.ty Anh Quang.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 18h00 ngày 13/12/2019 gồm các trạm biến áp: Nhân Lý, CQT Nhân Lý, Nhân Lý 2+3+4, Bơm Trũng Nghè, Căn Bi, CQT Căn Bi, Căn Bi 3, Bơm Quai Xanh, Tây Trại, Bảo Đức, Bảo Đức 2, CQT Bảo Đức, Đạo Đức, Thôn Giữa 2, CQT Thôn Giữa, Thượng Đức, C.ty Hùng Huy, Trường Đào tạo Nghề, Kho Bãi Toàn Thắng, C.ty Trú Mai, Yên Lố, Yên Lỗ 2, Trạm thu phí số 3, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 15h00 ÷ 18h00 ngày 13/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tân Phong 2+3+5+6+7+8, Tiền Phong, Trường Võ Thị 6, Lý Nhân, Thanh Lãng 7, Làng Nghề Thanh Lãng, C.ty Kính thủy Ngân, C.ty Anh Quang.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 18h00 ngày 13/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tân Phong 1+4,Thanh Lãng 1+2+3+6+8+9+10+11+12, CQT Độc Lập, Bơm Vườn Sống, CQT Thanh Lãng, Đồng Lý, CQT Đồng Lý, Yên Thần, Công Bình, Nước Sạch Thanh Lãng.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 8h30, lần 02 từ 15h00 ÷ 18h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Nhân Lý, CQT Nhân Lý, Nhân Lý 2+3+4, Bơm Trũng Nghè, Căn Bi, CQT Căn Bi, Căn Bi 3, Bơm Quai Xanh, Tây Trại.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 18h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bảo Đức, Bảo Đức 2, CQT Bảo Đức, Đạo Đức, Thôn Giữa 2, CQT Thôn Giữa, Thượng Đức, C.ty Hùng Huy, Trường đào tạo nghề, Kho Bãi Toàn Thắng, C.ty Tú Mai,Yên Lố, Yên Lỗ 2, Thu Phí Số 3, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374, 375, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 18h30 ngày 14/12/2019, lần 02 từ 4h00 ÷ 18h30 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xóm Phổ 2, CQT Xóm Phổ, C.ty HMDC.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 16h00 ÷ 18h30 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xử lý nước thải, Nông Nghiệp Quất Lưu, C.ty Gạch Tam Đảo, Tiên Hường 2+5, TT Thương Mại BX.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 6h00 ngày 14/12/2019, lần 02 từ từ 16h30 ÷ 18h30 gồm các trạm biến áp: Xóm Giữa Quất Lưu, Giãn dân Sư 304B, Khu B UBND huyện BX, Hữu Bằng 2, C.ty Bê tông Bảo Quân, Nấm Phùng Gia, Trung Đoàn 24, HTX Tuổi Trẻ, Kho 887, Trường Cơ khí NNTW, Chùa Tiếng, Thiện Kế 4, C.ty Việt Vương, Bá Hiến 10, C.ty Chè Tôn Vinh , C.ty Tuấn Thắng, Chiếu sáng 50kVA.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 05h00 ngày 14/12/2019, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hương sơn 4+5, Thiện Kế 8, Tân Hà 2, Gia Khánh 4, HTX Minh Trang, Trường T600, Khu Nhà ở T600, C.ty Phước An 1+2, Hộ kinh doanh Kim Chung Úc, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 6h00 ÷ 8h30, lần 02 từ 15h00 ÷ 18h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Đạo Đức.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 18h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Thôn Giữa 2, CQT Thôn Giữa, Thượng Đức, C.ty Hùng Huy, Đào tạo Nghề, Kho Bãi Toàn Thắng, C.ty Tú Mai,Yên Lố, Yên Lỗ 2, Thu Phí Số 3, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Lố, Yên Lỗ 2, Thu Phí Số 3, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, TBA Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Đạo Đức, Thôn Giữa 2, CQT Thôn Giữa, Thượng Đức, C.ty Hùng Huy, Đào tạo Nghề, Kho Bãi Toàn Thắng, C.ty Tú Mai.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00 ngày 07/12/2019, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 08/12/2019 gồm các trạm biến áp: C. ty Ja Fa, Đồng Mận, Đồng Mận 2, Ninh Hà 2, C.ty Đá Mài Minh Lộc, C.ty Kim Ngân, C.ty Bon Bon, KCN Tam Dương 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 09/12/2019 gồm các trạm biến áp: Minh Quang 9+11+12, Nhà Máy Z95, Nhà máy Z92.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 13/12/2019 gồm các trạm biến áp: Minh Quang 9+11+12, Nhà Máy Z95, Nhà máy Z92.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 4h00 ÷ 5h00, lần 02 từ 18h00 ÷ 19h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: C.ty Ja Fa, Đồng Mận, Đồng Mận 2, Ninh Hà 2, C.ty Đá Mài Minh Lộc, C.ty Kim Ngân, C.ty Bon Bon, KCN Tam Dương 2.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373, 472, 475 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Tử Du 4

 

7:30

 

11/12

 

9:30

 

11/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Trần Phú

 

8:00

 

11/12

 

10:30

 

11/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Trần Phú 2

 

8:00

 

11/12

 

10:30

 

11/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Lê Xoay

 

13:00

 

11/12

 

15:30

 

11/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Nhân Lạc

 

13:00

 

11/12

 

15:30

 

11/12

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h00 ÷ 11h30, lần 02 từ 15h30 ÷ 18h00 ngày 11/12/2019 gồm các trạm biến áp: Giầy Lập Thạch, Chi cục thuế, Tử Du 1+2+3+4+6, Hoa Vinh, Bàn Giản 1+2+3+4+5+6, Gạch Quang Minh, KCN Á Mỹ, Liên Hòa 1+3+7, Hạ Ích, Bì La, Viên Luận, Tái định cư Bì La, Tái định cư Hạ Ích, Bơm tiêu Triệu Đề.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h00 ÷ 18h00 ngày 11/12/2019 gồm các trạm biến áp: Bàn Giản 2+5, Hoa Vinh, Tử Du 6, Gạch Quang Minh, KCN Á Mỹ.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h00 ÷ 7h45 ngày 11/12/2019 gồm các trạm biến áp: Hạ Ích, Bàn Giản 4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h00 ÷ 7h00, lần 02 từ 15h30 ÷ 18h00 ngày 12/12/2019 gồm các trạm biến áp: Giầy Lập Thạch, Chi cục thuế Lập Thạch, Tử Du 1+2+3+4+6, Hoa Vinh, Bàn Giản 1+2+3+4+5+6, Gạch Quang Minh, KCN Á Mỹ, Liên Hòa 1+3+7, Hạ Ích, Bì La, Viên Luận, Tái định cư Bì La, Tái định cư Hạ Ích, Bơm Tiêu Triệu Đề.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 5h00 ÷ 18h00 ngày 12/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tử Du 1+3+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 471, 472, 475, 477 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 1h00 ÷ 20h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Xã Xuân Lôi, xã Văn Quán, xã Tiên Lữ, xã Đình Chu, xã Triệu Đề, xã Sơn Đông, xã Cao Phong, xã Như Thụy, xã Nhân Đạo, xã Đôn Nhân, xã Hải Lựu, xã Bạch Lư, xã Đồng Thịnh, xã Yên Thạch, xã Vân Trục, xã Tân Lập, xã Lãng Công, xã Quang Sơn, xã Tứ Yên, xã Đức Bác, xã Nhạo Sơn, xã Đồng Quế, xã Quang Yên, xã Hợp Lý, xã Ngọc Mỹ, Hoàng Trung, Xuân Đán, Đồng Ích 2, Rừng Võ, Trường Nghề LT, C.ty K-Electronic, C.ty Coolingpac, Trường THPT Trần Nguyên Hãn, C.ty FWKK 1+2, C.ty Phước An, Nước Sạch Sơn Đông, Bơm Thu Nước Thô Sơn Đông, Bơm Nước Thô, Bơm Cao Phong 1, Tử Du 7, TT Tam Sơn, Chiếu Sáng 307, Công An huyện Sông Lô, Thuế Sông Lô, Kho Bạc Sông Lô, UB huyện Sông Lô, Bơm Then 1, NS Tam Sơn, Trường THPT Sáng Sơn, xã Phương Khoan, Bơm Đồng Dầu, C.ty Hải Đường Đỏ, C.ty Nguyễn Thị Hồng, C.ty Gốm Yên Thạch 1+2, C.ty Vitsgament, Trường Cấp THPT Văn Quán, C.ty Nguyễn Văn Hội, C.ty Gia Khánh, Đông Phú, Đồng Hầm, Cầu Nóng, Bệnh Viện Lập Thạch, Xuân Hòa 6, Bơm Then 2, Nước sạch Nhạo Sơn, Bệnh Viện Sông Lô, Trường Cấp THPT Bình Sơn, C.ty Mỏ Đá Đồng Găng 1+2+3+4, C.ty Viva VN, Doanh Nghiệp Nguyễn Văn Bình. C.ty Lợi Tín 1+2+3+4, Tử Du 5, CQT Xuân Hòa, Phú Chiền, Đồng Quyền, Trường Cấp THPT Triệu Thái, Xuân Hòa 1+2+5+7, xí nghiệp đá Tân Trung 1+2+3, Bắc Bình 4+5, Ba Làng, C.ty Mỏ Đá Quang Sơn, C.ty XNK An Phú, C.ty Trần Văn Mạnh.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475, 477 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 7h00 ÷ 8h00, lần 02 từ 10h30 ÷ 11h30 ngày 10/12/2019 gồm các trạm biến áp: Đại Đồng 1+3+4+6+7+8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 3h00 ÷ 4h00, lần 02 từ 17h00 ÷ 18h30 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tân Tiến 3, Vĩnh Sơn 3+5, Bình Dương 1+2+3+4+5+6, Lạc Trung, Phong Doanh, Yên Thịnh, Hà Trì, Sứ đồng Hóc Cá, Chiếu Sáng trạm 3 Bình Dương, Công An PCCC, Bơm Vân Xuân, Vân Xuân 1+2+3+4+5+6+7.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 15h00 ÷ 18h00 ngày 14/12/2019 gồm các trạm biến áp: Thổ Tang 1+2+3+4+8+9+10+11+13, Đình Nam 1+2, Lũng ngoại 1+2+3, Lò gạch 1, Khu Chăn nuôi Lũng Hòa, Hòa Loan 1+2+3+4+5, Bồ Sao 1, Việt Xuân 1, Quản lý Đê, Bơm Cao Đại Lũng Hòa, Cao Đại 1+2+3+4+5+6+7, CQT Trung tâm TM, Trung tâm TM 2, C.ty Đại Lợi, C.ty Anh Mỹ, C.ty Hoàng Đạt, C.ty Trường Giang, C.ty Trường An, C.ty Sông Phan, C.ty Wind tech, C.ty Sơn Trà, C.ty Anh Tú, C.ty Hồng Vân, C.ty Quang Minh, Hộ KD Nguyễn Viết Giang, C. ty Phú Thịnh, C.ty Khánh Hà, Khánh Hà 1, Viễn Thông Thổ Tang, Điện lực Vĩnh Tường.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 375 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 8h00 ÷ 11h30 ngày 08/12/2019 gồm các trạm biến áp: C.ty Thép Việt Nam, C.ty Phúc Thành.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 475, 479 trạm 220kV Vĩnh Tuờng dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 12h00 ngày 09/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Đồng 2+3, Thôn Chùa, Tập đoàn Đông Sơn, Đại tự 1+7+9, Nhật Tiến 1+2+3, Nhật Chiểu 1+2+3, Thủ Ích 1+2+3, Trường THPT Yên Lạc 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h00 ngày 10/12/2019 gồm trạm biến áp: Tề Lỗ 1.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h00 ngày 10/12/2019 gồm các trạm biến áp: Đồng Lạc 1+2+3+4, Yên Lạc 3+4+6, Tề Lỗ 1+2+3+4+5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373, 374, 377 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 8h30 ÷ 12h00 ngày 11/12/2019 gồm các trạm biến áp: Anh Đức 1+2, Song Tiến 1+2, C. ty Hồng Quang, C.ty Việt Nga, C.ty Thành Đạt.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h30 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: Phương Nha 1+2+3, Trung Nha, Hồng Phú 1+2, Ngọc Long 1+2, Kim Lân 1+2, Ngọc Đường, Cảm La, Trung Kiên 1+4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 10h00 ngày 15/12/2019 gồm các trạm biến áp: TT Y tế Yên Lạc, Công an Yên Lạc, Yên Lạc 1+2, Vĩnh Đoài 3, Vĩnh Đông 2+4+6.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Nho Lâm, Nho Lẻ, Bình Lâm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Tam Hồng 1+2+5, Lâm Xuyên, Lũng Thượng, Trại Lớn, Lũng Hạ, Lũng Hạ 3, Dân Trù, Phương Trù 1+2, Yên Thư 1+2+3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Thôn Bầu, Trung Kiên 2+3+5, Trung Hà 1+2+3+4+5, Trần Văn Sách.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Vĩnh Đoài 1, Yên Lạc 3, Bơm Quán Bạc, Nguyệt Đức 2+5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 4h00 ÷ 14h30 ngày 16/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Đồng 6, Nho Lâm, Nho Lẻ, Bình Lâm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 5h30 ÷ 7h30, lần 02 từ 15h00 ÷ 17h30 ngày 20/12/2019 gồm các trạm biến áp: Yên Đồng 6, Nho Lâm, Nho Lẻ, Bình Lâm.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 374 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 14h30 ngày 21/12/2019 gồm các trạm biến áp: Cụm CN Yên Đồng, C.ty Khải Thành, Yên Đồng 1, Đông Mẫu, Làng nghề Tề Lỗ.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 479 trạm 220kV Vĩnh Tường, đường dây 473 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 6h30 ÷ 11h00 ngày 21/12/2019 gồm các trạm biến áp: Vĩnh Tiên 3+4, TT Thương mại Yên Lạc, Trung Nguyên 1+2+3+4, Xuân Chiếm 1+2, Trường THPT Phạm Công Bình.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 374 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 8h30÷12h00 ngày 09/12/2019 gồm trạm biến áp: Hợp Thịnh 5.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                             Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: