Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 14/11÷24/11/2019

Thứ Tư, 13/11/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây thuộc huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 472, 477 trạm 110kV Thiện Kế mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Ba Gò

 

07:30

 

14/11

 

12:00

 

14/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Sư đoàn 304

 

13:30

 

14/11

 

18:00

 

14/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Đông Thành

 

07:30

 

15/11

 

14:30

 

15/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Vĩnh Đồng

 

07:30

 

16/11

 

14:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Tam Hợp 3

 

04:00

 

14/11

 

16:30

 

14/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Phúc Sơn 2

 

06:30

 

16/11

 

07:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 2 lần, lần 1 từ 04h00 ÷ 05h30, lần 2 từ 17h00÷18h30 ngày 14/11/2019 gồm các trạm biến áp: Tân Phong 1+2+3+ 4+ 5+ 6+7+ 8+9, Tiền Phong, C.ty Anh Quang, Thanh Lãng 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 11+ 12, Yên Thần, CQT Đồng lý , CQT Thanh Lãng, CQT Độc lập,Công Bình, Nước Sạch Thanh Lãng, CS Tân Phong, C.ty Thủy Tinh Kết Tinh, Nhân Lý CQT nhân Lý, Căn Bi, Căn Bi 2, C.ty Hùng Huy, Bảo Đức, Bảo Đức 2, Đạo Đức, CQT Thôn Giữa, thôn Giữa 2, C.ty kho Bãi toàn thắng,Tây trại CQT Bảo Đức, Bơm Quai Xanh, Bom Trũng Nghè Lý Nhân, Trường PTHT Võ Thị Sáu, Trường THCS Thanh Lãng, Làng Nghề Thanh Lãng, Nhân Lý 4, C.ty Tú Mai, Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 2 lần, lần 1 từ 04h00 ÷ 08h00, lần 2 từ 16h00÷18h30 ngày 14/11/2019 gồm các trạm biến áp: Sáu Vó, C.ty Tùng Phương, HKD Cá Thể Đặng Kim Thành.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 04h00÷18h30 ngày 14/11/2019 gồm các trạm biến áp: Tiên Hường 1, CQT Tiên Hường 1, Hương Canh, CQT Thắng Lợi, Chiếu sáng số 3 BOT, C.ty Bảng Hậu, C.ty DIAMOND, Hương Canh 3, C.ty Duy Hòa, Bơm Tăng áp, Đàm Cả, Chiếu sáng số 4 BOT.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 379 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện 02 lần, lần 1 từ 04h00÷07h00, lần 2 từ 16h00÷18h30 ngày 14/11/2019 gồm các trạm biến áp: C.ty WODVINA, C.ty Tiến Mạnh Lợi, C.ty Geo tech, C.ty Bình Xuyên, C.ty Ja fa, C.ty prime Vĩnh Phúc, Gò Phúc, C.ty Đại Phúc.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 04h00÷07h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Tiên Hường 1, CQT Tiên Hường 1, Hương Canh, CQT Thắng Lợi, CS số 3 BOT, Sáu Vó, C.ty Tùng Phương, HKD Cá Thể Đặng Kim Thành, Tân Phong 1+ 2+3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+9, Tiền Phong, Cty Anh Quang, Thanh Lãng 1+ 2+ 3+4+5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 11+ 12, Yên Thần, CQT Đồng lý , CQT Thanh Lãng, CQT Độc lập,Công Bình, Nước Sạch Thanh Lãng, CS tân Tân Phong Cty Thủy Tinh Kết Tinh, Nhân Lý CQT nhân Lý, Căn Bi, Căn Bi 2, C.ty Hùng huy, Bảo Đức, Bảo Đức 2, Đạo Đức, CQT Thôn Giữa, thôn Giữa 2, Kho Bái toàn thắng,Tây trại CQT Bảo Đức, Bơm Quai Xanh, Bom Trũng Nghè Lý Nhân, PTHT Võ Thị Sáu, Trường TH CS Thanh Lãng, Làng Nghề Thanh Lãng, Nhân Lý 4, C.ty Tú Mai, C.Ty Hùng Huy, Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 00h00÷20h00 ngày 17/11/2019 gồm các trạm biến áp: Tiên Hường 1, CQT Tiên Hường 1, Hương Canh, CQT Thắng Lợi, CS số 3 BOT, Sáu Vó, C.ty Tùng Phương, HKD Cá Thể Đặng Kim Thành, Tân Phong 1+ 2+3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+9, Tiền Phong, C.ty Anh Quang, Thanh Lãng 1+ 2+3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 11+ 12, Yên Thần, CQT Đồng lý , CQT Thanh Lãng, CQT Độc lập,Công Bình, Nước Sạch Thanh Lãng, Chiếu sáng Tân Phong, C.ty Thủy Tinh Kết Tinh, Nhân Lý CQT nhân Lý, Căn Bi, Căn Bi 2, C.ty Hùng huy, Bảo Đức, Bảo Đức 2, Đạo Đức, CQT Thôn Giữa, thôn Giữa 2, Kho Bái toàn thắng,Tây trại CQT Bảo Đức, Bơm Quai Xanh, Bơm Trũng Nghè Lý Nhân, PTHT Võ Thị Sáu, Trường TH CS Thanh Lãng, Làng Nghề Thanh Lãng, Nhân Lý 4, C.ty Tú Mai, C.Ty Hùng Huy, Yên Lỗ, Yên Lỗ 2, Nhân Vực, CQT Nhân Vực, Giếng G3, Viện 8.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 00h00÷20h00 ngày 17/11/2019 gồm các trạm biến áp: Bờ Đáy, Hương Ngọc, ngọc Canh, Đồng rau Xanh 1, 2, CQT Đình tiên , Vườn Xim 1, 2, TTVHTT, Tiên Hường 3, 4, C.ty Vĩnh an, C.ty May Hương Canh, Bơm Tiêu úng, C.ty MBM, C.ty Kum namprim, C.ty tân Phát, Bơm Đầm Phan, Chiếu sáng Sơn lôi, Sơn lôi 1+ 2+3+4+ 5+6+7+ 8, Sơn lôi 1+2, C.ty Bao Bì Xuất Khẩu, Sư 304A+ B, Cầu Đá, Ngoại trạch , CQT Ngoại trạch Hữu bằng, Viện Lao, Viện lao 3, CQT Viện Lao, C.ty Long Đạt phát, C.ty VINECO, C.ty Đại Đô, Trường CKNNTW, C.ty VINATOP, Trường T500, CQT Trường T500, Khu GD T500, HTX Hương Sơn, C.ty Chí linh, Hương Sơn 1+ 3+ 6+8.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 17h30 ngày 15/11/2019 gồm các trạm biến áp: Các trạm biến áp thuộc thôn Đồng Bùa - Tam Quan- Tam Đảo.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 475, 478 trạm 220kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

An Lão

 

07:30

 

15/11

 

11:30

 

15/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Hậu Lộc

 

13:00

 

15/11

 

17:00

 

15/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

An Tường

 

07:30

 

15/11

 

11:30

 

15/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Duy Bình 1

 

13:00

 

15/11

 

17:00

 

15/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Lũng Ngoại 3

 

07:00

 

16/11

 

09:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Bình Dương 6

 

11:00

 

16/11

 

13:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Vũ Di 4

 

06:00

 

16/11

 

09:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Phúc Sơn 2

 

06:30

 

16/11

 

07:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Thượng Trưng 5

 

07:30

 

16/11

 

09:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

8

 

Phú Thịnh 4

 

07:30

 

16/11

 

09:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

9

 

Bồ Sao 1

 

06:00

 

16/11

 

07:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

10

 

Cao Đại 3

 

07:30

 

16/11

 

09:00

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

11

 

Khánh Hà

 

09:00

 

16/11

 

11:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

12

 

Thổ Tang 8

 

06:00

 

16/11

 

08:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

13

 

Thổ Tang 2

 

08:30

 

16/11

 

11:00

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

14

 

Yên Bình 1+2+3+4

 

08:30

 

16/11

 

10:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

15

 

Nghĩa Hưng 6

 

06:00

 

16/11

 

08:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

16

 

Nho Quý

 

13:00

 

16/11

 

15:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

17

 

Chiếu sáng số 3 QL2

 

06:00

 

16/11

 

08:30

 

16/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 08h00 ÷ 10h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Cẩm Chiền, C.ty Gốm XD Thịnh Phát, C.ty Gốm XD hoàng thịnh, C.ty TNHH Nho Quý, C.ty Gạch ngói VP, Đông Dương, Hoàng Phú, Hạ Chuế, NN kim xá, Hoàng Thượng.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 11h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Cao Đại, Lũng Hoà, Lò Gạch 1, Lũng ngọai 1+ 2+ 3, Hoà loan 1+ 2+ 3+4, Quản lý đê, C.ty Khánh Hà 1+ 2, Việt Xuân 1, Cao Đaị 1+ 2+3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8, HKD Nguyễn Viết Quang, C.ty TNHH Hồng Vân, HKD Tô Thị Hồng, Nước Sạch Bồ Sao, Bồ Sao 1, Đình Nam 1+ 2, C.ty TNHH Anh Tú, CQT Trung tâm Thương Mại, CQT Trung Tâm Thương Mại 2, KCN lũng hoà, Thổ Tang 8+11, DN TN Anh Mỹ, Hoang Đạt, C.ty TNHH TM Sơn Trà, C.Ty WINDTECH, C.Ty Truong An, C.Ty TNHH Sông Phan, TNHH Trường Giang, C.Ty TNHH Đại Lợi.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 16h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Thổ tang 6, Đèn Đường 304, C.ty TNHH Phúc Sơn, 2, Thượng Trưng 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7, NS Thượng Trưng, Phú Thịnh 1+ 2+ 3+ 4, Tân Cương 1+2+ 3+ 4, Truyền Thanh 2+4, Công an Huyện VT, Trại giống lúa Vũ Di, Tuân chính 2, Tân Lập 4,Thôn Táo, Phù Chính, Thôn Thượng 1, Quảng Cư, Lý Nhân 1+ 2+ 3+ 4, Bàn Mạch 4+ 5.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 478 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 09h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Cam Giá 1, Kim Đê, CQT Kim Đê, Thủ Độ, Thủ Độ 1, 2, Bích Chu 1, 2, MSH, Bơm Đồng Rùa, Vân Giang, Vân Giang 1, Vân Hà, Vân Hà 1.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 09h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Vĩnh Sơn, Vĩnh Sơn 1+6+ 7, Yên Nhiên, Vũ Xuân, Chi cục thủy sản, Vũ Di 4, Tứ Kỳ 1+ 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 06h00 ÷ 16h30 ngày 16/11/2019 gồm các trạm biến áp: Vĩnh Sơn 3+ 5, Bình Dương 1+2+ 3+ 4+5, Lạc Trung, Hà Trì, Phong Doanh 1, Yên Thịnh 1, Vân Xuân 1+ 2+ 3+4+ 5+ 6+ 7, Bơm Vân Xuân, Phòng cháy chữa cháy, Chiếu sáng 3 Bình Dương, Sứ Đồng Hóc Cá, Tân Tiến 3.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 478 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất từ 05h00 ÷ 17h00 ngày 18/11/2019 gồm các trạm biến áp: Cam Giá 1, Kim Đê, CQT Kim Đê, Thủ Độ, Thủ Độ 1+ 2, Bích Chu 1+ 2, Bơm Đồng Rùa, Vân Giang, Vân Giang 1, Vân Hà, Vân Hà 1.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475, 484, 486 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

Giờ,

phút

 

Ngày

 

1

 

Cục thuế tỉnh VP

 

07:30

 

24/11

 

09:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

2

 

Cty CPĐTPT Xây Dựng

 

09:30

 

24/11

 

12:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

3

 

Cty CPXD và PT Đô Thị

 

13:00

 

24/11

 

15:00

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

4

 

Bảo Hiểm XH tỉnh

 

14:30

 

24/11

 

17:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

5

 

Cty CP FAIRY LAND

 

07:30

 

24/11

 

09:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

BQL Đầu Tư XDCT VP

 

09:30

 

24/11

 

12:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

7

 

Nhà Hàng Hương Quê

 

13:00

 

24/11

 

15:00

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

 

6

 

Ban QL Chợ Vĩnh Yên

 

14:30

 

24/11

 

17:30

 

24/11

 

Bảo dưỡng đường dây và TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                                     Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                         Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: