Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo giá điện mới từ 20/3/2019

Thứ Năm, 21/03/2019

Căn cứ Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương (Hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương);

Căn cứ quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện giá bán điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện từ ngày 20/3/2019 như sau: ( Phụ lục biểu giá đính kèm)

1. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện chốt chỉ số công tơ đo đếm điện trong ngày 20/3/2019 của tất cả các khách hàng mua điện (trừ công tơ bán lẻ điện sinh hoạt).

2. Các mức giá bán điện quy định ở biểu giá là giá bán điện tại công tơ điện của các hộ sử dụng điện có ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

3. Công tơ điện của khách hàng sử dụng điện đặt tại cấp điện áp nào thì tính giá điện tại cấp điện áp đó theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp theo điện thoại 19006769 hoặc tra cứu trên website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn.

 

                                                                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

                                                                                       Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: