Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 21/10÷01/11/2020

Chủ Nhật, 18/10/2020

 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn TP Vĩnh Yên, Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương và Yên Lạc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Cắt sau MC&DCL373-7E25.3 /1A Hướng Đạo 2 dự kiến mất điện từ 10h00÷12h30 ngày 22/10/2020 gồm các TBA: Hướng Đạo 1+2+12+6+7+9+11+16; Đạo Tú 11+15; Kho vũ khí đạn ,Tùng Phát, Trường Phát, Dệt len Phúc Hưng, Việt Nhật, HT-Com, Sputnick, Minh Quang.

- Cắt ĐD sau MC&DCL474-7E25.6/214 đến DCLF474-7E25.6/249 dự kiến mất điện từ 14h00÷17h00 ngày 22/10/2020 gồm các TBA: Hợp Hòa 1, Tam Dương 5, Vinh Phú, An Hòa 2, Đồng Tĩnh 3, Đồng Tĩnh 5, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 13, An Hòa 8.

- Cắt sau DCLF371-7E25.6/1 Phú Vinh 2 dự kiến mất điện từ 07h00÷11h00 ngày 23 và 24/10/2020 gồm các TBA: Phú Vinh 2+3, Vân Hội 4.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Đồng Đặt

 

8:00

 

10:30

 

21/10

 

- Thay TI đầu cực; Vệ sinh CN TBA

 

2

 

Cắt điện lộ trừ phụ TBA Sơn Cầu Nam

 

10:30

 

12:30

 

21/10

 

- Thay TI tại cột 1AB; Vệ sinh CN TBA

 

3

 

TBA Bơm Hữu Ngạn

 

7:30

 

9:30

 

21/10

 

- Thay TI đầu cực, kiểm tra HTĐĐ; Vệ sinh CN TBA

 

4

 

TBA Nước Thô Sơn Đông

 

9:30

 

11:00

 

21/10

 

- Thay TI đầu cực, kiểm tra HTĐĐ; Vệ sinh CN TBA

 

5

 

TBA Nước Sạch Sơn Đông

 

10:45

 

12:30

 

21/10

 

- Thay TI đầu cực, kiểm tra HTĐĐ; Vệ sinh CN TBA

 

6

 

TBA Phú Đa 2

 

14:00

 

16:00

 

21/10

 

- Thay công tơ đầu cực; Vệ sinh CN TBA; Thay dây trung tính MBA bị cắt chộm

 

7

 

TBA Bắc Sơn 2

 

16:00

 

17:30

 

21/10

 

- Thay công tơ đầu cực, kiểm tra HTĐĐ; Vệ sinh CN TBA

 

- Cắt sau Cắt ĐD sau MC&DCL471-7E25.3/4 Tiên Lữ 1 dự kiến mất điện từ 05h00÷08h30 ngày 21/10/2020 gồm các TBA: Xã Tiên Lữ, Hoàn Trung, Xuân Đán, Đồng Ích 2, Đình Chu 2, Xuân Lôi 6.

- Cắt ĐD sau MC&DCL474-7E25.6/214 đến DCLF474-7E25.6/249 dự kiến mất điện từ 14h00÷17h00 ngày 22/10/2020 gồm các TBA: Liên Hòa 4, Liên Hòa 5, Liên Hòa 2, Liên Hòa 6.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA số 2 Cty Ghome

 

8:00

 

10:30

 

25/10

 

Thay công tơ đầu cực và thay công tơ trự phụ định kỳ

 

2

 

TBA Cty Atlantics

 

10:30

 

12:30

 

25/10

 

Thay công tơ đầu cực và thay công tơ trự phụ định kỳ

 

3

 

TBA Cty VIHA

 

14:00

 

16:30

 

25/10

 

Thay TI đầu cực định kỳ

 

- Đường dây 477E25.4 đến DCL477-7E25.4/45 dự kiến mất điện từ 06h30÷09h00 ngày 18/10/2020 gồm các TBA: Cty Gạch Há Hiến, Bá Hiến 1, 2, 3 ,4 5, 6, 9, 11, Giãn Dân Bá Hiến 1, 2, Bưu Cục Bá Hiến, Nguyễn Duy Thì, TĐC Vĩnh Tiến. Cty Nước Sạch Bá Hiến.

- Đường dây 477E25.7 đến DCLF474-7E4.3/1MV 477E25.7 đến DCLF478-7E4.3/25 đến DCLF477-7E25.7/48 dự kiến mất điện từ 06h00÷11h30 ngày 24/10/2020 gồm các TBA: Hương Canh, CQT Thắng Lợi, Đặng Kim Thành, Cty Tùng Phương, Bơm Sáu Vó.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

Cắt AB lộ A,C,E TBA Đồi Son

 

7:30

 

10:30

 

27/10

 

Thay móc treo, đai thép đứt. tại cột Tại cột 5ACE, 6ACE, thay khóa néo vỡ Tại 14C

 

2

 

Cắt AB lộ A tại tủ 400V TBA Hóc Thân T1

 

10:30

 

12:30

 

27/10

 

Thay khóa néo vỡ. Tại cột 8A TBA Hóc Thân T1

 

3

 

Cắt AB lộ A tại tủ 400V TBA Đông Đạo 8

 

13:00

 

16:00

 

27/10

 

Thay khóa néo vỡ. Tại cột 5A1, 8A (Chung cột 8B Đông Đạo 3), 10A

 

4

 

Cắt AB lộ B tại tủ 400V TBA Đông Đạo 8

 

15:30

 

17:00

 

27/10

 

Thay khóa néo vỡ tại cột 9B

 

5

 

Cắt AB lộ A, D tại tủ 400V TBA Chắn Voi

 

7:30

 

9:30

 

27/10

 

Thay khóa néo vỡ tại cột 7AD

 

6

 

Cắt AB lộ A tại tủ 400V TBA Liên Bảo 4

 

9:30

 

12:00

 

27/10

 

Thay khóa néo vỡ tại cột 11A

 

7

 

TBA Phòng cháy chữa cháy - 750

 

10:00

 

12:30

 

31/10

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, thay hạt chống ẩm, VSCN

 

8

 

TBA Chung Cư An Phú (T2) - 750 kVA

 

10:00

 

12:30

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

9

 

TBA Ngân hàng CPTM Công Thương VN -CNVP - 100kVA

 

13:00

 

15:30

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

10

 

TBA Rừng Lim (Cty CP DV Môi trường Đô thị VY) 560kVA

 

15:00

 

17:00

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

11

 

TBA Ngân hàng CPTM Ngoại thương VN 750kVA

 

7:30

 

10:00

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

12

 

TBA Ban QLDA đầu tư và XD TP Vĩnh Yên (Bơm chuyển bậc T4) 50kVA

 

9:40

 

12:00

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

13

 

TBA Trường QS QK2 - 400kVA

 

13:00

 

15:30

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

14

 

TBA Cty CP Tập đoàn Lạc Việt 630kVA

 

15:00

 

17:00

 

31/10

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

15

 

TBA Công ty TNHH kỹ thuật Okamoto VN 400kVA

 

7:30

 

10:00

 

01/11

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

16

 

TBA Công ty TNHH UJU Vina 1250kVA

 

9:30

 

12:00

 

01/11

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ

 

17

 

TBA Công ty TNHH Daegun Vina 320kVA

 

13:00

 

15:30

 

01/11

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ.

 

18

 

TBA Midori Apparel VN 1500kVA

 

15:00

 

17:00

 

01/11

 

Thực hiện kiểm tra HTĐĐ và thay công tơ định kỳ.

 

- Đường dây sau DCLF482-7 E4.3/22 đến DCL482-7E4.3/58 RG (VY-YL); Đường dây 475E4.3 đến DCLF484-7E4.3/9MV 475 E4.3 đến MC&DCLF475-7 E4.3/47. dự kiến mất điện từ 07h30÷10h30 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: Lạc Ý 1, 2, 3, 4, Vị Thanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Đường dây 474E25.1 từ sau DCLF474-7E25.1/14 đến DCLF 477-7E25.1/17/TTC dự kiến mất điện từ 06h00÷10h30 ngày 31/10/2020 khách hàng Công ty Cổ phần TVXD Điện lực miền Bắc.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Đường dây sau DCLF971-7TGYD/38 dự kiến mất điện từ 06h00÷11h30 ngày 23/10/2020 khách hàng xã Đạo Trù, Hồ chứa nước Đồng Mô.

- Đường dây sau DCLF376-7E4.3/17MV 377E4.3 đến MC&DCL376-7E4.3/1 NR KCNTD dự kiến mất điện từ 06h00÷12h30 ngày 24/10/2020 gồm các TBA: KCN Tam Dương 2; Ninh Hà 2; Đá Mài Minh Lộc; Kim Ngân.

- Đường dây sau MCKVSC&DCL377-7E4.3/116 đến DCLF376-7E4.3/17MV 377E4.3 dự kiến mất điện từ 06h00÷9h00 ngày 24/10/2020 gồm các TBA: NM Hoá chất 95; Minh Quang 9;12; Hồ Xạ Hương.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Đường dây sau DCLF473-7E25.6/2 Dịch Đồng dự kiến mất điện lần 1 từ 7h30÷8h00, lần 2 từ 10h15÷11h00 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: Cty A&T, Dịch Đồng 1,2, Phú Cường.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

 

                                                                                       Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                          Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: