Thông tin quảng cáo

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Thứ Sáu, 10/08/2018

 Tên bên mời thầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 Địa chỉ: đường Kim Ngọc – TP. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

 Điện thoại/fax/email:0211.3861.114.

Tên gói thầu: In tài liệu tuyên truyền chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

1. Loại gói thầu:

Xây lắp Mua sắm hàng hóa Tư vấn Phi tư vấn Hỗn hợp

- Giá gói thầu: dự kiến khoảng 145.000.000 VNĐ

- (Bằng chữ: Một trăm bốn lăm ngàn đồng chẵn)

- Nội dung chính của gói thầu: In tài liệu tuyên truyền

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYCBG: từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 08 năm 2018 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành YCBG: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc

10. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm 2018

11. Thời điểm mở YCBG 8 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

                  

                                                                  Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                                           KT/ TRƯỞNG BAN

                                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN


                                                                             Ngô Khánh Lân

 

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: