Thời Sự » Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 6, năm 2018

Thứ Hai, 04/06/2018

Chiều 4/6/2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Trong tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho BCH T.Ư Đảng ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị các cấp.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh quản lý ở cấp huyện và sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng…

Trong tháng, Ban Tổ chức các cấp cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BCH T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai xây dựng vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước…

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tiến hành việc bố trí, sắp xếp nhất thể hóa một số chức danh ở cấp huyện và sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể ở cấp tỉnh, huyện; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp theo tinh thần chỉ đạo các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII)... Các địa phương đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hướng dẫn thực hiện nội dung các Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị các cấp…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong tháng 6/2018, Ban Tổ chức các cấp khẩn trương tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của BCH T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trọng tâm là các nghị quyết: Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII)…

Tổ chức rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy định…Các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị tiến hành sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Hoàng Văn Toàn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII).

Các địa phương tiến hành rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tốt nội dung Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về công tác tổ chức cán bộ...

Các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ của BCH T.Ư Đảng (khóa X); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII... Triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo...

Ngô Tuấn Anh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: