Thời Sự » Tin trong tỉnh

XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CNH-HĐH; TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH (*)

Thứ Tư, 16/05/2018

(Trích phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tại Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023).

Hôm nay, trong những ngày tháng năm lịch sử, Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, “Tháng Công nhân”, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 - một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh được tổ chức, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý và 285 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 120 ngàn đoàn viên công đoàn trong tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt và chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn luôn gắn với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Cách mạng Việt Nam. Chúng ta luôn tự hào về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao so với cả nước. Hiện nay, Vĩnh Phúc cơ bản là tỉnh công nghiệp với tỷ trọng 90% là công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp chỉ còn 10%. Từ năm 2004, tỉnh đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho trung ương, nhiều năm sau đó, Vĩnh Phúc liên tục đứng thứ hai miền Bắc về thu nội địa, hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị nông thôn đã thay đổi căn bản ngày một khang trang, hiện đại; môi trường đầu tư, phương pháp cải cách hành chính luôn được xếp thứ hạng cao. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phương pháp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năm 2017, mặc dù là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, phương pháp xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở ngày càng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, đó chính là những tiền đề để tiếp tục phấn đấu trong những năm tiếp theo. Những thành tựu to lớn đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp trực tiếp quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Chúng tôi vui mừng nhận thấy, cùng với sự phát triển chung của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong cả nước, phát huy truyền thống của quê hương Vĩnh Phúc anh hùng, công đoàn các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình; các phong trào CNVCLĐ đã phát triển rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới trong xây dựng phát triển tổ chức và lãnh đạo phong trào CNVCLĐ; tập trung chăm lo nâng cao đời sống công nhân bằng những việc làm thiết thực, khẳng định vị thế, vai trò của công đoàn các cấp trong việc tập hợp chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ được triển khai khá sâu rộng với mọi đối tượng. Qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ, tác phong làm việc cho người lao động. Từ các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đã động viên đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề và góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp; tiền lương và thu nhập, điều kiện làm việc của CCVC, của người lao động ngày càng được cải thiện, đại bộ phận

CNVCLĐ phấn khởi trước những thành tựu phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn trong sản xuất, trong công tác và cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp du lịch của vùng và cả nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng và bảo đảm ANTT, TTATXH và phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị để tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI. Trước mắt hai nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc phải đạt được trong năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ đó là phải hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị đó đòi hòi sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó, yếu tố quan trọng là phát huy được vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, người lao động và của tổ chức công đoàn. Tại đại hội này, tôi trân trọng đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Một là, Công đoàn phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để cụ thể hóa trong tổ chức của mình. Công đoàn các cấp cần phát huy vai trò chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; đóng góp tích cực hiệu quả vào việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho công nhân; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến đời sống của CNLĐ như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số nội dung trong các thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt chú trọng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai chiến lược nhà ở, nhà mẫu giáo và hạ tầng phúc lợi cho công nhân làm việc trong các khu cụm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân lao động.

Hai là: Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, nhất là chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt tư tưởng của người lao động, quan tâm đến lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lao động nữ trong các doanh nghiệp. Thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm phát huy tính tiền phong, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ba là, Tập trung chỉ đạo, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, trọng tâm là phải xây dựng được tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, có mối quan hệ thật sự gắn bó, tin tưởng giữa người lao động với tổ chức công đoàn. Tạo sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên công đoàn, thu hút CNLĐ gia nhập công đoàn. Khắc phục hiện tượng hình thức, hành chính hóa. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Một nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là sẽ bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử để bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới, đủ sức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Đồng thời xem xét, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp tích cực để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Để công đoàn hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của cả hệ thống chính trị hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7 và nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. UBND các cấp cần giải quyết kịp thời những đề nghị nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức lao động, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cần quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, tổ chức công đoàn của tỉnh nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự ủng hộ, động viên từ LĐLĐ các tỉnh bạn, các công đoàn ngành, Trung ương. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp đó và mong muốn Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đặc biệt đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Một lần nữa, tôi xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công rực rỡ!

H.T.T.L

(*) Đầu đề bài phát biểu do Tòa soạn đặt.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: