Thời Sự » Tin trong tỉnh

Tập huấn triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Thứ Sáu, 11/05/2018

Ngày 11/5/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Học viện Tòa án giới thiệu một số nội dung mới, quan trọng của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; một số quy định về hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và được giải đáp những nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng pháp lý và công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: