Thời Sự » Tin trong tỉnh

Đồng chí Lý Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên: Nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - Giải pháp phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở

Thứ Năm, 10/05/2018

Qua theo dõi Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII, tôi và cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Ngọc Thanh rất đồng tình ủng hộ những nội dung mà BCH T.Ư đã nêu ra. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...


Theo suy nghĩ của bản thân tôi, muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cần phải bắt đầu ngay từ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thực tế thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ cơ sở. Điều đó được minh chứng qua việc thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Mặc dù mới được triển khai, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn đã được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh này, hầu hết các vấn đề quan trọng ở thôn đã được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Bí thư vừa là người tiếp thu, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, vừa là người trực tiếp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính quyền, nên công việc được triển khai thuận lợi, nhanh chóng, tạo sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ, cũng như đồng thuận trong nhân dân...

Tôi mong muốn tại kỳ họp lần này, BCH T.Ư sẽ bàn và đưa ra những giải pháp hiệu quả trong công tác cán bộ. Việc thực hiện tốt công tác cán bộ không những góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, mà còn từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.

Ngô Tuấn Anh (lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: