Thời Sự » Tin trong tỉnh

Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng

Thứ Năm, 01/03/2018

Ngày 1/3/2018, Đoàn ĐBQH của tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 51 điều. Dự thảo luật quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung hoạt động, điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng và có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng.

Đối tượng áp dụng tại dự thảo luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoạt động hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh mạng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến cho rằng: Xuất phát từ thực tiễn, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhất là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rất cần thiết xây dựng Luật An ninh mạng. Bởi mất an ninh mạng nếu không được xử lý nhanh chóng sẽ làm phương hại đến lợi ích quốc gia và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng, tập trung vào một số vấn đề như: Sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng, tính khả thi, bố cục của dự thảo luật; tên gọi của luật; giải thích và làm rõ một số thuật ngữ, khái niệm chưa rõ nghĩa; tính hợp pháp và tính thống nhất của Luật An ninh mạng với hệ thống pháp luật; các nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng; các hành vi bị nghiêm cấm…

Đa số các đại biểu cho rằng việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết; đồng thời, nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, bố cục và hình thức của dự thảo luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp một số vấn đề như: Phải có cơ chế quản lý với các doanh nghiệp nước ngoài khi không muốn đặt máy chủ quản lý tại Việt Nam; Chương 3 về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, tại Điều 16 và 17 cần quy định chi tiết, cụ thể để cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đề nghị chuyển định nghĩa “Hệ thống thông tin quan trọng về ANQG” (tại khoản 1, Điều 10) về Điều 3 (giải thích từ ngữ) vì trước Điều 10 có nhiều chỗ có sử dụng cụm từ “Hệ thống thông tin quan trọng về ANQG".

Cần quy định chi tiết, phân công cụ thể trong công tác điều phối, ứng cứu khi mất an ninh mạng. Về bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng cần quy định cụ thể, trình tự lực lượng bảo vệ, bảo đảm nguồn lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, trang bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và phải có kinh phí duy trì cho hoạt động an ninh mạng…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Kim Hiền



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: