Thời Sự » Tin trong tỉnh

Triển khai chương trình phối hợp về chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 20/04/2016

Chiều 20/4/2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp năm 2016 về thực hiện các chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Hoàng Minh Ái, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị.

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp năm 2016 về thực hiện các chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp 52/CTPH-STP ngày 17/3/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020 về nội dung công tác pháp luật, pháp chế phối hợp xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án có liên quan đến đồng bào DTTS; tham gia xây dựng dự án Luật Dân tộc theo hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân đồng bào DTTS. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, truyền thông pháp luật về hòa giải cơ sở, vận động đồng bào DTTS giải quyết tranh chấp bằng hình thức hòa giải…

Các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Hoàng Minh Ái, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016. Ảnh Dương Hà

Thông qua chương trình nội dung phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đồng bào DTTS; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở cho đồng bào DTTS góp phần từng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung chương trình ký kết; đồng thời phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể giữa hai ngành.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: