Thời Sự » Tin trong tỉnh

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, nhân dân huyện Sông Lô nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh (*)

Thứ Năm, 30/07/2015

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh!

Kính thưa các đồng chí đảng viên lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng!

Thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội! Thưa các vị đại biểu!

Sông Lô là huyện miền núi mới được thành lập, điều kiện KT-XH và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong suốt thời kỳ cùng chung với huyện Lập Thạch cũng như từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Huyện đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng cả nước đưa các cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, Sông Lô khi còn chung với huyện Lập Thạch đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và sau 5 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô lại vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Về dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô hôm nay, qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, tôi vui mừng nhận thấy: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết một lòng, có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả rất toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ gia tăng về giá trị sản xuất bình quân tăng 18,03%/năm; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Đáng chú ý, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản là lĩnh vực chiếm vị trí số một trong cơ cấu kinh tế của huyện đạt kết quả rất đáng ghi nhận, tăng trưởng bình quân đạt 6%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, năng suất lúa và sản lượng lương thực cây có hạt năm 2014 tăng 7,3% so với năm 2010. Chăn nuôi phát triển nhanh, nhất là đàn lợn và đàn gia cầm, đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi tập trung, tỷ trọng chăn nuôi đạt cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, tăng 4%/năm. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, nâng cấp, huyện đã cơ bản chủ động khắc phục được tình trạng hạn hán và từng bước giải quyết vấn đề tiêu úng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật bước đầu được quan tâm đầu tư nâng cấp, huyện đã tập trung đầu tư và hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng một số công trình trọng điểm như trụ sở làm việc của Huyện ủy, UBND huyện... Đến nay đường liên huyện và nhiều tuyến đường liên xã được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Đường giao thông nông thôn được cứng hóa tăng gần 70% so với năm 2010. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số dự án quan trọng của quốc gia, của tỉnh đã được nhân dân trong huyện ủng hộ rất tích cực. Thương mại và các lĩnh vực dịch vụ đã có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng bình quân đạt 29%/ năm, một số chợ truyền thống được quan tâm đầu tư, cải tạo. Các điểm thăm quan như tháp Bình Sơn, thác Bay, vườn cò Hải Lựu đang từng bước thu hút khách du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều tiến bộ, trong đó giáo dục và đào tạo có sự phát triển nhanh chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, hệ thống trường chuẩn quốc gia tăng đáng kể so với đầu nhiệm kỳ. Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống được khôi phục, duy trì và ngày càng phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,32% so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; quốc phòng được tăng cường về mọi mặt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chính quyền các cấp trong huyện luôn được củng cố kiện toàn, năng lực quản lý, điều hành từng bước nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với những kết quả đạt được, tôi nhất trí cao với đánh giá của huyện về những khó khăn, hạn chế, yếu kém đã nêu trong Báo cáo chính trị.

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, toàn diện, đúng mức những mặt ưu điểm cũng như những hạn chế, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể để phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội! Thưa các vị đại biểu!

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới như Báo cáo chính trị đã nêu. Để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô không chỉ có quyết tâm cao, mà cần phải có hướng đi đúng đắn, có bước đi phù hợp, có những giải pháp cụ thể mang tính khoa học và thực tiễn cao. Tôi đề nghị Đại hội tập trung bàn bạc, thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, đồng thời tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa khác, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển huyện một cách toàn diện. Ở đây tôi xin nêu một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Một là, về phát triển kinh tế, với lợi thế của địa phương, huyện cần xác định phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Trong nông nghiệp cần vận động nhân dân đổi mới tư duy, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tổ chức lại sản xuất, để sản xuất thực sự mang tính hàng hóa, có tính đến thị trường tiêu thụ sản phẩm với phương châm “sản xuất những gì thị trường cần, không sản xuất những gì mình có”. Muốn vậy, cần đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; phát triển mạnh hình thức sản xuất trang trại, gia trại; thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực triển khai các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Khai thác tối đa lợi thế đất vùng đồi và vũng bãi ven sông để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả. Củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Cần quan tâm khai thác tốt tiềm năng, lợi thể để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó tiềm năng về đất đai và lao động còn rất lớn. Huyện cần xây dựng quy hoạch làng nghề với quy mô, cơ cấu sản phẩm, trình độ công nghệ hợp lý, đủ sức cạnh tranh, đảm bảo môi trường bền vững và thích hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái; hỗ trợ các làng nghề phát triển thị trường, tiếp thu công nghệ, đào tạo nghề để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Mở rộng mô hình mây tre đan ở Cao Phong, chế tác đá ở Hải Lựu và các mô hình kinh tế khác. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu CN Sông Lô I và kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu CN Sông Lô II; chuẩn bị sẵn các điều kiện để tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Từng bước quan tâm đầu tư và thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thăm quan các danh thắng ven sông Lô và thiền viện, hồ Bò Lạc, chùa và tháp Bình Sơn...

Hai là, cần tập trung phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông. Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống các đường trung tâm huyện, đường nối từ đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai nút Văn Quán (Lập Thạch) đến trung tâm của huyện; cải tạo, nâng cấp đường đê sông Lô và các tuyến đường từ xã đến huyện; nghiên cứu, đề xuất nguồn lực để tiến tới xây dựng cầu Đức Bác, xây dựng hệ thống cảng và bến bãi trên sông Lô theo quy hoạch đã duyệt. Đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn. Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện. Từng bước xây dựng và phát triển đô thị ở Tam Sơn, Lãng Công, Đức Bác, Hải Lựu. Tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ba là, về phát triển văn hóa – xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, coi đây là một trong những giải pháp đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực, phát triển KT-XH, tạo điều kiện cho chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về lao động việc làm, trọng tâm là Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nhất là Trung tâm y tế huyện nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thường xuyên đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, làm nền tảng xây dựng nông thôn mới văn minh, tiến bộ. Có biện pháp thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân.

Bốn là, tăng cường quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, trước hết là xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong cấp ủy huyện. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Quyết tâm kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và nâng cao trình độ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về mọi mặt. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm là, luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những địa bàn thường xảy ra mất an ninh trật tự do tình trạng khai thác tài nguyên cát sỏi, đất đai; tăng cường xây dựng củng cố quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo môi trường thuận lợi để tập trung cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện và vùng.

Kính thưa Đại hội! Thưa các đồng chí!

Theo Chỉ thị 36 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Đại hội cần tổ chức tốt việc thảo luận các văn kiện của cấp trên trình Đại hội nhiệm kỳ khoá mới. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương; đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó có những giải pháp mang tính đột phá để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của Đại hội là lựa chọn bầu BCH Đảng bộ khóa mới. Tỉnh ủy yêu cầu, việc bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới cần thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt nghiêm túc, sâu sắc yêu cầu về nhân sự cấp ủy theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Việc lựa chọn cấp ủy khóa mới phải bảo đảm dân chủ, chất lượng, số lượng và cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu cả về năng lực và phẩm chất, có khả năng quy tụ, đoàn kết, bảo đảm đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, làm tốt việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát huy truyền thống của quê hương và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng các đồng chí tham dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

H.T.T.L

(Trích phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

(*) Đầu đề bài phát biểu do Tòa soạn đặt.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: