Thời Sự » Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thứ Sáu, 06/03/2015

 

Ngày 6/3/2015 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội khóa XIII) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập.

Đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Thế Hùng

 

Các đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Xuân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nguyễn Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ KH&CN đồng chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và tình hình thực hiện các quy định về tổ chức, biên chế, nhân lực trong thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập. Theo đó, đến hết năm 2014, cả nước có 642 tổ chức KH&CN công lập, trong đó, có 488 tổ chức đã phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ (đạt 76%), 154 tổ chức đang xây dựng hoặc đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ chế tự chủ. Nhìn chung, 100% tổ chức KH&CN đã tự chủ trong thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao; tự chủ hơn trong việc chi lương, chi hoạt động bộ máy và sử dụng các nguồn thu khác từ hợp đồng KH&CN với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, các tổ chức này đã tự chủ hơn trong lựa chọn đối tác, quyết định hình thức hợp tác với tác tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ KH&CN, việc thực hiện Nghị định 115 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế do việc ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu KH&CN còn thiếu và lạc hậu; người đứng đầu các tổ chức chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và nguồn thu của các tổ chức này không ổn định gây khó khăn trong việc tự chủ về tài chính...

Riêng đối với Vĩnh Phúc, hết năm 2014, toàn tỉnh có 14 tổ chức KH&CN với 411 người hoạt động trong lĩnh vực này. Tổng giá trị tài sản cố định của các tổ chức này là 79 tỷ đồng. Ngoài nguồn thu từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức còn thu được 46 tỷ đồng từ các nguồn khác. Qua kết quả thống kê của Sở KH&CN, hàng năm, kinh phí chi thường xuyên, kinh phí sự nghiệp, kinh phí đề tài dự án cấp bộ và cấp tỉnh đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, phần lớn nguồn kinh phí của các tổ chức KH&CN công lập là nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí sự nghiệp, còn nguồn kinh phí do thực hiện chương trình đề tài, dự án, dịch vụ KH&CN còn rất hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị các bộ: KH&CN, Tài chính và Nội vụ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách cho phù hợp với hoạt động thực tế tại các địa phương; rà soát lại hệ thống luật và có đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho hoạt động KH&CN cũng như hiệu quả của các mô hình, dự án khoa học mang lại đối với sự phát triển đất nước. Cùng với đó, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành khoa học.

Tin tưởng vào sự trưởng thành của các tổ chức KH&CN sau khi thực hiện cơ chế tự chủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngành KH&CN muốn phát triển cần công khai các đề tài, dự án một cách, minh bạch và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tài sản và nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành và các địa phương phải quyết liệt trong thực hiện cơ chế tự chủ đối với lĩnh vực KH&CN, nhất là trong khâu giao đề tài, để tạo sự ràng buộc và khơi dậy tinh thần tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học. Bộ KH&CN tiếp tục rà soát lại các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và có nghị định mới để bổ sung một cách cụ thể, rõ ràng cho Nghị định 115 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND Thường trực tỉnh Dương Thị Tuyến yêu cầu Sở KH&CN rà soát lại số cơ quan có khả năng tự chủ về tài chính, tình hình biên chế. Sở Tài chính và Sở Nội vụ tháo gỡ khó khăn về tài chính, biên chế cho ngành KH&CN.

Nguyễn Hoàn


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: