Những quyết sách vì nước, vì dân
Thứ Ba, 04/01/2022   trong mục Thời Sự

Diễn ra từ ngày 4 - 11/1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách cho quốc kế dân sinh. Để góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp lần này hứa hẹn có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

LTS: Hôm nay (13/12), kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII chính thức khai mạc.Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022. Cử tri và nhân dân trong tỉnh rất kỳ vọng vào quyết sách của tỉnh để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Báo Vĩnh Phúc ghi lại ý kiến của một số cử tri.


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Phong, huyện Sông Lô Khổng Gia Long: Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng trước những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được trong phát triển KT - XH năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương Kiều Minh Thuận: Nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân

Năm 2020 nói riêng và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung đã có rất nhiều thành tựu và dấu ấn đáng nhớ, đáng tự hào.


1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên.


Nhân dân ta rất phấn khởi được tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

LTS: Thực hiện Công văn số 2266 ngày 17/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc mở chuyên mục Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng bộ tỉnh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của tỉnh đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/9 đến hết ngày 30/9/2020.