Thời Sự » Góp ý kiến vào dự thảo
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên Trương Hùng Kiên: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ sở
Thứ Tư, 30/09/2020   trong mục Thời Sự

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn xác định, chi bộ là “nền tảng”, “gốc rễ” của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ có mạnh thì toàn Đảng mới mạnh; tuy nhiên, muốn chi bộ mạnh, trước hết mỗi cấp ủy, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu.


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên Đào Trọng Tuấn: Nêu gương là trách nhiệm hàng đầu của cán bộ, đảng viên

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương đã được Tỉnh uỷ lãnh, chỉ đạo quyết liệt, 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường Bùi Đức Thu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo được chuẩn bị chu đáo, các nội dung đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên Trần Văn Thực: Củng cố, xây dựng chi bộ đảng cơ sở toàn diện, vững mạnh hơn

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi thấy dự thảo có bố cục chặt chẽ, khoa học.


Bà Trương Thị Hải Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Đậu, huyện Yên Lạc: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục

Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy dự thảo được chuẩn bị công phu, bố cục và nội dung từng phần rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương.


Kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vai trò tiên phong, lãnh đạo của Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Duy Phiên, huyện Tam Dương Nguyễn Văn Bộ: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi nhất trí cao với việc đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đảng viên Lưu Văn Hoa, Chi bộ thôn Quang Minh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống

Qua theo dõi, nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên website: baovinhphuc.com.vn, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo đã nêu rất rõ thành tựu của tỉnh trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, đúng hướng, kịp thời và hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, trong đó có việc giữ vững ANCT, TTATXH ổn định.

Đảng viên 55 năm tuổi Đảng Bạch Minh Tuấn, Chi bộ Phố Yên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên

Trong suốt 90 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân lập nên những thành tựu vĩ đại để tự hào sánh vai được với cường quốc 5 châu.


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo Trần Đình Phong: Không chỉ cán bộ đương chức mà cả cán bộ nghỉ hưu cũng phải nêu gương

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tôi thấy trong phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, có đoạn viết: