Thời Sự » Góp ý vào dự thảo
Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnhvề tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020
Thứ Sáu, 13/11/2015   trong mục Thời Sự

Chiều 13/11/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh tổ chức họp thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, theo đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục rõ ràng, khoa học, nội dung đầy đủ, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội…

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 7/11/2006 và Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tổ chức "Cuộc vận động" và "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.