Thời Sự » Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V
Dấu ấn hành trình thi đua đến thương hiệu Thép Việt Đức
Thứ Tư, 20/05/2020   trong mục Thời Sự

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Thép Việt Đức (Thép Việt Đức) cùng nhau phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, 

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ trân trọng lấy ý kiến nhân dân đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho: Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE. Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Ban Thi đua -Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 25/5/2020; Địa chỉ số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113710138