Thời Sự » Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc
Nhân lực - Chìa khóa chuyển đổi số thành công
Thứ Sáu, 13/05/2022   trong mục Thời Sự

Nhằm kịp thời nắm bắt những cơ hội mang lại từ quá trình chuyển đổi số (CĐS), tạo đà để kinh tế - xã hội của tỉnh có sự bứt phá, UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.


Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động về chuyển đổi số

Chuyển đổi nhận thức là giải pháp quan trọng, tiên quyết trong quá trình triển khai chương trình chuyển đối số (CĐS) quốc gia. Nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả chương trình CĐS trên địa bàn tỉnh, công tác truyền thông nâng cao nhận thức về CĐS đã và đang được tỉnh chú trọng triển khai.


Gỡ rào cản hạ tầng trong chuyển đổi số

Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Mặc dù đã được quan tâm, đầu tư, tuy nhiên hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quá trình phát triển, nguy cơ trở thành rào cản cho tiến trình chuyển đổi số.


Vĩnh Phúc hướng tới du lịch thông minh ứng dụng chuyển đổi số

Trước xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành du lịch Vĩnh Phúc đã và đang thúc đẩy áp dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh; 

Phát huy sức trẻ, trí tuệ tiên phong trong chuyển đổi số

Trước một nhiệm vụ mới đầy thách thức nhưng hứa hẹn những kết quả tích cực của chuyển đổi số, thanh niên Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần xung kích, bước đầu phát huy tài năng, trí tuệ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và hoạt động, phong trào Đoàn.

Chuyển đổi số - cơ hội để các địa phương bứt phá

Với mục tiêu xây dựng thành công mô hình “xã thông minh”, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH của các địa phương, nâng cao đời sống cho nhân dân, tỉnh đã triển khai thí điểm thực hiện chuyển đổi số tại 4 địa phương, gồm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; xã Lãng Công, huyện Sông Lô; xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương và thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Việc triển khai thí điểm mô hình này có ý nghĩa quan trọng, từng bước tạo sự bứt phá toàn diện về mọi mặt cho các địa phương.


Đại Đình chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Chuyển đổi số - Cơ hội chuyển mình cho khu vực kinh tế tập thể

Ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ vào sản xuất đến tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (TMĐT)..., góp phần từng bước chuyển đổi số đã và đang đem lại lợi ích nhiều mặt cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh.


Ngành nội vụ cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số

Để hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục đồng hành với các cơ quan liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng.


Quản lý hồ sơ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên nền tảng số

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH), các cấp, các ngành đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa trong quản lý hồ sơ đối tượng chính sách, chi trả trợ cấp.