Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo
Thứ Sáu, 05/08/2022   trong mục Thời Sự

Những năm gần đây, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một “vũ khí” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh chính trị tại các địa phương. Sử dụng mạng Internet, các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, đăng tải những thông tin bịa đặt về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nhiều địa phương.

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để bôi nhọ Đảng, Nhà nước

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội (MXH) đăng bài, đưa hình ảnh sai sự thật, nói xấu để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

Tuổi trẻ Vĩnh Yên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không chỉ là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Vĩnh Yên luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc về công tác phát triển đảng viên

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng những khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở một số địa phương để ra sức xuyên tạc, công kích. Với những luận điệu như: “Đảng không còn là tổ chức có sức hút với quần chúng”, 

Đập tan âm mưu phi chính trị hóa quân đội

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đối với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trong việc tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực.


Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hình thức tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) các cấp đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Từng bước đáp ứng tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, tạo dấu ấn nổi bật. 

Phát huy vai trò Hội CCB trong đấu tranh với những "làn gió độc"

Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống "diễn biến hòa bình", “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” là một trong nhiệm vụ chính trị hàng đầu được các cấp Hội CCB trong tỉnh đặt ra. 

Phúc Yên thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh

Với quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, tăng hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, thành phố Phúc Yên đã và đang tập trung đầu tư, triển khai chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.